Leden 2011

Rieka života mp3/ videa ♥

27. ledna 2011 v 13:49 | Labradorka |  ZPV - Ostatné
Už veľmi dlho som vám tu na blog chcela dať mp3, ktoré ma vedie povzbudiť v každej chvíli a sú prenádherné. Ani neviem opísať. Bola by som veľmi rada keby ste si "aspoň" jednu vypočuli. Ak by ste chceli cez mail, vám ich všetky pošlem ako mp3 v dobrej kvalite!


Odporučam Tí čo sú smädný

A on je Jahve
Rieka Žvota


Nádherný BohFotky - Renesmee and Jacob + Trio Harry Potter DS II.

26. ledna 2011 v 19:39 | Labradorka |  Others☺


Krásne fotky Renesmee a Jacoba z Úsvitu : D Druhá fotka tiež stojí k zhliadnutiuimagebam.com
 Zdroj:

Moje (budúce) birmovné meno - SOFIA

26. ledna 2011 v 15:29 | Labradorka |  ZPV - Najvýznamnejší Svätý a iný
Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry, Viera, Nádej, Láska - 17. 9.

Moje budúce birmovné meno - SOFIA 
páči sa vám ? ;)

Za vlády rímskeho cisára Hadriána žila v Ríme jedna vdova, menom Sofia, ktoré po našom znamená múdrosť.

Sofia bola zbožnou kresťankou a mala tri dcéry, ktoré nazvala menami troch teologických cností, prvú Viera, druhú Nádej a tretiu Láska.

Keď ovdovela, zaoberala sa Sofia výchovou svojich troch detí a dbala, aby už ako deti privykli ku cnostiam, ktorých mená nosili. S rokmi sa rozvíjal ich rozum, rástla múdrosť a súčasne aj krása tela, kvôli čomu oči všetkých obracali na seba tak, že zvesť o nich sa dostala až k cisárovi Hadriánovi.

Ten poslal svojich sluhov, aby ich pozvali k nemu. Matka s dcérami sa najprv doma pomodlili, potom sa chytili za ruky, akoby uplietli veniec, smelo išli, odporúčajúc sa pomoci tomu, ktorý káže nebáť sa tých, čo zabíjajú telo, ale duši uškodiť nemôžu. Keď vchádzali do cisárskeho paláca, všetky štyri na seba položili znak sv. kríža hovoriac: "Pomôž nám, Bože, Spasiteľu náš, pre svoje sväté meno."

Boli uvedené pred cisára, ktorý sedel na tróne, a vzdali mu patričnú česť. Keď cisár videl nebojácnu matku a jej tri krásne dcéry, pýtal sa ich na rod, mená a vieru. Matka odvážne priznala, že je Kristovou služobníčkou, a aj svoje dcéry vychovala v kresťanskej viere.

Cisár v nej spoznal múdru ženu, ale nechcel sa s ňou vtedy rozprávať a súdiť ju. Všetky štyri poslal k jednej urodzenej žene menom Paládia, aby ich strážila a na tretí deň postavila pred neho na súd.

Sofia, kým žila v dome Paládie, ten čas využívala na náuku a napomínanie svojich detí, ktorým okrem iného hovorila: "Deti moje, vedzte, že teraz prišiel čas vašich zásnub nesmrteľnému ženíchovi, Ježišovi Kristovi, aby ste ukázali podľa svojich mien svoju pevnú vieru v neho, nepochybnú nádej a nepokryteckú lásku. On je večné zdravie, nevýslovná krása, nesmrteľný život. A keď vaše telá budú umučené pre jeho sväté meno, on ich oblečie do neporušiteľnosti a rany na vašich telách budú žiariť ako hviezdy na nebi. Spomeňte si na moje bolesti, ktoré som znášala pri vašich pôrodoch, spomeňte si na moje námahy, ktoré som mala pri vašej výchove, spomeňte si na moje slová, ktorými som vás učila bázni Božej a potešte starobu vašej matky vaším smelým a odvážnym vyznávaním Krista. Bude mi potešením, radosťou i cťou a slávou, ak sa raz budem môcť nazvať matkou mučeníc, keď vás uzriem, ako mužne trpíte za Krista a nebojácne zomierate. Vtedy bude oslávená moja duša a posilni sa moja staroba. Budete mojimi skutočnými dcérami, ak podľa náuky svojej matky aj svoju krv prelejete za Pána a Za neho ochotne zomriete."

Dcéry pozorne počúvali slová svojej matky a zachovávali ich vo svojich srdciach, pritom jedna druhú posilňovali, sľubovali matke, že jej napomínania s pomocou Krista presne naplnia.
Keď nastal tretí deň, všetky tri dcéry a ich matka boli predvedené na súd pred cisára. Ten sa ich rozhodol získať falošnými slovami a povedal im: "Keď pozerám na vašu mladosť a krásu, napomínam vás ako otec, aby ste sa poklonili mojim bohom. Ak ma počúvnete, nazvem vás mojimi deťmi, prijmem vás za svoje dcéry a všetci si vás budú ctiť a oslavovať. Ak neurobíte podľa môjho príkazu, tak to bude záhuba pre vašu starú matku a aj vy samé zbytočne zahyniete. A to všetko vtedy, kedy by ste sa mali najviac veseliť, žiť v dostatku a v radostiach tohto sveta." Sv. panny odpovedali akoby jednými ústami: "Naším otcom je nebeský Boh, ktorý sa stará o naše životy a miluje naše duše. Chceme byť u neho obľúbené a dbáme, aby sme boli jeho skutočnými deťmi. Toto, čím sa nám, cisár, vyhrážaš, sa nebojíme, lebo z celej duše túžime strádať a trpieť ťažké muky pre sladké meno nášho Spasiteľa Ježiša Krista. "

Keď cisár počul takúto ich odpoveď, spýtal sa ich matky na ich mená a vek. Ona povedala: "Prvá sa volá Viera a má 12 rokov, druhá ,Nádej, má 10 rokov a tretia, Láska, má 9." Cisár začal prehovárať Vieru, aby vzdala česť jeho bohom, a keď to nechcela, prikázal ju obnažiť a mocne biť. Kati ju nemilosrdne bili, no ona, akoby trpela v inom tele, nevydala zo seba ani hlások. Keď nič nedokázali bitkou, kati jej odrezali prsia a namiesto krvi z rán tieklo mlieko. No mučitelia sa neobmäkčili týmto očividným zázrakom, ale priniesli železný rošt, ktorý v ohni rozpálili až do červena, a položili naň Vieru. Ležala tak dve hodiny, vzývala Pána Boha a ani trocha sa nepopálila. Potom bola vrhnutá do kotla, plného smoly a oleja, ktorý stál nad plameňom. No aj tu oslavovala Boha, akoby sedela v letnej vode.


Myslienka na den - Druhý list Timotejovi 1, 1 - 8

26. ledna 2011 v 14:59 | Labradorka |  ZPV - Myšlienka na deň
Myslienka na den


    Druhý list Timotejovi 1, 1 - 8 
   Svätých Timoteja a Títa, biskupov"Roznecuj Boží dar, ktorý je v tebe" (2 Tim1, 6).
Dnes slávime spomienku svätých Timoteja a Títa, jedných z prvých biskupov. A v tento deň žiari jedna pravda: nezáleží na tom, ako sa zmenila rola biskupov počas stáročí, ich poslanie zostáva nemenné: povzbudzovať veriacich, aby vytrvali v úsilí, a podporovať ich rast vo viere.

Biskupi sú Bohom povolaní zasvätiť svoj život pomoci ľuďom, ktorí sú im zverení, aby dosiahli plnosť života v Kristovi.Väčšina z nás nie sme biskupi, ale všetci sme v sieti vzťahov
s inými ľuďmi, ktorých života sa môžeme dotýkať a ovplyvňovať ich: deti a
núčatá, priatelia, susedia, spolupracovníci, spolufarníci.

 Vo všetkých týchto vzťahoch sa môžeme zaujímať o duchovný život ľudí a povzbudzovať ich, aby
roznietili oheň nádherných darov, ktoré dostali od Boha. A tak sa pozrime na
vzťah Pavla k Timotejovi a hľadajme, ako sa môžeme stať vyslancami povzbudenia a
inšpirácií.

Je zrejmé, že Pavol bol osobne zaangažovaný v živote Timoteja. Práve
z tejto pozície priateľstva a zrelej lásky dokázal Pavol rozpoznať dary Timoteja
a povzbudiť ho, aby ich používal. Priateľstvo s Timotejom Pavlovi umožnilo, aby
mu pomohol postaviť jeho život na neochvejných pravdách evanjelia.Je to príklad
aj pre nás.

Dokonca aj keď sme zaneprázdnení povinnosťami, môžeme sa učiť, ako
venovať pozornosť ľuďom okolo nás, ako sa s nimi spájať a spoznávať, v čo dúfajú
a čoho sa boja, z čoho sa tešia a čo im robí starosti. Môžeme sa snažiť zistiť,
v čom sú obdarovaní, a povzbudiť ich, aby používali svoje dary na posilnenie
Božieho ľudu. A môžeme sa chopiť príležitosti, aby sme povzbudili priateľov, keď
sa chveje ich viera. Nemusíme byť biskupmi ani kňazmi, aby sme urobili nejakú
zmenu v Cirkvi.
Môžeme sa navzájom povzbudzovať a posilňovať, roznecovať oheň v
živote iných, kým celá Cirkev nebude horieť v plameňoch vášne k Pánovi!

   Pane, pomôž mi, aby som videl ľudí v mojom živote tvojimi očami. Nauč ma,
ako sa stať vyslancom povzbudenia a nádeje v tebe. Skutočný priateľ je len jeden ♥

dievčatko s motýľomMyslienka na den je prevzata z casopisu Slovo medzi nami
[prihlasit/odhlasit] email servis meditacii:
http://www.tkkbs.sk/subscribe_rcc.php (myslienka na den)

10 rád jak si zlepšiť náladu ;)

25. ledna 2011 v 20:39 | Labradorka |  Rady -Tipy pre vásMám pre Teba 10 tipov ako si ju zlepšiť určite si ich prečítaj;)

1. Zober si nejakú bezva knižku, ktorú už dlho plánuješ prečítať pohodlne sa uvelebí potrebné na gauč alebo sa zavŕtajte do postieľky prečítaj si pár kapilot.Určitě prídeš na iné myšlienky:)

 2. Uvar si teplý čaj alebo kávu, čo ti lepšie vyhovuje usaď sa k televízii a pusť si nejakú ľahkú komédiu, halvně nie horor, scifi alebo nejaké dráma! A pojíjej u toho.

3. Pusti si nejakú tvoju obľúbenú pesničku a spievaj taky. Môžeš si pustiť aj karaoke a okamžite zabudneš na svoje problémy.

4. Píš. Vytiahni si nejaký svoj starý denník a zver sa mu, určite sa ti uľaví. Môžeš si pod text nakresliť aj obrázok z danej situácie. Aspoň sa vyřádíš.

5. Bež si zaplávať, plávanie je najlepšia relaxácia. Samozrejme v zimnom období do krytého bazéna. Najlepším štýlom na odpočinok je plávanie na chrbte.

6. Zavolaj kamarátke, riešte spolu nejaké tému napr módu, chalanov .. Určite zabudneš na svoje starosti. Alebo ju môžeš pozvať na návštevu.

 7. Uvar si nejakú tvoju obľúbenú pochutinu. Ak ju nevieš uvariť vyhľadaj si to v kuchárke. Určite sa skvele vyřádíš.

 8. Zájdi si s mamkou na nákupy, určite si skvele pokecáte, než v rušnej domácnosti. A treba ti mamka kúpi drahšie tričko, ktoré máš už dlho vyhliadnutej.

9. Presťahujte si izbičku. Nové zmeny sú fajn, nemyslíš? Prídeš na iné myšlienky a budeš sa cítiť voľne av pohode.

10. Daj si dlhú vonnú kúpeľ. Napustí si plnú vaňu vody daj si do nej kúpeľňovú soľ a veľa peny. Budeš sa cítiť čisto a uvoľnene. Skvelá relaxácia, nemyslíš?

Zdroj:


ja prídavam: pusti si nejakú oblubenú knižku alebo pusti oblubený film s peknými hercami (herečkami) :D to mi vždy náladu spraví!

Rozhovor s D. Radcliffom

25. ledna 2011 v 18:29 | Labradorka |  Daniel Radcliffe
"Keby som bol čarodejníkom..."


V novom publikovanom rozhovore Daniel Radcliffe odpovedal na prevažne zvláštne otázky o tom, aké by to bolo, keby mal magickú moc. No to, že je otázka zvláštna neznamená, že zvláštna musí byť aj odpoveď. Dan odpovedal naopak veľmi zaujímavo. Veď posúďte sami.

Predstav si, Daniel, že od zajtra sa staneš čarodejníkom, čarodejníckym dobrovoľníkom. Ako by si využil túto moc?
Chcel by som mať moc, ktorá by umožnila všetkým krajinám tretieho sveta dostatočné množstvo pitnej vody... Keby som bol čarodejníckym dobrovoľníkom, tak by som vykopal gejzíry, fontány a jazerá plné čistej vody všade tam, kde je to potrebné. Voda je život. Kto toto nepochopí, riskuje vojny v politicky nestabilných krajinách.

Keby si mal moc zmeniť niečo na sebe?
Bojím sa smrti! Mám z nej strach. Viem, že v jeden deň zaklope na moje dvere. Ale ak by to bolo možné... Chcem byť absolútne neprítomný! (Smiech) Takže, chcel by som byť prekliato dobre neviditeľný. Tak by som jej lepšie unikol!

Komu by si zaželal zlý osud?
Nechcite odo mňa mená! Nechcel by som, aby sa môj prútik zmenil na môj bič! Ale môžem priznať, že existujú istí jednotlivci, ktorých moc nemusím. Problém mám napríklad s ľuďmi, ktorí nedodržia sľuby alebo si neplnia povinnosti. Ich nevhodnosť, sebeckosť a vzťahy naozaj neznášam. No a potom by som veľmi rád zaklial tých, čo klebetia o tom, ako Robert Pattinson a ja vedieme medzi sebou vojnu. Ďakujem pekne! To by bolo naozaj super, nech by sa im stalo čokoľvek!

Keby si sa mal premeniť na zviera, bol by si...
Vlkom! Milujem spôsob, akým sa to zviera pohybuje! Z tej beštie to priam srší a potom istý druh ľúbeznosti v jej očiach. Keďže som skôr chladná osoba, páči sa mi myšlienka, že by som mal okolo seba toľko kožušiny.

A keby to bol predmet?
Tekvica! Nepýtajte sa ma prečo! Len mi to ako prvé prišlo na rozum. Páči sa mi, že zvonku je silná, no vo vnútri mäkká! A je to stará, no napriek tomu veľmi trendová zelenina. Na akú zeleninu si spomeniete, ak by mala byť jasne oranžová?

Numerologička Lumina o konci sveta 2012 ☺☺☺ FUNNY!

25. ledna 2011 v 14:39 | Labradorka |  ☺FUN☻
Pozrite si toto video :D PORIADNE SA ZASMEJETE ☺☺☺ ja také sprostori neverím, ale keď vidím tú ženu až mi slzy tiečúod smiechu :D "môj pôvod je z planéty Láska" :D ☺☺☺ ja  proste nemôžem a keď začala "možno viac lietam vo vesmíre..." tak som sa až za brucho chytala☺☻☺

P.S.: všimnite si, ako dvíha obočie :DNa zasmiate veľmi dobre video. OSobne horskopom ani takým trápnym vešteniam v telke neverím.

 • a čo vy?

Rozhovor s Bonnie Wright (Ginny Weasleyová)

25. ledna 2011 v 14:19 | Labradorka |  HP - rozhovory

Filmová predstaviteľka Ginny Weasleyovej, herečka Bonnie Wright nedávno poskytla rozhovor pre Pop Star Argentina. Spomenula v ňom aj niektoré scény z blížiaceho sa pokračovania filmu Harry Potter a Dary Smrti, napríklad romantické momenty medzi Harrym a Ginny alebo tiež boj so smrťožrútkou Bellatrix Lestrangeovou v záverečnej Bitke o Rokfort. Rozhovor si môžete prečítať v pokračovaní.

Akú Ginny uvidíme v druhej časti Darov Smrti?
Myslím si, že jej postava sa v druhej časti dosť vyvinula. Bojuje s Bellatrix a... nemôžem prezradiť veľa, ale v tejto časti je Ginny úplne úžasná na rozdiel od epilógu, ktorý sme museli v Decembri natáčať znovau.

V druhej časti je vojna. Nájde sa tam nejaký čas aj pre romantiku medzi Harrym a Ginny?
Áno. Je tam bozk. Nemôžem povedať kedy, ale je tam. No a tiež si tento pár vymieňa rôzne pohľady a sú medzi nimi momenty, ktoré podľa mňa zaúčinkujú (smiech). S Danom sme odviedli dobrú prácu.

Čo pre tvoj život znamenala Ginny?
Milovala som hrať ju! Bola som naozaj šťastná a za to všetko vďačím môjmu bratovi. Na začiatku sa ľudia o jej postavu nezaujímali, alebo nebola príliš zamilovaná, alebo si mysleli, že je tak trochu blázon (teraz hovorím o filmoch). Ale teraz hovoria: Toto je Ginny?... Skutočne, Ginny je mi veľmi podobná. Na začiatku som aj ja bola plachá, ale potom som nadobudla sebavedomie a myslím, že som dobrá osoba.

Mala si niekedy slabosť na Daniela Radcliffa?
Nie! Všetci sa ma na to pýtajú. Poznám sa so všetkými už roky, prestala som to počítať (smiech), ale vždy sme sa na seba dívali len ako na priateľov a tak to aj zostane. Okrem toho, bolo by to trápne. Ľudia mi hovoria: "Bonnie, ty s Danom tvoríš taký dobrý pár!" a ja sa len červenajúc na nich dívam a usmievam. Keď sa na nich díva aj Jamie (Campbell-Bower), je to sranda.

S kým z obsadenia vychádzaš najlepšie?
Ťažká otázka. Moje najlepšie kamarátky sú Evanna (Lynch), Katie (Leung) a Emma (Watson) a veľmi si rozumiem aj s Rupertom (Grintom) a Matthewom (Lewisom). Rupert je úžasný kamarát, v ťažkých chvíľach ma vždy dokáže rozosmiať. Som šťastná, že je môj brat (smiech).
Matthew je úžasný tiež, vnímam ho ako brata, vychádzame spolu dobre a je proste zlatý. Evanna je veľmi inteligentná a odvážna. S Katie som dobrá kamarátka aj napriek tomu, že vo filmoch sme takpovediac rivalky (smiech) no a Emma je jednoducho úžasná.

Čo si si naplánovala, keď to všetko skončí?
Och, ako to znie! Ale neberiem to až tak osobne. Mám niekoľko projektov a pritom veľa študujem. No niečo mám rozrobené.

Ďakujeme za rozhovor! Chcela by si ešte niečo dodať?
Áno. Chcem povedať, že všetci herci sú nadšení, že táto sága má takých fanúšikov ako ste vy; vďaka týmto filmom sme sa stali slávnymi a ľudia nás milujú. Ale snažíme sa len o to, aby sme tešili svojich fanúšikov a robili všetko preto, aby ich filmy nesklamali. Sága sa končí a filmy prestanú, no tá mladosť a šťastie zostane navždy v našich srdciach.


Zdroj: Priori-Incantatem.sk

HP7
Samovraždy - čo na to Boh....

24. ledna 2011 v 20:52 | Labradorka

Samovraždy- čo na to cirkev, čo na to Boh?


Ako sa stavia cirkev k samovraždám?

V nedeľu sa otrávil jeden 24 ročný chlapec tabletkami (mal mladú rodinu a 1 mesačné dieťatko). Nedávno skočilo jedno mladé dievča z okna, no zachytila sa na satelit, a prežila. V poslednej dobe je veľa samovrážd. Viem, že chlapec nebol veriaci.

Podľa mňa samovražda je akýsi "skrat", človek sa dostane do situácie, z ktorej nenachádza východisko, sú to pravdepodobne neveriaci ľudia. Neviem, či sú prípady samovrážd z radov veriacich... Neviem, ako sa na to pozerá milosrdný Boh. Musí to byť pre daného človeka akési "zatemnenie mysle", keď dokáže takto skončiť svoj život. Aj nedávno, tá mladá mamička z Čiech, dokonca so svojím dieťatkom, skočili pod vlak a sú veľmi ťažko zranení, neviem, či prežijú.... Sú to veľmi smutné životné príbehy...


Ja som čítala v knihe o sv.farárovi z Arsu jeden zaujímavý príbeh, ktorý sa skutočne stal. Vyhľadala ho jedna pani a on jej videl do duše (tak ako všetkým, ktorých spovedal, aj p. Pio videl do duší ľudí - je to dar od Boha). Prišla, oblečená v čiernom, plakala. On jej hneď povedal (hoci ho ešte ani riadne neoslovila)
- Nebojte sa, váš manžel neskončil v pekle. Ona bola veľmi prekvapená... Jej manžel žil svetský život, a ona bola veriaca. Žil zle, pil a iné zlé veci robil. A skončil život tak, že spáchal samovraždu - utopil sa. Ona sa Vianneyho opýtala, že ako je možné, že neskončil v pekle, keď v podstate nenávidel Boha a robil zle aj jej. On jej povedal, že ho zachránila jedna jediná modlitba, ktorú sa modlil raz s touto svojou manželkou v nejakej slabej chvíli... Boh je nekonečne milosrdný...
norika
Len pre doplnenie par informacii z katechizmu:
Samovražda

2280 Každý je za svoj život zodpovedný pred Bohom, ktorý mu ho daroval. Boh zostáva jeho najvyšším Pánom. My ho máme prijímať s vďačnosťou a chrániť ho pre jeho dôstojnosť a pre spásu našich duší. My sme len správcami, a nie majiteľmi života, ktorý nám zveril Boh. Nedisponujeme svojím životom.

2281 Samovražda protirečí prirodzenej náklonnosti človeka zachovať a stále udržiavať svoj život. Ťažko protirečí prirodzenej sebaláske a uráža aj lásku k blížnemu, lebo nespravodlivo pretŕha putá solidarity s rodinným, národným a ľudským spoločenstvom, voči ktorým má každý príslušné záväzky. Samovražda protirečí aj láske k živému Bohu.

2282 Ak sa spácha s úmyslom dať príklad iným, predovšetkým mladým, nadobúda ešte aj závažnosť pohoršenia. S mravným zákonom je v protiklade aj dobrovoľná spolupráca pri samovražde.
Ťažké psychické poruchy, úzkosť alebo neprekonateľný strach pred nejakou životnou skúškou, utrpením alebo mukami môžu zmierniť mravnú zodpovednosť samovraha.

2283 Netreba sa vzdávať nádeje na večnú spásu osôb, ktoré si spôsobili smrť. Boh im môže poskytnúť, a to cestami, ktoré pozná len on sám, príležitosť na spásnu ľútosť .Cirkev sa modlí za ľudí, ktorí si siahli na svoj život.
ZDROJ !Oficiálne správy z Národného Centra Zdravotníckych Informácií:


ŠTATISTIKA: Každých 40 sekúnd jedna samovražda!

Britský časopis The Lancet zverejnil hrozivú štatistiku. Viac než milión ľudí ročne si siahne na život.

Najmenej milión ľudí vo svete spácha každý rok samovraždu, čo znamená, že na každých 40 sekúnd pripadá jeden mŕtvy!
Informuje o tom britský odborný časopis The Lancet, ktorý zhromaždil a vyhodnotil informácie z rôznych štúdií vypracovaných na túto tému.
Samovražda predstavuje desiatu najčastejsiu príčinu smrti. Viac než 30 percent prípadov pripadá na Čínu. Ako uvádza štúdia, rovnako znepokojujúce je to aj v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. V Európe je množstvo samovrážd vyššie než v severských krajinách. Vplyv zemepisnej polohy, presnejšie dĺžka slnečného svitu denne na počet samovrážd, je zrejmý aj v Japonsku.
V rozvinutých krajinách sa k samovražde odhodlá dvakrát až štyrikrát viac mužov než žien a tento pomer sa zrejme prehlbuje.
Naopak, v Číne odchádza zo sveta v dôsledku samovraždy viac žien než mužov. Vo väčšine krajín sú najviac postihnuté staršie osoby, aj keď mladých ľudí medzi samovrahmi pribúda.

Najviac samovrážd je spáchaných na jar, čo sa týka hlavne mužov. Zvýšené riziko samovrážd hrozí osobám narodeným na jar alebo začiatkom leta, a to hlavne ženám. Nie je prekvapením, že nezamestnaní sa uchyľujú k samovraždám viac než pracujúci. Riziko samovraždy zrejme zvyšujú aj niektoré profesie, ako napríklad lekári alebo liečitelia, ktorí majú ľahký prístup k liekom. Zvlásť sa to týka anesteziológov.
Muži si vyberajú krutšie prostriedky (obesenie alebo zastrelenie), ženy dávajú prednosť skôr takým metódam, ako je otrava. Svoju rolu hrá aj prístupnosť k vražedným prostriedkom. V Spojených štátoch hrá rolu dostupnosť strelných zbraní. V rozvojových krajinách je na vidieku hlavnou používanou metódou požitie pesticídov.
Veľkým rizikovým faktorom sú poruchy duševného zdravia. Deväťdesiat percent ľudí, ktorí dobrovoľne skončia svoj život, trpí psychickými problémami. Depresie zvyšujú riziko samovraždy pätnásť- až dvadsaťkrát, uvádza časopis The Lancet.


Dúfam že nemáte dôvod k samovražde. Priznám sa mám 15 a túto potrebu som už raz pociťovali, keď mi umrel blízky. Ale vďaka priteľom a VIERE som to prekonala.

Ak vám môžem pomôcť, tak hlavne skúste aspoň nacvhílku urobiť sťastným -doprajte si čo máte radi ( dúfam že vás teraz nenapadli peniaze, lebo tie dokážu robiť človeka šťastným - ale len na chvílku, ja skôr poukazujem na tie nehmotné veci ;)

božtek
Berme si príklad od týchto detí...... majme sa radi a rozdávajme lásku ☺ nech sa vždy smejeme a radujeme ako slniečko ☼

Príbeh sebavraždy - čo by ste urobili vy na jeho mieste?

24. ledna 2011 v 14:19 | Labradorka |  ZPV - Poučné

Príbeh sebavraždy - čo by ste urobili vy na jeho mieste?

LANO

Krasna prezentacia (ma naozaj hlboku myslienku)

Toto je príbeh o horolezvoci, ktorý sa chcel dostať na vrchol najvyššej hory. Na túto veľkú cestu sa vydal po dlhoročnej príprave. Keďže však všetku slávu si chcel ponechať iba pre seba, rozhodol sa, že pôjde sám.


Vydal sa na cestu hore. Čas plynul a zvečerilo sa. Namiesto toho, aby si pripravil svoj stan na
prenocovanie, pokračoval v lezení, až kým sa úplne zotmelo.

Na horu padla hustá tma. Okolo neho bolo všetko čierne. Slnko a mesiac zakryli ťažké mraky a nič nebolo vidno. Ako tal liezol hore, práve keď bol už len niekoľko krokov od vrcholu, pošmykol sa a začal veľkou rýchlosťou padať. Okolo seba videl iba čierne bodky a cítil ako to to obrovskou silo ťahá nadol. V týchto strašných chvíľach sa mu pred očami odohrali všetky krásne ale i zlé
momenty z jeho života.

Pri pomyslení na blízku smrť, odrazu pocítil, ako ho silno ťahá
lano, ktorým bol uviazaný. Jeho telo viselo vo vzduchu... Iba lano ho držalo. V tej chvíľi sa zmohol iba na výkrik:

 "Bože, pomôž mi!"

Z neba sa nečakane ozval mohutný hlas:
«Čo chceš aby som urobil?»
"Zachráň ma, Bože!"
«Naozaj veríš, že ťa zachránim?»
"Pravdaže verím!"

«TAK POTOM ODREŽ LANO, NA KTOROM SI UVIAZANÝ...»
Na chvíľu ostalo ticho. Človek sa však rozhodol tak, že celou svojou silou sa držal svojo lana.

Záchranári potom rozprávali, ako na druhý deň našli mŕtveho, zamrznutého horolezca. Jeho telo viselo na lane, ktorého sa  kŕčovito držal. IBA TRI METRE NAD ZEMOU...

A čo ty? Aj ty sa kŕčovito držíš svojho záchranného lana?
Odrezal by si sa?

Nikdy nepochybuj o tom, čo prichádza od Boha. Nikdy nehovor, že na teba zabudol alebo že ťa opustil. Nikdy si nemysli, že sa o teba nestará. Pamätaj, že vždy stojí po Tvojom boku.

Ak je tento odkaz pre teba
požehnaním, podeľ sa oň s
tými, ktorých miluješ.
Boh Ťa žehnaj...

Nadbytoční - Gemma Malley recenzia

23. ledna 2011 v 14:09 | Labradorka |  MP - recenzie

Nadbytoční

Príbeh z roku 2140

Gemma Malley
· Vydavateľstvo:
Vydavateľstvo Fragment, 2007

O knihe

Príbeh Anny, ktorá sa snaží len o to, aby aj ona mohla byť človekom. Dej knihy zasadený do budúcnosti, do roku 2140, keď už existuje liek na infarkt, rakovinu i aids, ponúka fantastický príbeh o túžbe žiť plnohodnotný život v spoločnosti, v ktorej sa ľudia rozdeľujú na tých, ktorí majú právo žiť, a na tých, ktorí sú navyše, pretože planéta sa preľudnila. Strhujúci a nepochybne dojímavý osud dieťaťa, ktorý vám nedovolí vydýchnuť, kým knihu nedočítate až do konca.

Podrobnosti

 • Počet strán: 264 strán
 • Väzba: pevná väzba
 • Rozmer: 130×195 mm
 • Hmotnosť: 360 g
 • Jazyk: slovenský jazyk
 • ISBN: 8080891503
 • Dátum vydania: 31.10.2007
 • Naše katalógové číslo: 41515
Úkažka z knihy - Zdroj - Martinus.sk (klik)

Moja recenzie ku knižke

Na úvod:
Dlho som nečítala len tak knižku pre radosť. Väčšinou len šprtám v encyklopédiách a čítam len literatúru faktu. Samé fakty! Niekedy treba ujsť z reality do fantastického sveta. A to som si povedala včera ráno v sobotu. Známky sú už zaokrúhlené, na jeden, jediný deň si môžem oddýchnuť a to ak že si prečítam knižku čo som si v piatok požičala. Mala som na výber dve knižky: Princezná Pia od Thomasa Brezinu alebo Nadbytoční od Gemmy Malley. Nemala som náladu na príbeh, nejakej dokonalej baby, ktorá si nevie vybrať medzi chalanmi. Nie som dokonalé dievča a povzbudzuje ma keď čítam že je aj niekto ako ja. Nemá dokonalý život....

Pre tých, ktorí knižku ešte nečítali:
Budem sa vám snažiť neprezradiť dôležité veci z knižky. Aby ste sa tak ako ja, prekvapili. Z hlavného obsahu na knižke sa dozvedáme že príbeh sa odohráva v roku 2140 a že ľudia vynašli liek na dlhovekosť ;) Aké perfektné že ? Lenže práve v táto knižka poukazuje na to, že keby sa to v skutočnosti stalo, bola by to najväčšia chyba ľudstva. Stále tí istý ľudia, stále tie isté ľudské osudy. Najhoršie je, že ľudia ani nemôžu mať deti. Nemajú sa z čoho tešiť... Sú zaslepený svojou sebeckosťou a nedávajú možnosť nikomu na nový život, chcú túto planétu len pre seba a to na večné veky. Toto zmýšľanie ľudí je choré. Samozrejme sa nájdu aj výnimky- Podzemné hnutie, ktoré sa snaží aby deti, ktoré sa narodili neskončili v internáte Gange Hall, pretože sa k nim správajú ako v najväčším špinám na svete. Bijú ich, trestajú za každú maličkosť. Najhoršie je že tie deti si myslia, že ich trestajú právom, že musia Matke Prírode odplatiť svoj hriech - že sa narodili.

Knižka je písaná napínavo a zaujímavo. Každá veta má svoj význam, preto nič neprehliadnite. Najlepšie by bolo keby ste si ako ja vyhradili jeden deň na čítanie a úplne sa úplne ponorili do príbehu. Na konci sa možno ako ja tiež rozplačete. Koniec je veľmi šokujúci a určite ho nebudete predpokladať.
Autorka sa snažili napísať knihu realisticky, a tak musela určití ľudia zomrieť, skončiť v väzení....
Ďalej už neprezradím, už len to že je tento príbeh obohatení o pár romantických chvíľok, bez ktorých by to nebolo ono
•••Pre tých, čo knižku už čítali a vedia ako skončí
Takže tu napíšem svoj subjektívny názor. Dopredu upozorňujem že je tu spoiler!!

Začiatok knižky, keď sa dozvedáme že Anna žije v internáte a píše do svojho denníka, nie je práve najnapínavejší. Často sa opakujú slováako "pani Pincentová" a iné. Nemám rada, keď sa musím zamýšľať pri čítaní nad tým, ako by to autorka mohla lepšie napísať, aby sa neopakovala stále tie isté slove L
Ale to treba prehliadnuť. Veď je to predsa bestseller ;)
Lenže ďalej sa v knižke dozvedáme o Anninom detstve a prísnom živote na Grange Hall. Začnete si túto postavu väčšmi obľubovať a súcítite s ňou. Začnete chápať prečo sa tak úporne snaží dodržiavať také hlúpe pravidlá a prečo je krvopotne presvedčené že je nadbytočná celý jej význam života spočíva v tom , mať sklopený zrak a byť otrokom "legálny" Lebo ona sa nemala narodiť - bola len bremenom Matky prírody,
ako Anna vravievala.

Od dvoch rokov s ňou kruto zaobchádzali a jedine čo poznala bolo len upratovanie a výchova k tomu aby sa cítila bezvýznamnou, nepotrebnou. Ako jej záchranu vidíme Petra,
očakávame že Anna ľahko podľahne jeho myšlienkam o slobode a spravodlivosti. Lenže je to presne naopak. Najprv som si myslela že autorka tak
len predlžuje príbeh aby jej knižka nebola "príliš krátka", lenže som sa mýlila.
Keby mňa takto vychovávali prakticky od narodenia, tiež by som len tak netúžili zmeniť svoj život a prijať pravdu, ktorú mi každý dospelý vyvracia (tak isto ako je to s vierou, je to ťažké začať žiť s Bohom, keď okolo teba toľko zla, presne ako v prípade Anny).
Nakoniec ju presvedčí len, keď sa na vlastné uši dopočuje, že pani Pincentová, o ktorej si myslela že všetko robí správne a len pre jej dobro chce je jej priateľa zabiť (väčšina ľudí sa obráti na veriaceho až keď je príliš neskoro).

Tento okamžik ju zmení a vydá sa teda s Petrom na útek. Týmto by aj knižka mohla skončiť, nie? Šťastný koniec... Lenže tým sa to len začína ☺ Musia prekonať množstvo prekážok, ukáže sa, že aj dlhovekí môžu mať dobré srdce. Riskujú všetko, len aby sa Annini rodičia mohli konečne po 13 rokoch opäť zvítať so svojou stratenou dcérou. Podarí sa im to, lenže aj tak to na konci skončí tragicky -obetou jej rodičov. Vzdajú sa vlastného života len aby ch deti mohli žiť šťastný život. Nakoniec sa aj o Petra osud postará. Naozaj to bolo geniálne premyslené.

Najkrajšie na hlavnej postave je to, že sa dokáže radovať zo všetkého, a všetko si vážiť. Už len dotyk hliny ju naplňuje. Priala by som si aby autorka napísala aj 27 kapitolu, kde opíše život Grange Hallu bez pani Pincentovej, že sa k tým úbohým deťom začali opäť správať ľudsky a Podzemné hnutie uspeje pri svojej myšlienke - zakázať liek dlhovekosti. Príbeh ako rýchlo začal tak aj skončil. Pre niektorých koniec smutný, pre iných šťastný ☺
 • Odporúčám prečítať túto knižku ako voľné čítanie
 • Nie jt o síce nič prevratného, ale určite to poteší ;)

Dary Smrti I - DVD bonusy

22. ledna 2011 v 15:49 | Labradorka |  HP - novinky

!!!AKTUALIZOVANÉ!!!

Britská rada na klasifikáciu filmov (teda inštitúcia, ktorá rozhoduje o tom, od koľko rokov bude filmové dielo prístupné) včera na svojej stránke zverejnila informácie o udelení všeobecnej prístupnosti s odporúčaným rodičovským dohľadom (PG) bonusom na DVD s filmom Harry Potter a Dary Smrti I. Z podrobností sme sa zároveň dozvedeli nasledujúce:

1. Dary Smrti I budú v Británii na DVD uvedené 11. apríla 2011 (pondelok).
2. Dĺžka bonusového materiálu je 56 minút a 30 sekúnd.
3. Bonusy obsahujú osem vynechaných scén, dve črty a osem krátkych pohľadov do zákulisia prípravy rôznych scén (s podnázvom Zaostrené na ...).

Okrem toho, blu-ray disky budú obsahovať ďalšie bonusy, medzi nimi aj zatiaľ oficiálne nepotvrdený sneak peek na prvú scénu z filmu Harry Potter a Dary Smrti II!

Zoznam všetkých DVD aj BD bonusov nájdete v pokračovaní.

O dátume vydania DVD/BD na Slovensku a ďalších súvisiacich podrobnostiach vás budeme informovať čoskoro.

Bonusové materiály na DVD a ich približná dĺžka (v minútach, sekundách a stotinách):

* Sedem Harryov - črta (05:14:04)

* Dielňa pána Weasleyho: Ron sa rozpráva s otcom o rádiách - vynechaná scéna 7 (00:36:14)
* U Dursleyovcov: Harry a Petúnia odchádzajú - vynechaná scéna 15 (00:47:12)
* Na Privátnej ceste: Harry a Dudley si podajú ruky - vynechaná scéna 16 (01:57:12)
* U Grangerovcov: Smrťožrúti prehľadávajú opustený dom - vynechaná scéna 61 (00:23:24)
* Vo výťahu na Ministerstve mágie: Harry upozorňuje Artura, že ho sledujú - vynechaná scéna 83 (01:44:04)
* V stane: trio diskutuje o zničení medailónu - vynechaná scéna 89 (01:32:08)
* Naháňanie zajaca - vynechaná scéna (01:22:03)
* Hádzanie žabiek: montáž s Ronom a Hermionou - vynechaná scéna (01:45:00)

* Na gríne s Rupertom, Tomom, Oliverom a Jamesom - črta (13:02:15)

* Posledné dni Privátnej cesty - zaostrené na ... (02:28:06)
* Hagridova motorka - zaostrené na ... (03:49:06)
* Magické stany! - zaostrené na ... (02:11:13)
* Útok smrťožrútov na kaviareň - zaostrené na ... (02:42:15)
* Vytvorenie Dobbyho a Kreachera - zaostrené na ... (00:03:37:06)
* Godricova úžľabina - zaostrené na ... (05:43:21)
* Zamrznuté jazero - zaostrené na ... (00:03:57:24)
* Griphookov návrat - zaostrené na ... (03:33:24)

Bonusové materiály na BD:
* všetky bonusy z DVD plus
* Maximum Movie Mode: Voldemortove tajomstvá
* Sneak Peek: Prvá scéna z HP7/II (čakáme potvrdenie od Warnerov)
* Za soundtrackom
* Let siedmich Potterov
* Prieskum Godrickovej úžľabiny
* Ženy Harryho Pottera
* Rupert Grint: Nepriemerný chlapík
* Pridajte sa k hercom na otvorení ČSHP

Bližšie informácie k jednotlivým vynechaným scénam môžete nájsť medzi zaujímavosťami z pôvodnej verzie scenára.

Tak čo, na ktorý z bonusov sa tešíte najviac?

Zdroj:
Priori-Incantatem.skŠteniatka majú 3 týždne VIDEO

22. ledna 2011 v 11:59 | Labradorka |  ♥Môj labrador♥Nádherné video našich 7 šteniatok. Ich matka sa o ne starostlivo stará a väčšina si spokojne spinká. Ale nájde sa aj pár výnimiek;)

Síce je video trošku dlhšie, dúfam že vás neomrzí a bude sa vám páčiť :D

Ach ako mi chývajú tie časy :(

The catholic show - light

22. ledna 2011 v 10:59 | Labradorka |  ZPV- modlitby

Zaujímavé video, aké dôlezité su sviece !

Prečo sme takí odlišný ?

21. ledna 2011 v 21:49 | Labradorka |  MP - svedectvá
takže prv ako napíšete komentár:

Všetko je písané z vlastnej skúsenosti ! Všekto je pravdivé!

Môj prvý článok do rubriky moje svedectvá sa bude týkať práve mojej viery. Nechcem týmto neveriacich odvracať, práve naopak. Tento článok ani nie je tak pre veriacich ako pre tých, čo Boha stále hľadajú...


Mám čerstvých 15 rokov a ako každý teenager si začínam uvedomovať dôvod svojej existencie. Môj život nie je dokonalý. Aj keď si veľmi často všetko predstavujem jednoducho. Zhrniem to do jeden vety: "Ešte som nezašla pravý zmysel života, ešte stále nie som spokojná..."
Prvá vec ktorá ma trápi som JA. Môj výzor, postava, celkový vzhľad. Veľmi závidím. Lenže si potom spomeniem na tých čo majú napr. celú tvár obhorená, nemajú nohu alebo ruku a poviem si: Ďakujem Ti Pane Bože že som taká aká som. Lenže to pôsobí aj naopak. Je to dobrý dôvod aby som sa trápila?
Druhá vec je samozrejme viera. Ráno prídem do školy a už to začína. Nadávajú na Boha a Pána Ježiša. A to veľmi často, aj keď silou mocou popierajú existenciu Boha. Nechápem. Tak prečo ho tak často spomínajú? Samozrejme že robia všetko to, čo mňa zraňuje. Fajčia, pijú, sú úchylný.
Ja ako decko som sa s týmto v rodine stretla. Jedna teta vďaka alkoholu zomrela a nechala tu dve deti. Ďalšie následky ani nejdem konkretizovať L Môj ujo vďaka cigaretám kradne a nehorázne klame! Neuverila by som, keby som to nezažila na vlastnej koži. LAj ujo aj teta boli napriek všetkému úžasnú ľudia, ktorí mali čo svetu ponúknuť. Jedna je mŕtva, druhý úplne ale úplne na dne. A nik mu nedokáže pomôcť, lebo ako náhle mu vložíte trocha nádeje automaticky to využije...

Toto všetko a ešte omnoho, omnoho viac zla ma prinútilo už ako dieťa hľadať útechu. Byť vďačná ľuďom ktorí sú na mňa milý. Ďakovala som za každý. Vážila som si každú omrvinku jedla. Milovala som svojich rodičov a svoje sestry. Moje najkrajšie chvíle sú keď sme boli spolu na výlete, v nedeľu v kostole a keď sme sa mohli všetci zísť pri stole.

Lenže
moji spolužiaci neznášajú svojich rodičov. Hľadajú spôsob len ako ich oklamať, podviesť a ako ich rozčúliť. Falšujú vysvedčenie, chodia domov spitý a sú nehorázne drzý. Ja to nedokážem pochopiť. Vzťahy v mojej rodiny sú predsa úplne iné. Nechápem, nechápem.

Položila som si základnú otázku, prečo sme takí odlišný ?
Určite to sú životné skúsenosti. Neprežili si to čo ja a preto nie sú ako rodina navzájom súdržný. A potom to viera v jediného Boha, ktorí je v troch božských osobách: v Otcovi, Synovi a Duchom Svätom. Musím sa priznať, keď som bola malá nerada som chodila do kostola. Lenže teraz si neviem predstaviť že by som vynechala omšu. Ja cítim že to moja duša potrebuje. Lebo ja chcem byť dobrý človek. Chcem žiť v tom svetle. A to nejde inak, len musím stále myslieť pozitívne a správne. A verím že P. Boh mi pomôže v kráčaní na mojej životnej ceste. Že mi dá silu rozdávať lásku, porozumenie a šťastie naokolo. Pretože je to veľmi ťažké.


Dúfam že ste aspoň trošku pochopili moje myšlienky a pocity ktoré som opísala v článku. Veľmi v krátkosti (nedokážem sa moc rozpisovať), ale za to sú to veľmi, veľmi dôležité udalosti v mojom živote...

Pokračovanie nabudúce....
♥♥♥Rozcestník - My opinions

21. ledna 2011 v 21:09 | Labradorka |  ♥Moje názory♥Rozcestník - My opinions

V tejto rubrike sú články, ktoré sú písané mnou. Výlučne mnou, takže prosím rešpektujte moje práva a všetko z tjeto rubriky kopirujte iba s ikonkou !
V tejto rubrike je zatiaľ pomerne málo článkov. Chcem to zmeniť, chcem aby bola táto rubrika najlepšia, najkvalitnejšia a najzauímavejšia


☼►Moje rady PRE VÁS◄☼

Tu nájdete naozaj všeličo ! Dúfam že aspoň niečo vám pomôže, aby ste sa nenudili a svoj voľný čas dobre využili ☺

♫► Úvahy◄♫

"Úvahy" názov neznie moc lákavo, že ? ☺☺☺ Ak už nič viac tak aspoň zasmejete na mojich hláškach :D Dúfam že mám čo poknúknuť tomuto svetu, aj keď poznám oveľa múdrejších ľudí, ktorí by mali písať úvahy namiesto mňa :(

☺►Moje svedectvá◄☺

Moje šťastné aj smutné skúsenosti. Vlastne v týchto článkoch je opisovaný moj názor na život, moje pády aj úspechy

•►Moje recenzie◄•

Recenzie na filmy, knihy a všeličo iné ;)

♦►Ostatné◄♦

Čo sa inde nezmestilo ;)

Slová, pojmy a definície

20. ledna 2011 v 15:19 | Labradorka |  Rady - ostatné

Slová, pojmy a definície

rasizmus - je diskriminačná teória, ktorá hlása nerovnocennosť ľudských rás. Predpokladá fyzickú a duševnú nerovnosť ľudských plemin (rás) a rozhodujúci vplyv rasových odlišností na históriu a kultúru ľudstva. Pracuje s predstavou, že ľudstvo je rozdelené na vyššie a nižšie, menejcenné rasy.Rasizmus je obvykle je spojený s genocídou, vyhladzovaním menejcennej rasy nadradenou. Jedná sa o spoločenský konštrukt, predsudok, presvedčenie, ktoré sme získali výchovou a ktoré môžeme zmeniť. Spravidla sa spája s nejakou ideológiou ako patriotizmus alebo nacionalizmus, teda lásku k vlasti spájame s odstránením nejakej inej rasy alebo národa. Priaznivé podmienky našiel rasizmus za nacistického režimu v Nemecku.
Atribúty rasy:
- biologický - rasy ľudí sa delili podľa biologických znakov ako tvar lebky, rast vlasov, farba pleti, postava...
- kultúrny - rasy ľudí si vytvorili špecifické kultúrne vzory

rasa - skupina ľudí, vyznačujúca sa určitými znakmi (farbou pokožky, vlasov, tvarom očí, lebky...), ktoré vznikli v ranom období ľudstva. Rozoznávame tri rasy: kaukazoidná, mongoloidná a negroidná
Rasa je však termín, ktorý sa v odbornej terminológii prestáva používať ako prekonaný, nefunkčný a nehumánny! V dejinách ľudstva boli opakovane zneužité poznatky o bádaní ľudských rás k ovládaniu a ponižovaniu skupín obyvateľstva. Boli účelovo získavané "vedecké poznatky" k ospravedlňovaniu ukrutností, mučenia, zneužívania nevinných ľudí, k legalizácii vyvražďovania celých národov a národností. Expanzívny národ vyhlásil iný za "menejcenný", zakrývajúc tak svoje ekonomické, strategické, vojenské záujmy.
Rasizmus je i napriek tomu ďalej používaný termín. Nachádza odozvu v nevedomosti, neznalosti, neochoty meniť svoje postoje, zamyslieť sa nad svojím konaním.
Pojem rasy je ťažké uplatniť na individuálneho jedinca. V skutočnosti sa za ním skrýva strach z druhých, neznámych ľudí a vybíjanie neospravedlniteľnej agresivity na nevinných obetiach.
Je nehumánne deliť ľudí na rasy, lebo všetci ľudia sme jednej rasy - ĽUDSKEJ RASY

rasová diskriminácia - rozlišovanie, vylučovanie, obmedzovanie alebo znevýhodňovanie, založené na rase, farbe pleti alebo na národnostnom alebo etickom pôvode, ktorého cieľom alebo následkom je znemožnenie alebo obmedzenie uznania a užívania ľudských práv a slobôd na základe rovnosti
http://www.pramen.info/c/1742/odpustenie-icast.htm
predsudok - fixovaný, dopredu sformovaný postoj, obvykle negatívny alebo hostilný a zameraný na určitú spoločenskú skupinu
súd, ktorý sa pôvodne pokladal za pravdivý, preto sa používa k ďalšej dedukcii. Predsudok môže mať brzdiaci účinok, alebo môže poznanie podnecovať

xenofóbia - strach z cudzieho (z gréc. xénos - prichádzajúci a fóbos - strach, úzkosť)
"Tí ľudia sa boja. Nerobia vôbec nič. Len sa dívajú a sú ticho a možno sa aj modlia, aby sa nič nestalo, ale nezasahujú. Neurobili nič, keď mne a deťom nadávali v autobuse do všetkého možného. Nič, keď o priateľkinom synčekovi vraveli, že je gibon, a iné strašné invektívy - má 5 rokov a je fantastický malý človek. Neurobili nič ani keď kopali do Afričana v 90tke, nezasiahli ani pri útoku pri zimnom štadióne. Prečo? Lebo sa boja!"

Pozitívne prístupy k menšinám a iným etnikám a národnom

multikulturalita
- vytvorenie priateľského prostredia a vzájomného rešpektu pre spolužitie ľudí rôznych etník a národností. Vychádza z predpokladu, že všetky kultúry majú vzájomne porovnateľnú hodnotu a sú si rovné a že spolužitie nositeľov rôznych kultúr vedie k vzájomne plodnému obohateniu
sociálna tolerancia - stupeň vzájomnej sociálnej znášanlivosti, vzájomného rešpektovania sa, ktoré vo svojich praktických dôsledkoch vyúsťuje do sociálneho zmieru. Sociálna tolerancia vylučuje používanie násilných prostriedkov voči sociálne odkázaným, postihnutým a pod. Konkrétnym prejavom sociálnej tolerancie je sociálny konsenzus medzi individuálnymi, skupinovými a spoločenskými záujmami
tolerancia - postoj, ktorý každému dáva možnosť vyjadrovať svoje názory, postoje, odlišné od názorov druhých

Neutrálne a negatívne prístupy, ak sú konané násilne

asimilácia - úplné prispôsobenie sa jedinca alebo skupiny, či už presídlencov alebo národnostnej menšiny, ktoré vedie k strate pôvodnej etnickej identity; dochádza potom k úplnému splynutiu s majoritnou spoločnosťou. K asimilácii prichádza buď prirodzenou cestou, bez nátlaku, najčastejšie v prostredí slabej koncentrácie príslušníkov daného etnika, poznáme však aj asimiláciu nútenú, nedobrovoľnú, organizovanú mocenským aparátom

diskriminácia - poškodzovanie, popieranie a obmedzovanie práv jednotlivcov i celých skupín obyvateľstva v najrôznejších oblastiach života. Spravidla sa jedná o menšiny odlišné nábožensky, národnostne, kultúrne, jazykovo alebo farbou kože
- zvláštny prípad diferenciácie, kedy sú popierané normatívne zásady rovnosti, rovnakého zaobchádzania so všetkými členmi určitého sociálneho útvaru. Konkrétne prejavy diskriminácie môžu mať politické zámery, národnostné, minoritné, xenofobické, sexuálne a pod. Sociálna diskriminácia je taký prípad sociálnej diferenciácie, keď sú popreté zásady rovnosti a platnosti sociálnych noriem pre všetkých členov sociálnych útvarov. Je to neoprávnené rozlišovanie jedincov, skupín na základe príslušnosti k určitej sociálnej alebo biologickej kategórii. O diskriminácii hovoríme vtedy, keď ide o zvýhodňovanie jedných pred druhými. Východiská a určenia práv obsahujú: Všeobecná deklarácia ľudských práv, Európska sociálne charta, Ústava SR, Generálna dohoda, kolektívne zmluvy, Zákonník práce atď. Rozlišujeme aj medziskupinovú diskrimináciu - stanovenie rozdielov medzi vlastnou a inou skupinou; jej najčastejším prejavom je tendencia pozitívne hodnotiť vlastnú skupinu

segregácia - oddeľovanie, rozdeľovanie, diskriminačná prax a pod. Označenie procesu osídľovanie a usídľovania ľudí, ktorí majú sociálne alebo iné podobné charakteristiky. Rozlišuje sa segregácia časová, sídelná, dobrovoľná, vynútená

šikanovanie - konanie, ktorým jedna osoba alebo viac osôb spôsobuje iným príkorie, núti ich k ponižujúcim úkonom, násilím obmedzuje ich slobodu a pod.

genocída - pripravený a vzájomne prepojený plán rôznych akcií, ktoré vedú k zničeniu základov života určitých skupín obyvateľstva s cieľom ich vyhladiť; úmyselná činnosť proti rasovej, etnickej, náboženskej skupine, ktorá vedie k ich úplnej alebo čiastočnej likvidácii. Prejavy môžu mať formu hromadného zabíjania, zabránenia pôrodov, presuny detí do iných skupín a pod.

holocaust - označenie prenasledovania a vyhladzovania Židov počas druhej svetovej vojny
cry

minorita - v širokom zmysle početne malá časť určitého spoločenského celku. Minorita je skupina osôb, ktoré sú v niektorých spoločnostiach pre svoje fyzické, kultúrne, životné charakteristiky odlúčené od ostatných. Zaobchádza sa s nimi odlišne a nerovne, čím sa považujú za predmet kolektívnej diskriminácie. Status minority tu so sebou nesie vylúčenie na plnom podieľaní sa na živote spoločnosti. Z úzkeho ponímania minorít (národnostné, etnické) sa prešlo na širšie ponímanie a pod minoritami chápeme aj imigrantov, homosexuálov, bezdomovcov, a pod.

maďarská etnická minorita - na základe sčítania ľudu, domov a bytov v roku 1991 žilo na Slovensku 567296 príslušníkov maďarskej menšiny, čo tvorí 10,8 % slovenského obyvateľstva. V roku 1950 to bolo 354532, t.j. 10,3%. Maďarská menšina je sústredená v 13 okresoch južného Slovenska. V dvoch okresoch (Dunajská Streda a Komárno) tvorí viac ako 70% obyvateľstva, v ďalších šiestich od 30 do 50%

rómska etnická minorita - Slovensko sa relatívnym počtom Rómov radí na jedno z prvých miest na svete. Prirodzený prírastok Rómov je v porovnaní s prirodzeným prírastkom majoritnej spoločnosti niekoľkonásobne vyšší (roku 1980 takmer 5 krát vyšší). Pri sčítaniach ľudu v roku 1921 bolo zaznamenaných 7286 Rómov, v roku 1930 celkom 26956 Rómov. Na základe sčítania ľudu, domov a bytov v roku 1991 ich žilo na Slovensku 80627. Podľa údajov národných výborov z roku 1989 žilo na Slovensku 253943 Rómov, t.j. 4,8%. S nedokončenou základnou školou bolo vyše 60% rómskej populácie, len 13,5% mužov a 3,4) žien malo ukončené učňovské vzdelanie, okolo 1% malo vyššie vzdelanie. Postupy centrálnych orgánov štátnej správy v riešení tzv. rómskej otázky možno zatriediť do troch koncepcií: 1. sociálna asimilácia, 2. riadený rozptyl a 3. integrácia Rómov. Odhaduje sa, že na svete žije asi 10 miliónov Rómov, z toho v Európe 4-5 miliónov

utečenec - cudzinec, ktorý sa nachádza mimo svojej vlasti a ktorý má v štáte, ktorého je štátnym občanom odôvodnený strach z prenasledovania. Status utečenca môže byť priznaný cudzincovi, ktorý má v štáte, ktorého je občanom odôvodnený strach z prenasledovania z dôvodov príslušnosti k rase, náboženstvu, národnosti, politickému presvedčeniu, alebo príslušnosti k určitej spoločenskej skupine. Status utečenca môže byť priznaný z dôvodov ochrany ľudských práv alebo z humanitárnych dôvodov. Utečenec má priznané práva platné pre občanov danej krajiny s výnimkou volebného práva, brannej povinnosti a zvláštnych úprav pre cudzincov

migrácia - označenie pre geografický pohyb jedincov alebo skupín, premiestnenie istej osoby z východiskového miesta do miesta určenia. Osoby, ktoré sa premiestňujú, sa nazývajú migranti. Rozlišujú sa: dobrovoľné a nútené

emigrácia - nútené alebo dobrovoľné vysťahovanie sa z vlasti do inej krajiny z hospodárskych, politických, náboženských alebo iných dôvodov. Napr. v rokoch 1850-1940 sa zo Slovenska do zámoria a európskych štátov vysťahovalo 1,1 milióna ľudí. Z územia Slovenska boli po druhej svetovej vojne tri vlny emigrácie

fašizmus - politický smer pravicovo, konzervatívne a nacionalisticky orientovaného hnutia politických strán (v Nemecku za vedenia Adolfa Hitlera a v Taliansku Mussoliniho) s metódami totalitarizmu, diktatúry, násilia

neofašizmus - súčasná ideológia, ktorá sa po 2. Svetovej vojne snaží obnoviť fašizmus

nacionalizmus - vedomie príslušnosti k určitému národu, ale i ideológia a politika, ktorá sleduje záujmy národa, bojuje proti cudzej nadvláde, centralistickej moci; ideológia, povyšujúca národ na absolútno, zdôrazňujúca a slepo oslavujúca národný cit

nacionálšovinizmus - vyhrotený nacionalizmus, ktorý sa prejavuje v prepiatej nenávisti k iným národom a v ich prenasledovaní

nacizmus - nemecký nacionálne fašizmus, šíriaci nenávisť proti iným národom, rasám

neonacizmus - nacizmus obnovený po 2. Svetovej vojne

patriotizmus - láska k vlasti alebo rodnému kraju, vlastenectvo

propaganda - vedomé a zámerné snaženie sa o ovplyvňovanie ľudského konania manipuláciou tvrdení. Potrebné je rozlišovať medzi propagandou a agitáciou. Propagandou sa pôsobí dlhodobejšie na viacero osôb tlačou, televíziou, rozhlasom a agitáciou sa získavajú pre jednu alebo viacero ideí., názorov a doktrín pôsobiacich na ovplyvňovanie myslenia, citov, postojov, názorov. Propaganda je súčasťou komunikačnej sústavy, je determinovaná cieľmi a hodnotovým systémom príslušnej spoločnosti

totalita - násilná, vynútená, nadiktovaná jednota

trest - vyrovnávanie, pomsta, potrestanie. Z právneho hľadiska je trest sankciou, ktorá vyplýva z trestného zákonníka a súd ju uvaľuje na jedinca, aby potrestal prestúpenie zákona

trestný čin - narušenie noriem spolužitia v občianskej spoločnosti. Trestným zákonom
je definovaný ako nebezpečný čin pre spoločnosť, ktorého znaky sú uvedené v paragrafovom znení zákona

trestný čin proti ľudskosti - znenie trestných činov proti ľudskosti je uvedené v trestnom zákone. Patria sem: genocída, podpora a propagácia fašizmu alebo podobného hnutia, používanie zakázaných bojových prostriedkov, krutosti, plienenia a zneužívanie označenia Červeného kríža

Znaky, skratky

14 - číslovka skrýva 14 slov anglickej vety, za ktorú bol jej autor rasista David Lane odsúdený v roku 1985 v USA na 190 rokov väzenia. Slovenský preklad: "My musíme chrániť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí"
18 - kryptogram iniciálok Adolfa Hitlera: prvé a ôsme písmeno v abecede
88 - fašistický pozdrav Heil Hitler, osmička skrýva ôsme poradie písmena H v abecede
RAHOWA - skratka Racial Holly War, teda Svätá rasová vojna
ZOG - Zioninist occupation government, teda Židovská okupačná vojna, skratka ultrapravicových extrémistov

matka tereza


sloboda - stav bytosti, ktorá koná len zo svojej vôle a nezávisle od akéhokoľvek vonkajšieho donútenia. Schopnosť a možnosť človeka byť samostatnou, tvorivou, iniciatívnou osobnosťou. Schopnosť byť plne zodpovedným za svoje skutky. Slobodne súdi, koná osoba, ktorá vedome, podľa požiadaviek zhody s pravdou či rozumom realizuje to, čo považuje za zodpovedajúce svojej vlastnej prirodzenosti. V existencionalizme je sloboda konštitutívnym momentom bezprostrednej ľudskej skutočnosti. Jedinec musí objavovať svoje vlastné hodnoty. V politickom chápaní sa rozlišujú slobody ako sloboda pohybu, sloboda prejavu, svedomia, myslenia, náboženstva, zhromažďovania s pod. Sloboda náboženského vyznania a svedomia je právo vyznávať náboženstvo, meniť ho alebo byť bez vyznania. Je to právo prejavovať vieru, združovať sa a z dôvodu náboženstva odmietnuť vojenskú službu. Mať možnosť z pozície vlastného svedomia hodnotiť, správať sa a konať. Sloboda prejavu je právo každého človeka vyjadrovať písmom, slovom, obrazom a inými prostriedkami svoje názory a prijímať a šíriť idei a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Sloboda združovania je právo každého človeka slobodne sa zdržovať s inými v spolkoch, spoločnostiach, zakladať politické strany a pod. Obmedziť toto právo je možné len v zákonom stanovených prípadoch (napr. zaistenie bezpečnosti štátu, jeho občanov). Sloboda zhromažďovania je právo každého človeka pokojne sa zhromažďovať. Obmedziť ho možno len v zákonom stanovených prípadoch (napr. k ochrane práv druhých). Sloboda vedeckého bádania a umeleckej tvorby je právo každého človeka v medziach zákona na slobodnú vedeckú a umeleckú tvorbu a prezentovanie jej výsledkov. Akademické slobody a práva sú také, ktoré členom akademickej obce zaručujú na vysokých školách slobodu vedeckého skúmania a zverejňovania výsledkov, slobodu umeleckej tvorby, právo vyučovať a učiť sa, právo na rôzne filozofické názory a náboženské vyznanie a právo ich šíriť

trauma - narušenie psychickej integrity poranením, chorobou alebo extrémne intenzívnym prežitkom, narušenie prirodzených obranných mechanizmov. Trauma potom vyvoláva neurózy a emotívne prežitky sa nemôžu prejavovať normálnym spôsobom. Bezprostredná reakcia na psychickú traumu je šok


POUŽITÁ LITERATÚRA:
Štefan Strieženec: Slovník sociálneho pracovníka, vydavateľstvo AD, Trnava 1996
Tatjana Šišková: Výchova k tolerancii a proti rasizmu, Portál, Praha 1998

ZDROJ


Myslienka na den - Marek 3, 1 - 6

19. ledna 2011 v 14:29 | Labradorka |  ZPV - Myšlienka na deň
Myslienka na den

    Marek 3, 1 - 6

   "A oni naň striehli" (Mk 3, 2).
Kde je láska? Takáto otázka nám prichádza namyseľ, keď čítame o prísnych interpretáciách Mojžišovho zákona farizejmi.
Prijali úlohu strážcov a interpretov Zákona a boli vo svojom úsilí veľmiúprimní. Ale ich chybou avatarbolo, zvlášť, keď ich porovnáme s Ježišom, že zdôrazňovali literu zákona pred duchom zákona.

Len aby ho chytili do pasce,niektorí vyčítali Ježišovi, že porušuje Boží zákon uzdravením muža počas soboty.Práve to viedlo k takmer absurdnej otázke, ktorú im bol Ježiš nútený položiť:
"Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?" (Mk 3,4)

Farizeji obvinili Ježiša, že ho súcit doviedol k uzdraveniu chorého človeka,čím porušil sobotu. Namiesto toho, aby použili zdravý rozum, lipli na vlastnomchápaní Božieho slova, a to ich doviedlo do absurdnej pozície.

avatar Samozrejme, je dobré konať dobro počas soboty! Samozrejme, že je správne niekoho uzdraviť, ajkeď je deň voľna. Ak to tak vezmeme, nie je sobota najvhodnejším dňom, v ktorom
môžeme ponúknuť uzdravenie chorému a pomôcť mu "odpočinúť si" v Pánovi?

Rovnakoako farizeji aj Ježiš miloval Zákon a dodržiaval ho zo všetkých síl. Ale vedel,
že kľúčom k jeho dodržiavaniu je láska, a nie jeho rozpracovanie na nespočetné
pravidlá. Tým, že vyzval toho muža, aby "si stal do prostriedku" (Mk 3, 3), pred
zástup, Ježiš naznačil, ako sa on sám postaví do prostriedku na Veľkú noc - naznačil zmŕtvychvstanie, o ktoré sa podelí s nami všetkými.

V istom zmysle jekaždý z nás mužom v synagóge, pozvaným k tomu, aby "pristúpil" a vstúpil do
Ježišovho pokoja. V dnešnej modlitbe si predstav Ježiša, ako stojí pred tebou a
pozýva ťa, aby si pristúpil k nemu. Je nejaké bremeno, ktoré ťa ťaží? Zamenil si
zákon lásky za prísny obťažujúci formalizmus? Nechaj to tak a bež za Ježišom. Má
viac než dosť milostí, aby ti pomohol nasledovať ho s radostným a pokojným
srdcom!

   Duchu Svätý, bez tvojho vedenia nemám šancu zapáčiť sa Otcovi. Nauč ma, ako
rozmýšľať a konať podľa Božích prikázaní s láskou a milosťou.

Myslienka na den je prevzata z casopisu Slovo medzi nami
[prihlasit/odhlasit] email servis meditacii:
http://www.tkkbs.sk/subscribe_rcc.php (myslienka na den)

Zdroj avatarov

Zaujímavosť dňa - Zlaté Glóbusy

19. ledna 2011 v 14:19 | Labradorka |  ♥Zaujímavosti♥
Zlaté Glóbusy

Najlepší film - dráma
"Black Swan"
"The Fighter"
"Počiatok"
"The King's Speech"
"Sociálna sieť"

Najlepší film - komédia alebo muzikál
"Alica v krajine zázrakov"
"Varieté"
"The Kids Are All Right"
"RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční"
"Turista"

Najlepšia herečka v dráme
Halle Berry - "Frankie and Alice"
Nicole Kidman - "Rabbit Hole"
Jennifer Lawrence - "Zmrznutá kosť"
Natalie Portman - "Black Swan"
Michelle Williams - "Blue Valentine"

Najlepší herec v dráme
Jesse Eisenberg - "Sociálna sieť"
Colin Firth - "The King's Speech"
James Franco - "127 Hours"
Ryan Gosling - "Blue Valentine"
Mark Wahlberg - "The Fighter"

Najlepšia herečka v komédii alebo muzikáli
Annette Benning - "The Kids Are All Right"
Anne Hathaway - "Láska a iné závislosti"
Angelina Jolie - "Turista"
Julianne Moore - "The Kids Are All Right"
Emma Stone - "Easy A"

Najlepší herec v komédii alebo muzikáli
Johnny Depp - "Alica v krajine zázrakov"
Johnny Depp - "Turista"
Paul Giamatti - "Barney's Version"
Jake Gyllenhaal - "Láska a iné závislosti"
Kevin Spacey - "Casino Jack"

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe
Amy Adams - "The Fighter"
Helena Bonham Carter - "The King's Speech"
Mila Kunis - "Black Swan"
Melissa Leo - "The Fighter"
Jacki Weaver - "Animal Kingdom"

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe
Christian Bale - "The Fighter"
Michael Douglas - "Wall Street: Peniaze nikdy nespia"
Andrew Garfield - "Sociálna sieť"
Jeremy Renner - "Mesto"
Geoffrey Rush - "The King's Speech"


http://www.feelingmovies.sk/2010/zlate-globusy-2010-vitazi/3415

Najlepší režisér
Darren Aronofsky - "Black Swan"
David Fincher - "Sociálna sieť"
Tom Hooper - "The King's Speech"
Christopher Nolan - "Počiatok"
David O. Russell - "The Fighter"

Najlepší scenár
Danny Boyle a Simon Beaufoy - "127 Hours"
Lisa Cholodenko a Stuart Blumberg - "The Kids Are All Right"
Christopher Nolan - "Počiatok"
David Seidler - "The King's Speech"
Aaron Sorkin - "Sociálna sieť"

Najlepší animovaný kinofilm
"Ja, zloduch"
"Ako vycvičiť draka"
"Iluzionista"
"Na vlásku"
"Príbeh hračiek 3"

Najlepší cudzojazyčný film
"Biutiful" (Španielsko)
"Koncert" (Francúzsko)
"Kray" (Rusko)
"Io sono l'amore" (Taliansko)
"Hævnen" (Dánsko)

Najlepší pôvodný soundtrack
A.R. Rahman - "127 Hours"
Danny Elfman - "Alica v krajine zázrakov"
Hans Zimmer - "Počiatok"
Alexandre Desplat - "The King's Speech"
Trent Reznor and Atticus Ross - "Sociálna sieť"

Najlepšia filmová pieseň
'Bound to You' - "Varieté"
'You Haven't Seen the Last of Me' - "Varieté"
'There's a Place For Us' - "Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik"
'Coming Home' - "Country Strong"
'I See the Light' - "Na vlásku"
získalo zlatý glúbus podčiarknuté


Zdroj: gorila.sk

Tip od stránky www.priori-incantatem.sk

Nové video a fotky k HP a Dary Smrti II.

19. ledna 2011 v 14:09 | Labradorka |  HP - novinky


Video zo zákulisia Darov Smrti II
Minulý týždeň bolo na YouTube zverejnené video zo zákulisia filmu Harry Potter a Dary Smrti II, zamerané na škriatkov čarodejníckej Gringottbanky. Aby sme veci uviedli na správnu mieru, v skutočnosti ide o kúsok dokumentu s názvom Tvorovia, ktorý je súčasťou zberateľskej DVD edície k Väzeňovi z Azkabanu. Táto jeho časť však vznikla v umeleckom oddelení počas natáčania scén do posledného filmu.

Práve v ňom uvidíme 60 škriatkov, pričom každý z nich bude iný s originálnou podobou vyjadrujúcou charakterové vlastnosti jej nositeľa. Práce na výzore každého škriatka zjednodušene začínajú umeleckým konceptom, pokračujú nanesenením tvrdnúcej hmoty na tvár herca, podľa ktorej sa urobí silikónová maska použitá pri natáčaní. V ukážke si môžete všimnúť aj zopár krátkych záberov priamo z Gringottbanky, ktorú na tento účel postavili vo filmových štúdiách Leavedsen podľa haly banky Australia House použitej v Kameni mudrcov.


Nové fotky k Darom Smrti I & II


Stránka Harry Potter Wall Art zverejnila niekoľko nových propagačných fotiek postáv z filmu Harry Potter a Dary Smrti I. Nájdete na nich Harryho, Rona, Rufusa Scrimgeoura, Luciusa Malfoya ale aj Červochvosta (Petra Pettigrewa) s detailne prepracovaným kostýmom.

Okrem toho vyššie spomenutá stránka zverejnila fotku Hermiony a Harryho z filmu Harry Potter a Dary Smrti II.imagebam.com
 Záverečná bitka na rokforte (pre zväčšenie kilkni na obrázok)

a ešte jedna zaujímavosť:

10. miesto v Rebríčku najziskovejších filmov

Film Harry Potter a Dary Smrti I má za sebou deviaty víkend premietania v kinách s ďalším významným posunom v ziskoch. Siedma potterovka k dnešnému dňu prekvapila celosvetovými tržbami spolu na úrovni 938,3 miliónov amerických dolárov, čím sa zaradila na prestížne 10. miesto v Rebríčku najziskovejších filmov všetkých čias, z ktorého zosadila svojho o čosi staršieho súrodencov s podtitulom Fénixov rád. Siedmy film sa teda stal 2. komerčne najúspešnejším dielom čarodejníckej série, k čomu výrazným podielom prispeli najmä neamerickí muklovskí diváci. Celkový prehľad v pokračovaní.

Rebríček najziskovejších filmových dielov série Harry Potter:
1. Harry Potter a Kameň mudrcov - 974.7 miliónov US$
2. Harry Potter a Dary Smrti 1 - 938.3 miliónov US$
3. Harry Potter a Fénixov rád - 938.2 miliónov US$
4. Harry Potter a Polovičný Princ - 934 miliónov US$
5. Harry Potter a Ohnivá čaša - 895.9 miliónov US$
6. Harry Potter a Tajomná komnata - 878.6 miliónov US$
7. Harry Potter a Väzeň z Azkabanu - 795.6 miliónov US$


ZDROJ: 
Priori-Incantatem.sk


a teraz sranda zo sveta Harry Pottera:

TAK TOTO NEMÁ CHYBU :D Klikni a uvidíš


Neumietraj pomaly

17. ledna 2011 v 14:23 | Labradorka |  ZPV - Poučné

Pomaly umiera ten, kto necestuje, kto nečíta, kto nepočúva hudbu,
kto vo svojich očiach nevie nájsť čaro.


Pomaly umiera , kto zničí svoju čistú lásku, Kto si nikdy nenechá pomôcť.


Pomaly umiera ten, kto sa stal otrokom zvyku  kto kráča každý deň tou istou cestou, kto nikdy nemení označenie, kto sa neodváži riskovať zmenu farby svojich šiat. Alebo sa nikdy neprihovorí neznámemu

Pomaly umiera ten, kto sa vyhýba utrpeniu a takému víru emócií ktorý vráti očiam svetlo a uzdraví zranené srdce

Pomaly umiera ten, Kto nie je schopný zmeniť smer keď je nešťastný, alebo prácu, či lásku, ten, kto sa neodváži zrealizovať svoje sny, Kto neprešiel ani jednou chvíľkou života bez
dobrej rady.


1971 - 2004 centenaire de sa
naissance

zima

Aký má význam "pôst" ? - myšlienka na deň

17. ledna 2011 v 14:20 | Labradorka |  ZPV - Myšlienka na deň

Myslienka na den


    Marek 2, 18 - 22

   "No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň sa budú postiť" (Mk 2,20).

Predstav si tú scénu - Ježišovo tvorivé myslenie naráža na omnoho strnulejší
tradičný postoj jeho súčasníkov. Sme navyknutí, že tí, čo nasledujú Boha, sa
postia.
 •  Prečo tak nerobia tvoji učeníci?

Ľuďom bol známy Mojžišov zákon a jeho nabádanie na pôst, ale Ježiš ponúka novú cestu. Predstav si, ako im odpovedá:
"Pôst, keď som ešte tu, by sme mohli prirovnať k tomu, akoby ste chceli počúvať
magnetofónovú kazetu na CD prehrávači. Miešal by som staré a nové technológie.
Radujte sa z času, keď som s vami, pretože jedného dňa sa vrátim k Otcovi.
"

 • A takčo je správne teraz?

Ježiš sa vrátil k Otcovi, ale je rovnako prítomný v našom srdci skrze Ducha Svätého. Znamená to, žeby sme sa mali postiť - pretože je späť v nebesiach?

Alebo to znamená, že by sme sa postiť nemali - pretože je v našom srdci?

Odpoveď je áno aj nie. Ježiš je s nami; nenechal nás ako siroty. To znamená, že náš život by mal odrážať radosť, pokoj a naplnenie. No zároveň niesme vždy s Ježišom. Všetci vieme, aké to je, keď sa cítime ďaleko od Pána, či užz dôvodu, že sme nevyznali hriech, pre samoľúbosť v modlitbe alebo iba prezaneprázdnenosť.

Môžeme byť nástrojom Ducha Svätého, ale zároveň sme hlinenounádobou, náchylnou na hriech, sebectvo, pochybnosti a často slabú vieru.Práve preto nás Pán nabáda, aby sme sa postili: aby sme sa mu priblížili. Vie, že keď sa zapierame - akýmkoľvek spôsobom -, hovoríme samým sebe, že po ňom túžime ešteviac. Hovoríme samým sebe, že svet nie je naším domovom a že túžime vidieť Ježiša omnoho jasnejšie. Pôst nás očisťuje. Obmäkčuje naše srdce. Pomáha nám
prehĺbiť našu vieru.

Bratia a sestry, Ježiš je vždy s nami až do konca vekov (Mt28, 20). Chce urobiť v našom živote tak veľa. Chce, aby sme sa radovali zo života s ním. Žiada len to, aby sme svoje srdce obrátili k nemu. Kiežby sme sa všetci naučili stále sa umenšovať, aby Ježiš v nás mohol rásť!

   Pane Ježišu, verím, že si stále so mnou. Pomôž mi stáť blízko pri tebe.

Myslienka na den je prevzata z casopisu Slovo medzi nami
[prihlasit/odhlasit] email servis meditacii:
http://www.tkkbs.sk/subscribe_rcc.php (myslienka na den)
a den)


Zdroj avatarov:

Chceš ísť za Ježišom aj keď ťa druhí odmietajú?

16. ledna 2011 v 20:49 | Labradorka |  ZPV - na povzbudenie
I. NEVZDAŤ SA NAPRIEK SPOCHYBŇOVANIU
Jedného dňa sa chlapec, ktorý trpel vážnou chorobou, vrátil zo školy domov. Priniesol list od učiteľa a dal ho mame.

Tá pomaly otovorila list. Keď ho dočítala, rozplakala sa. Učiteľ napísal, že jej syn je neschopný a nemôže pokračovať v štúdiu. Ba viac, že brzdí pokrok celej triedy. Bude lepšie, keď odíde. Matka bola z toho veľmi skľúčená, no zároveň to vnímala ako výzvu. Povedala si:"Môj syn Thomas nie je neschopný učiť sa. Začnem sa učiť s ním sama."

Po rokoch, keď Thomas zomrel, celá Amerika mu vzdala úctu nezvyčajným spôsobom. Presne o 21:59 hod. vo všetkých domoch na minútu znasli svetlo, aby si uctili človeka, ktory vynašiel elektrické svetlo. Thomas Edison vynašiel nielen elektrické svetlo, ale aj filmový aparát a gramofón. Chlapec, ktorého vyhlásili za neschopného v škole mal vyše tisíc vynálezov.


Nakoľko ťa znechucujú negatívne mienky a úsudky druhých o tebe? Porozprávaj sa s Ježišom, ako si prežívaš chvíle znechutenia a skľúčenosti.


Pokračovanie nabudúce:)
(prevzaté z časopisu posol 2011)

Narnia 2 nevydarené scény ☺☺dobrá kvalita

15. ledna 2011 v 21:19 | Labradorka |  ☺FUN☻

(Ne)vydarené zábery z filmu Narnia a Princ Kaspian. Dokonca lepšie ako vo samotnom filme ☺
Zasmejete sa od srdca a zdivhne vám to náladu o 100% (za predpokladu, že ste film už videli ;)

10-ročnýDaniel Radcliffe pri jeho prvých kamerových skúškách;)

15. ledna 2011 v 20:39 | Labradorka |  Daniel Radcliffe

Rýchlo, rýchlo, zase raz máte na krátku chvíľu jedinečnú a (čoskoro neopakovateľnú) príležitosť pozrieť si ukážku zo zberateľských edícií DVD Harryho Pottera.

V dnešnej dávke vám ponúkame maličkého, 10-ročného Daniela Radcliffa (na chvíľku aj s Emmou Watsonovou a Rupertom Grintom) počas jeho prvých kamerových skúšok.

Pokiaľ si stihnete video pozrieť skôr, ako ho youtube stihne zablokovať, uvidíte Daniela hrajúceho scénku s dračím vajcom (vrátane kúska inprovizácie), nasledujú dve zahrania rozhovoru o tom, ako Harry počuje Lilin krik vždy, keď sa k nemu priblíži dementor a prečo by nemal pátrať po Blackovi, potom skúška a výber tých správnych okuliarov - a pomedzi to zábery na rôzne sa tváriaceho Daniela. Zároveň si môžete tipnúť, komou patrí hlas jeho partnera. Poslednú zhruba štvrtinu vypĺňa dvojnásobné stvárnenie scénky, v ktorej Hermiona číta zo svojho ľahkého čítania o Nicolasovi Flammelovi.

Ak to stihnete, prajeme vám príjemné sledovanie troch najsladších detí v histórii potteroviek! (Nezabudnite si potom vyčistiť zúbky!)


Zdroj:
Priori-Incantatem.sk

Chris Rise "Nothin" a preklad

15. ledna 2011 v 19:59 | Labradorka |  ZPV - Ostatné

Ak sa vám zdá že je to nejaká "retro" pesnička tak sa mýlite ;) Je to moja jedna z najoblubenejších ♥ Skúste si ju len tak pustiť. Nechvílku....skúste opakovať slová (sú ľahké a opakujú sa) a potom si pozrite preklad. NÁDHERA !


Chris Rise "Nothin" slovenský preklad

Nič nemôže zmyť moj hriech
Nič nemôže zmyť moj hriech
Nič nemôže zmyť moj hriech
nič'
Nič ', ale len
krv Ježiša

Nič nemôže odohnať Diabla
Nič nemôže odohnať Diabla
Nič nemôže odohnať Diabla

nič'
Nič ', ale len
krv Ježiša

Nech je to návod aj pre Teba ☺

15. ledna 2011 v 13:39 | Labradorka |  ZPV - na povzbudenie

Prajem Ti, aby to bola inšpirácia aj pre Teba.

Asi ste to už čítali, ale určite
nie je na škodu, keď si to
pekne v kľude a pomaličky prečítate znovu.

S Karolom som pracoval v jednej stavebnej firme.Karel je ten typ človeka, ktorého radi stretávame.Má stále dobrú náladu a vždy vie povedať niečo
pozitívneho. Vždy vedel ľudí motivovať. Keď malniektorý z kolegov zlý deň, Karel mu vždy vedelukázať kladnú stránku celej veci, zmeniť jehopostoj, pohľad na danú situáciu. Slovom - dodalkaždému energiu a chuť riešiť a popasovať sa s p r o b l é m o m.avatar


Na otázku: "Ako sa máš", mal obľúbenú odpoveď:
"Keby som sa mal len o chlp lepšie, bol by som už dvojča ".

Bol som veľmi zvedavý, ako to dokáže, ako je to možné ... . A tak keď sa mi raz naskytla príležitosť, spýtal som sa ho na to.

"Len sa nepretvaruj, nemôžeš
byť snáď dobre naladený
stále ... celý deň, každý deň, celý čas! Ako to robíš? "Karol mi na to zaujímavo odpovedal:
"Každé ráno keď vstanem, tak si poviem, že mám na výber
dve možnosti.


Buď budem mať dobrú náladu, alebo ... si môžem vybrať tú zlú.

Myšlienky na povzbudenie aj zmyslenie ♥ W. Shakespeare, Napoleon Bonaparte I. Sokrates, Thomas Edison, Albert Einstein ....

14. ledna 2011 v 21:09 | Labradorka |  ZPV- na zamyslenie
Myšlienky na povzbudenie aj zmyslenie ♥ W. Shakespeare, Napoleon Bonaparte I. Sokrates, Thomas Edison, Albert Einstein ....


Po niečom túžiť je už dôvod žiť!!!

Keď Vás zo zozadu kopú, znamená to, že ste vpredu ...
avatar

Stále bedákame, že máme málo času, ale žijeme tak, ako keby sme ho mali nazvyš.
Seneca

Jednou z najväčších vlastných chýb je večné hľadanie chýb cudzích.
E. Hubbard

Máločo tak dráždi ľudí ako usilovný človek.
Norbert Frýd

avatar

Len prekážky v nás vyburcujú schopnosti, ktoré v nás za priaznivých okolností iba pospávajú.
Quintus Horatius Flaccus

Ľudia, ktorí mlčia, sú nebezpeční ...
La Fontaine


Vieme čo sme, ale nevieme čo z nás môže byť.
W. Shakespeare

Ak chceš spoznať ľudí, pozri sa na ich prácu.
Fridrich Schiller

avatar

Dobre robíme len to čo robíme sami.
Napoleon Bonaparte I.

Keď chceš hýbať svetom, musíš pohnúť najprv sám sebou.
Sokrates

Ak by sme urobili všetko, čo dokážeme, prekvapili by sme samých seba.
Thomas Edison

Verím, že každý človek má srdce, len je umenie dotknúť sa ho.
Uli Derichsonová

avatar

Nikto nie je taký šťastný ani taký nešťastný, ako si nahovára.
Rochfaucauld

Je dôležité pamätať si, že nie sme bezmocný. Vždy sa nájde nejaká možnosť, ktorú sme ešte nevyskúšali.

Zaľúbiť sa do seba - je láska na celý život.
Oscar Wilde
avatar
Prekážky sú tie strašné veci, ktoré vidíme, keď sa prestávame sústrediť na svoje ciele.
Henry Ford

Každý problém v sebe skrýva príležitosť niečo dokázať.
Albert EinsteinEinstein

Schopnosť predvídať nemilú vec, voláme pesimizmus.
R. Lardner


Narnia dobrodružstvá lode ranný pútnik recenzia

14. ledna 2011 v 20:39 | Labradorka |  MP - recenzie

Narnia dobrodružstvá lode ranný pútnik recenzia


Práve som sa vrátila z kina. Moja staršia sestra čítala všetky knihy Kroniky Narnia a kamarátka čo malo ísť s ňou to odvala pre chorobu. Tak do kina stiahla mňa. NEUĽUTUJEM ! Je to prekrásny film s úžasnou myšlienkou.
Najprv niečo o autorovi kníh Kroniky Narnie:
Írsky spisovatel C. S. Lewis celý život pôsobil ako profesor stredovekej a renesancnej literatúry na univerzitách v Oxforde a v Cambridge. Od mladíckeho vzdorovitého ateizmu sa postupne prepracoval až k intelektuálne tažko vybojovanej viere. V nasledujúcich rokoch sa stal jedným z najväcších obhajcov krestanskej viery v 20. storocí. Je autorom celej rady svetových bestsellerov, napr. "Rady zkušeného dábla", " Kroniky Narnie", "Velký rozvod" atd.
Medzi jeho prednosti patrí nesmierne bohatá tvorivá fantázie, ktorá dáva zvláštnu hlbku a pôvab väcšine Lewisovych kníh. Spolu so svojím priatelom J. R. R. Tolkienom dal C. S. Lewis vyniknút novému literárnemu druhu fantasy, ktorej vplyv neustále rastie.


Harry Potter park oslavuje - predalo sa cez milión ďalelinových pív

14. ledna 2011 v 15:29 | Labradorka |  HP - novinky

Harry Potter park oslavuje - predalo sa cez milión ďalelinových pívZa menej ako rok od svojho založenia, sa v čarodejníckom svete Harryho Pottera v Orlande, na Floride predalo cez milión maslových ležiakov! Nedávno sa uskutočnila oslava, na ktoré všetkým - dospelým i deťom - rozdali tento čarodejnícky nápoj (samozrejme nealkoholický) zadarmo. Universal Orlando zverejnilo niekoľko fotografií, na ktoré sa môžete pozrieť pomocou odkazov nižšie!


imagebam.com
imagebam.com
imagebam.com
imagebam.com
imagebam.com
imagebam.com
imagebam.com
imagebam.com
imagebam.com
imagebam.com
Kto by si nedal ďatelinové pivo zadarmo ?

List Hebrejom 3, 7 - 14

13. ledna 2011 v 14:19 | Labradorka |  ZPV - Myšlienka na deň

Myslienka na den

    List Hebrejom 3, 7 - 14

   "Vzájomne sa povzbudzujte, kým trvá to 'dnes'" (Hebr 3, 13).

Pamätáš si príslovie: "Trpezlivosť ruže prináša"? Zdá sa, akoby autor Listu Hebrejom vravel
to isté i dnes. Chce, aby sme sa cvičili, a to každý deň, v umení mať srdce
otvorené na Boha.

Prečo? Pretože vie, ako rafinovane a podvodnícky sa k nám dokáže dostať hriech. Prikradne sa kedykoľvek a pokúsi sa nás presvedčiť, aby sme urobili rozhodnutie, aktívne či pasívne, ktoré nás oddelí od Boha alebo nastolí rozdelenie medzi nami a ľuďmi v našom okolí.Práve preto musíme byť aktívni, každý deň robiť všetko pre to, aby sme zostali blízko Pánovi.

grace
Viac v celom článku (whole article)


Vymeniam ikonky

13. ledna 2011 v 13:29 | Labradorka |  Blog


Vymeniam ikonky


Pri hodnotený blogov sa mi naskytla príležítosť vymeniť si ikonku. Myslím že je to dobrý nápad. Nie je to viazané ako SB, a máme medzi sebou aspoň akú takú reklamu.

Preto odporúčam výrobu originálnych, "blikajúcich" ikoniek s krátkym výstižnym nápisom, aby ľudí zaujala.... asi hovorím všetko čo už viete, tak nejdem pokračovať.... ;)

tak moje ikonky (preferujem tu prvú;)


 • meno blogu
 • prezyvku
 • sk chcete nejaky krátky textík pod svoju ikonku;) (napr motto)

Vymenené ikonky:Krátky film: Most (Bobby Garabedian)

12. ledna 2011 v 19:29 | Labradorka |  ZPV- na zamyslenie

Surfujem po internete vidím videoklip, ktorý nám kedysi kňaz premietal v kostole na birmovaneckej omši. Pamätám si to doteraz, lebo vtedy som sa prvýkrát v kostole rozplakala... Je to nádherné video s hlbokou myšlienkou....

Viedo v celom článku (whole article)


svätá Faustina Kowalska (1905 - 1938)

12. ledna 2011 v 18:59 | Labradorka |  ZPV - Najvýznamnejší Svätý a iný

svätá Faustina Kowalska (1905 - 1938)
"Ježišu, dôverujem v Teba."


Sviatok: 5. októbra

Faustina Kowalska bola poľskou rádovou sestrou Našej Pani Milosti. Ježiš ju požiadal, aby sa stala apoštolom a  tajomníčkou Božej milosti, vzorom, ako byť milosrdný k ostatným, a nástrojom znovuzdůraznění Božieho plánu milosti  svetu.

Zomrela v 33 rokoch, napriek tomu je jej diár Divine Mercy in My Soul (Božia milosť v mojej duši) moderný duchovný  klasikou, ktorá prináša pútnikom Svetového dňa mládeže 2008 veľkolepú správu. Bola prvým svätorečením  tretieho tisícročia!

Svätá Faustina sa narodila ako Helena Kowalska v Glogowiec, Poľsko, 25. augusta 1905. Bola tretím z desiatich  detí, ktoré sa narodili Marianne a Stanislaw Kowalski. Faustina bola jediná, ktorá mala možnosť tri roky chodiť  do školy, av 15 rokoch odišla z domu stať sa pomocníčkou v domácnosti, aby podporila svoju rodinu.

Faustina pocítila prvé volanie k rehoľnému životu vo veku 7 rokov. Keď jej bolo 18, požiadala svojich rodičov, či by sa  mohla stať rehoľné sestrou. Keď ju nevyhoveli, vzala to ako znamenie, že by nemala naplniť toto povolanie.

 Napriek tomu Boh neprestával, pokračoval. Jedného dňa, pri tanci, mala Faustina videnie nášho Pána, trpiaceho, hovoriaceho: "Ako  dlho mám kvôli tebe trpieť a ako dlho ma budeš zraďovať? "
http://www.kumran.sk/svata-faustina-kowalska-sekretarka-bozieho-milosrdenstva-p-7086.html
Od tej doby bola schopná počuť Boží hlas docela jasne - najprv jej Boh povedal, aby išla do Varšavy a vstúpila tu  do kláštora. V mnohých z nich bola odmietnutá, čo skúšalo a pokúšalo jej trpezlivosť. Nakoniec, cez to všetko, bola  prijatá do Kongregácie sestier Našej Pani milosti.
Viac v celom článku (whole article)

Prehľad svetových náboženstiev

12. ledna 2011 v 15:19 | Labradorka |  ZPV - Poučné
Ahojte,
dostala sa mi do rúk excelentne spracovaná prezentácia o svetových náboženstvách. Mňa osobne to už dávno zaujímalo, mať v tejto oblasti všeobecný prehľad, aby si človek mohol ľahšie "obhájiť" svoju vieru, možno sa viac utvrdiť :) Takže koho to zaujíma, prajem príjemne čítanie:

Svetové náboženstvá
Pripravil pre vás: Branislav Večerík, Mgr.
Čo je to náboženstvo?
•          náboženstvo je uctievanie boha, v dávnej minulosti viacerých bohov
•          je dôležitou súčasťou života väčšiny ľudí, snaží sa odpovedať na otázku, aký je zmysel ľudského života
•          viera, že za dobré skutky na tejto Zemi bude človek raz odmenený a za zlé skutky potrestaný
•          každé náboženstvo hlása, že človek by mal konať dobré skutky, voči ľuďom a všetkým ostatným tvorom na tejto planéte by sa mal správať ohľaduplne, s úctou a láskou

Kresťanstvo

•          najrozšírenejšie náboženstvo na svete
•          viera v jediného Boha
•          spája sa s osobou Ježiša Krista
•          je považovaný za Božieho syna a Spasiteľa sveta
•          vyznávači náboženstva - kresťania
•          symbol - kríž
grace
•          posvätná kniha - Biblia (Starý a Nový zákon)
•          hlava katolíckej cirkvi - pápež (Benedikt XVI.)
•          sídlo vo Vatikáne
•          miesta bohoslužieb - kostoly, chrámy, katedrály
•          sviatky - nedeľa, Veľkonočné sviatky, Vianoce
•          dnes existujú tri hlavné kresťanské cirkvi:
http://www.omsa.spolocenstvomajak.sk/
kresťanské náboženstvá
•          katolícka
(rímskokatolícka) a   (gréckokatolícka)
•          pravoslávna
•          protestantská

Judaizmus
•          viera v jediného Boha - Jahve
•          vyznávači náboženstva - židia
•          stále čakajú na príchod mesiáša (spasiteľa)
•          Židovský národ pochádza od predka - proroka Abraháma
•          symbol - šesťcípa Dávidova hviezda
•          židovské sviatky:
•          sobota (sabat)
•          Jom Kippur - Deň zmierenia (najväčší židovský sviatok), Pesach -
sviatok nekvasených chlebov, Roš hašana - novoročný sviatok (september)
•          židovský chrám - synagóga
•          posvätné knihy - Tóra a Talmud, písané hebrejsky
Golem
•          Za vlády cisára Rudolfa II., rabi Löw vytvoril z hliny bytosť, ktorú priviedol k životu pomocou tzv. šému. Golem pracoval za dvoch ľudí, nikdy nemal hlad ani smäd, nepotreboval odpočívať. Po jednom neposlušnom "vystúpení" Golema počas sabatu, ho jeho majiteľ navždy umlčal. Dodnes vraj odpočíva v podkroví starej pražskej synagógy…
•          Múr nárekov v Jeruzaleme - pozostatky Šalamúnovho chrámu - miesto pre prosby a modlitby
•          Izrael - židovský štát
Viac v celom článku (whole article)

Modlitba za Tvoje požehnanie.

12. ledna 2011 v 14:59 | Labradorka |  ZPV- modlitby
Modlitba za Tvoje požehnanie.
PROSÍM ŤA, prečítaj si túto modlitbu s vierou.
Je to silná modlitba...
Problémom mnohých z nás je, že neveríme,
že Boh otvorí náruč a vyleje na nás svoje milosti,
že ich nebudeme mať ako prijať.
Ale Boh je verný svojmu slovu.
Boh nedokáže klamať a jeho sľuby sú hodnoverné.
Moja dnešná modlitba za teba:
srdce
Nech oči, ktoré čítajú tento odkaz, neuvidia nič zlé,
nech ruky, ktoré pošlú tento odkaz iným, nepracujú nadarmo,
nech sa ústa, ktoré hovoria "Amen" na túto modlitbu, smejú
sa naveky.
Zotrvaj v Božej láske tým,
že pošleš túto modlitbu všetkým, ktorých máš rád.

Nebeský Otče, Ty, ktorý si najstarostlivejší Otec, plný lásky,
prosím Ťa, aby si hojne požehnal moju rodinu aj mňa.
Viem, že Ty vieš, že rodina je viac ako mama, otec, sestra,
brat, manžel a manželka.

Kiež by sila zjednotenia sa v modlitbe za tých,
ktorí veria a dúfajú v Teba, bola silnejšia, ako čokoľvek iné
Vopred Ti ďakujem za Tvoje milosti.
Nebeský Otče, osloboď človeka,
ktorý číta túto správu od dlhov a ich dôsledkov.
Zošli mi svoju múdrosť, aby som dobre spravoval všetko, čo si mi dal.

Viem, že si úžasný a všemohúci a ak Ťa poslúchneme
a necháme sa viesť Tvojím slovom a budeme mať vieru,
hoci takú malú, ako horčičné zrnko,
vyleješ na nás prúdy Tvojich milostí.

Ďakujem Ti, Pane, za milosti, ktoré som práve dostal i za tie,
ktoré ešte dostanem,
pretože viem, že ma neprestaneš posilňovať.
O to Ťa prosím v mene Ježiša Krista.
Amen.

REKLAMY TU!

12. ledna 2011 v 14:29 | Labradorka |  Blog

REKLAMY TU!

REKLAMY IBA A IBA TU!

Neznášam keď na blgu uverejnim článok a o pár minút je tam desať komentárov. Pomyslím si "wow" asi ich článok zaujal a všetky tie komenty su len reklamy na Sonb, SB alebo "kukneš na moj blog?"

Moje dôvody:

Ak máš dobrý a zaujímavý blog tak si ho prečítam bez toho aby si mi to písal. A pravdepodobne nemám čas na vaše súťaže kde si len zháňaš hlasy! Proste som stredoškoláčka a mám toho veľa a blog využívam na úplne iné veci ....

Moje rady:
Ak to robíte len pre náštevnosť tak to je veľmi smutné. Radšej svoj čas venujte k vylpešeniu obsahu vášho blogu. Väčšina blogov je o celebritách a s tým spojený bulvár. Česť výnimkám. Odpusťe mi ale ja nemám na také sprostoti čas ☺ Kdo s kým chodí a kto koho poviedol alebo čo je a mal oblečené, je podľa mňa zbytočné ztrácanie času.

ĎAKUJEM ZA POCHOPENIEParanormálne javy nie sú nevysvetliteľné!

11. ledna 2011 v 18:19 | Labradorka |  ZPV - Poučné
Paranormálne javy nie sú nevysvetliteľné!

Na svojich stránkach sa zaoberám obhajobou existencie Boha, ale aj zamyslením nad mnohými "nevyjasnitelnými" javy ... Ako paranormálne javy sú ľuďmi označované kontakty medzi démonským a ľudským svetom. Oba svety boli po Satanova vzbure a zvrhnutí anjelov prepojené viac, potom boli ale Bohom oddelené tak, aby démoni nemohli ľudí úplne ovládať a aby svet ľudský bol len pre ľudské bytosti.

burka
Spojnicou medzi týmito svetmi je teda ľudská spolupráca s démonmi, ktorá je nazývaná okultizmus, mágia a ezoterika, a ktorá sa uskutočňuje za telesnú odmenu. Démonské bytosti dokážu ľuďom poskytnúť isté krátkodobé výhody či informácie, zostávajú ale pritom k ľuďom vždy trvalo nepriateľské, a preto táto spolupráca zakaždým končí skrytým alebo zjavným zlom voči ľuďom.

Paranormálne javy nie sú záhadné, jedná sa vždy o interakciu s démonickým svetom. Iba démoni samotní sa nás snažia množstvom teórií zmiasť tak, aby sme jednoduché súvislosti nepoznávali a všetko sa nám zdalo zmätené a "nevysvetliteľné".


Pocit tajomna a záhadné prináša telesné vzrušenie, a preto je vyhľadávaným článkom. Uspokojenie potom démoni prinášajú tomu, kto skonzumuje nejakú satanovu lož a alebo sa nechá riadne desiť či poškodzovať. Mnohí si myslia, že to robia oni, že oni majú tú moc ... že to je len zakrpatená schopnosť človeka ... pozrite sa však na osudy ľudí, ktorí sa okultným veciam venujú ... koľko samovrážd, koľko ľudí v blázinci, koľko depresiou a "halucinácií" ... mnohí to ospravedlňujú ako očisťovanie karmy, iní zase inak ... realita je však inde ...Medzi takzvané "paranormálne javy" počítajú ľudia:


UFO = démonské fyzikálne telesnej - mechanické prejavy, zbieranie a manipulácia s fyzickými vzorkami za účelom zrodenia Satan-človeka, Satanovho syna.
Duchmi - démonské prejavy, často v zmysle klamaniu či strašenie ľudí
Zjavenie - démonské aktivity za účelom klamania ľudí, ničenia cirkví, prekliatie.
Telekinézia - manipulácia s predmetmi démonskou silou, často používaná k pozdvihnutiu pýchy ľudského hostiteľa na domnelé "nadprirodzené schopnosti".
Telepatia - prenášanie informácie démonmi na fyzickú vzdialenosť, ľubovoľne poprekladané manipulatívna klamstiev.
Hypnóza - ľudia premýšľajú, čo to asi skrze hypnotizovaný osobu hovorí, keď ľudská duša je potlačená démonom hypnotizéra. Je ale zrejmé, čo to je.
Veštenie - priamo udelené kliatby prostredníctvom démonských ľudských služobníkov.
Jasnovidectvo
Automatické písmo, channeling
Energia čchi, energia pyramíd, biorezonátory
a podobne. Odohráva sa v nich čosi záhadného, ale používatelia sú podivuhodne pokojní na to, že vôbec nevie, o čo sa jedná.
a vôbec hŕbu ďalších démonských učenia, prakticky všetky učenia démonov ovládaných a založených národov Ameriky a Ázie.
bourka

Tieto javy tiež prinášajú pre ich "užívateľov" a praktizujúci veľa problémov, ktoré súvisia s démonickú aktivitou. Jediná pravá ochrana pred týmito silami je práve v nadradenej autorite, ktorá je obsiahnutá v osobe Ježiša Krista. Jemu bola daná "všetka moc na nebi i na zemi" ... jemu sú tieto mocnosti podriadené. Preto ak chcete riešiť problémy, ktoré Vás sprevádzajú v súvislosti s akýmikoľvek paranormálnymi javmi, choďte k Ježišovi Kristovi .... !!!

Rozhodol si sa pre dobro,
teda cestou s Bohom
teda Tou klukatou (správnou) cestou ?

Všetci máme slobodnú vôľu. Od praveku sa ľudia rozhodujú pre dobro a zlo. Roznooznať sa dá veľmi jednoducho: svedomím. Možno si pomyslíte čo tu to píšem. Ale toto je najdôležitejšia otázka ktorú si treba položiť v živote.

Ja tu nechcem rozoberať diabla. On si nezaslúži ani tolko mojej pozornosti aby som mu venovala nejaký moj čas. Vedzte že s zlo zostane vždy zlom. Ak by ste aj chceli niečo napraviť zlom, nikdy to nenapravíte. Radšej sa ospravedlnte ako pomstite. Je na to  veľmi jednoduché pravidlo Zlo sa napravuje dobrom a dobro sa ničí zlom.☺ vedeli ste tu ?XD


ČITAJ ĎALEJ
Ak si si odpovedal slovkom ano na tri  otázky hore, čítaj ďalej

Už si počul štyri duchovné zákony?

1.
zákon: Boh ťa MILUJE a ponúka ti dokonalý PLÁN pre tvoj život.
(Uvedené verše sú vzaté priamo z Biblie, je však vhodné si ich prečítať v danom kontexte.)

Božia láska

"Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný." (Jn 3,16)

Boží plán

Ježiš povedal: "Ja som prišiel, aby mali život a mali ho v hojnosti" (to znamená plný život, ktorý má zmysel). (Jn 10,10)

Prečo je teda toľko ľudí, ktorí týmto životom nežijú? Pretože ...

2. zákon: Človek je HRIEŠNY a SEPAROVANÝ od Boha. Preto nemôže spoznať a prežívať Božiu lásku a Boží plán pre svoj život.
Človek je hriešny
modlitba


"Všetci zhrešili a sú ďaleko od Božej slávy." (Rimanom 3,23)

Človek bol stvorený na to, aby žil v spoločenstve s Bohom.
Rozhodol sa však žiť podľa svojich vlastných predstáv, nezávisle na Bohu. Tým bolo spoločenstvo s Bohom zničené. Tento postoj sa vyznačuje aktívnym odporom alebo pasívnou ľahostajnosťou k Bohu a je prejavom toho, čo Biblia nazýva hriech.
Človek je oddelený od Boha

"Odplatou za hriech je smrť ..." (tzn. duchovná smrť, večné zavrhnutie a oddelenie od Boha). (Rimanom 6,23)

  

Tento obrázok znázorňuje, že Boh je svätý a človek je hriešny. Hriech tvorí hlbokú priepasť, ktorá ich oddeľuje. Šípky znázorňujú neustále snahy človeka dosiahnuť Boha a plný život vlastným úsilím, napr dobrým životom, filozofiou alebo rôznymi náboženstvami. Nič z toho však nedokáže vyriešiť problém jeho hriechu.

Tretí zákon ukazuje jediný spôsob, ako túto priepasť preklenúť ...

3. zákon: Ježiš Kristus je JEDINÝM, Božím riešením problému ľudského hriechu. V ňom môžeš spoznať a prežívať Božiu lásku a Boží plán pre svoj život.
Ježiš za nás zomrel ...

"Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni." (Rimanom 5,8)

Vstal z mŕtvych ...

"Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný; bol vzkriesený tretieho dňa podľa Písem, ukázal sa Petrovi, potom Dvanástim. Potom sa ukázal viac ako päťsto bratom naraz. "(1. Korintským 15,3-6)

... A je jedinou cestou k Bohu

Ježiš mu odpovedal: "Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi než skrze mňa. "(Jn 14,6)

jesusTento obrázok znázorňuje, ako Boh preklenul priepasť, ktorá nás od neho oddeľuje. Poslal svojho Syna, Ježiša Krista, aby zomrel na kríži namiesto nás a zaplatil tak za naše hriechy.

Nestačí však tieto tri zákony len poznať ...

4. zákon: Ježiša Krista musíme osobne PRIJAŤ ako Spasiteľa a Pána. Potom môžeme spoznať a prežívať Božiu lásku a Boží plán pre svoj život.
Ježiša Krista musíme prijať

"Tým, ktorí ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi." (Jn 1,12)

Ježiša prijímame vierou

"Lebo milosťou ste spasení skrze vieru.
Spasenie nie je z vás, je to Boží dar; nie je z vašich skutkov, takže sa nikto nemôže chváliť. "(Efezským 2,8-9)

Ježiša prijímame osobným pozvaním

Ježiš povedal: "Hľa, stojím pri dverách a klopem; Kto počúvne môj hlas a otvorí mi, vojdem k nemu." (Zjavenie 3,20)

http://www.omsa.spolocenstvomajak.sk/


Prijať Ježiša znamená priznať, že som hriešny, obrátiť sa k Bohu (pokánie) a dôverovať Ježišovi, že vstúpi do môjho života, že mi odpustí hriechy a že ma učiní takým, akým ma chce Boh mať. Nestačí len rozumom prijať, že Ježiš je Syn Boží a že zomrel za naše hriechy. Nestačí ani žiadny citový zážitok. Ježiša prijímame vierou, rozhodnutím svojej vôle.

Tieto kruhy znázorňujú dva spôsoby života:

   
ŽIVOT, KTORÝ SI RIADIA ČLOVEK SÁM

Ja - "Ja" na tróne života

† - Ježiš mimo život

l - oblasti života si riadi človek sám a musí tiež sám niesť trest za svoje hriechy, nie sú mu odpustené a jeho život nie je v súlade s dokonalým Božím plánom


   

ŽIVOT, KTORÝ RIADIA KRISTUS
† - Ježiš na tróne života

Ja - "Ja" podriadené Ježišovi

l - oblasti života riadi Kristus, človek má Spasiteľa, preto nemusia znášať trest za svoje hriechy, sú mu odpustené a Ježiš uvádza jeho život do súladu s Božím plánomKtorý kruh predstavuje tvoj život?

Ktorý kruh by si si pre svoj život vybral?

Ďalej je vysvetlené, ako môžeš Ježiša Krista prijať.

Ježiša môžeš prijať vierou v modlitbe, treba hneď teraz.

(Modlitba je rozhovor s Bohom.)

Boh ťa pozná. Nie je dôležité, ako krásna volíš slová, ale záleží na ich úprimnosti. Tu je príklad, ako sa môžeš modliť:

       "Pane Ježišu, potrebujem ťa. Ďakujem ti za to, že si zomrel na kríži za moje hriechy. Otváram ti dvere svojho života a prijímam ťa ako svojho Spasiteľa a Pána. Ďakujem ti za odpustenie hriechov. Ujmi sa vedenia môjho života a zmeň ma, aby som bol takým, akým ma chceš mať. "

Vyjadruje táto modlitba to, čo by si si prial?

Ak áno, môžeš sa tak teraz modliť a Ježiš, ako zasľúbil, vstúpi do tvojho života.

Ako prežiť rok 2011 ??? všetko najdôležitejšie zhrnuté do 40 bodov

11. ledna 2011 v 17:59 | Labradorka |  Rady - životný štýl

Ako prežiť rok 2011

Praktické rady k spokojnému a šťastnému životu ;) Aby ste mohli svoj život prežiť čo najzmysluplnejšie ♥


===========
=> Zdravie
01. Pi veľa vody.
jedlo
02. Jedz raňajky ako kráľ, obedy ako princ a večere ako žobrák.
03. Jedz viac jedla, ktoré rastie na stromoch a kríkoch a jedz menej
jedla, ktoré je spracovávané.
04. Ži s tromi E - Energia, Entuziazmus, Empatia.
05. Modli sa a venuj tomu čas.

06. Hraj viac hier.
07. Čítaj viac kníh, ako v roku 2010.
08. Seď v tichosti aspoň 10 minút každý deň.
09. Spi 7 hodín.
10. Prechádzaj sa 20-30 minút každý deň a usmievaj sa pri tom.
=> Osobnosť:
11. Neporovnávaj svoj život s druhými. Vôbec nemáš tušenie, o čom je ich cesta životom.
12. Neprechovávaj negatívne myšlienky alebo veci, ktoré nemôžeš kontrolovať. Namiesto toho venuj svoju energiu prítomným pozitívnym momentom.
úsmev pre teba
13. Neprepracúvaj sa. Udržuj si svoju hranicu.
14. Neber sa tak vážne. Nikto iný Ťa tak vážne neberie. 
15. Nemíňaj svoju vzácnu energiu na ohováranie.
16. Snívaj viac keď nespíš.
17. Závisť je strata času. Už máš všetko, čo potrebuješ.
18. Zabudni na to, čo sa stalo v minulosti (odovzdaj to). Nepripomínaj svojim blízkym chyby z minulosti. To zničí Tvoju prítomnú radosť.
19. Život je príliš krátky na to, aby sme nenávideli druhých. Prestaň nenávidieť.
20. Vyrovnaj sa so svojou minulosťou, aby neovplyvňovala Tvoju prítomnosť.
21. Nikto nemá moc nad Tvojou radosťou okrem TEBA.
22. Uvedom si, že život je škola a si tu, aby si sa učil. Problémy sú jednoducho súčasťou životopisu, ktoré sa objavujú a miznú ako algebra class, ale lekcia, ktorú sa z toho naučíš bude na celý život.
23. Usmievaj sa a smej sa viac.
24. Nemusíš vyhrať každý spor. Súhlas nesúhlasu.

=> Spoločnosť.
25. Volaj často svojej rodine.
26. Každý deň daj niečo dobré druhým.
27. Odpusť všetkým všetko.
28. Tráv čas s ľuďmi nad 70 rokov a pod 6 rokov.
29. Pokús sa každý deň vyčariť úsmev na tvárach aspoň 3 ľudí.
http://upc.uniba.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1803:mozu-byt-muz-a-zena-priatelmi-clanok&catid=148:akcie-v-upece&Itemid=217
30. To čo si o Tebe myslia druhí nech Ťa vôbec nezaujíma.
31. Tvoja práca sa o Teba nepostará, keď si chorý. Tvoji priatelia a rodina áno.Buď s nimi v kontakte.
=> Život
32. Rob správne veci!
33. Vyhoď všetko, čo nie je nápomocné , krásne alebo potešujúce.
34. Čas a Boh lieči všetko.
35. Akokoľvek dobrá alebo zlá je situácia, zmení sa..
36. Nezáleží na tom ako sa cítiš, vstaň, obleč sa a ukáž sa.
37. Ver, že to najlepšie ešte len príde.
38. Keď sa ráno zobudíš živý ďakuj za to Bohu.
39. Tvoje najhlbšie ja je vždy radostné. Tak buď radostný.

=> Posledné ale dôležité.
40. Pošli toto všetkým , na ktorých Ti záleží.
a toto sme práve urobili

♥Rozprávková náštevnosť

10. ledna 2011 v 14:59 | Labradorka |  Diary

Navstevnost za minuly tyden (3.1. 2011 - 9.1. 2011) je:
Pondeli: 129
Utery:   100
Streda:  104
Ctvrtek: 176
Patek:   139
Sobota:  194
Nedele:  149
Celkem:  991

Rozprávková náštevnosť. Do stredy som doma ani nebola, lebo som bola na chate. Až v štvrtok som uverejnila články. Takže na to že som tu skoro nebola ste ma veľmi milo prevkapili. Veľmi by ma zaujímalo čím som si to zaslúžili a vďaka ktorej rubrike mam takú úžasnú naštevnosť ☺Život po živote

8. ledna 2011 v 21:19 | Labradorka |  ZPV - Ostatné
 Mám tu pre vás odkaz  na perfektnú knihu od RAYMONDA A. MOODY.Je to jeden významný diktor, ktorý spísal zážitky ľudí, čo prežili klinickú smrť. Porovnáva ich výpovede s tibetskou knihou mŕtvych, Platónom a Bibliou.O knižke

Život po živote je klasický bestseller, ktorý ponúka prekvapujúce dôkazy o živote po telesnej smrti. V knihe Život po živote Raymond Moody skúma vyše sto prípadov ľudí, ktorí zažili klinickú smrť a následne boli oživení. Kniha prvýkrát vyšla v roku 1975 (na Slovensku v 1992) a okamžite odštartovala revolúciu v názoroch na posmrtný život. Z Raymonda Moodyho sa razom stala autorita v oblasti "zážitkov na prahu smrti". Život po živote navždy zmenil pohľad mnohých ľudí na smrť - i život.
Pozoruhodné príbehy sú dôkazom toho, že po fyzickej smrti život pokračuje. Moody prináša svedectvá ľudí, ktorí boli na "druhej strane" a vrátili sa. Všetky sú si podobné a v drvivej väčšine opisujú pozitívne pocity. Dojímavé a inšpiratívne opisy nám dovoľujú nahliadnuť na mier a bezvýhradnú lásku, ktorá nás všetkých očakáva.


Úryvok z knižky

Viacerí mi prezradili, že dokiaľ boli mimo tela, nevnímali
žiadnu bolesť, i keď krátko predtým stonali v kŕčoch
choroby. Niektorí s prekvapením rozprávali, ako pozorovali
lekárov a zdravotníkov a videli ich masírovať hrudník
a pichať vnútrožilové ihly do rúk atď. Na druhej strane však
uviedli, že len čo sa vrátili do tela, okamžite sa ich zmocnila
bolesť

TU- klik máte názory ľudí čo knižku čítali. Je to diskusné fórum.

Tu- klik si ju môžte kúpiť za najnižšiu cenu. Na stránke je porovnanie cien s ostatnými internetovými ochodmi.

Príjemné čítanie ♥


MOJ NAZOR na posmrtný život nájdeš v tomto článku a je tam aj link na video-zánam ateistu čo prežil klinikcú smrť.

☺Zaujímavosti z pôvodného scenára Harry Potter a Dary Smrti I.

8. ledna 2011 v 21:09 | Labradorka |  HP - novinky
Pred niekoľkými dňami sa na špecializovanej internetovej stránke objavila 157-stranová verzia pôvodného scenára k Darom Smrti I.

Podľa všetkého ide o konečnú prvú verziu z 21. januára 2009, teda z obdobia, keď sa začínalo natáčať. Táto verzia prechádzala ďalšími úpravami až do 11. júna 2010, keď sa natáčanie pomaly končilo.

Po prečítaní celého scenára vás môžeme informovať o tom, že došlo k niekoľkým podstatným zmenám, najmä čo sa týka miesta predelu obidvoch dielov Darov Smrti. Z pôvodného scenára vypadlo niekoľko scén, ďalšie boli presunuté na iné miesto, či inak upravené. Tie najzaujímavejšie postrehy si môžete prečítať v pokračovaní.

A ozaj, ak sa tu nachádza niekto, kto nevie, o čom sú Dary Smrti, tak áno, je to SPOILER :]

* film sa pôvodne mal začínať pohľadom do Denného Proroka s temnými titulkami a fotografiou Rufusa Scrimgeoura (nie záberom na jeho oči)

* scéna v dome Grangerovcov mala byť dlhšia - mala obsahovať dlhší rozhovor Hermiony s mamou, ako aj s otcom, ktorý ju volá Kitten (Mačiatko) a robí si starosti, či sú keksíky bez cukru

* rovnako dlhšou mala byť scéna u Weasleyovcov - Rona sme mali vidieť v dielni pána Weasleyho, ktorý dával dokopy väčšie množstvo rádií s tým, že sú určené pre členov Rádu - mnoho ich je na úteku a potrebujú ostať v spojení, aby vedeli, že nie sú sami

* u Malfoyovcov sme mali vidieť albínskeho páva (na tise) a Lucius mal očakávať, že mu Voldemort dá svoj prútik

* až po scéne u Malfoyovcov sme mali vidieť odchod Dursleyovcov, ktorý začína Harryho balením sa
Harry (Hedvige, o Dursleyovcoch): Nastal čas na slzavú rozlúčku!

* Rozhovor s Petúniou:
Petúnia: Žila som v tomto dome dvadsať rokov. A teraz - za jedinú noc - ho mám opustiť.
Harry: Budú vás mučiť. Dokonca aj Dudleyho. Ak si budú myslieť, že viete, kam idem, nezastavia sa pri ni...
Petúnia: Myslíš si, že to neviem? Že neviem, čoho sú schopní? Vieš, tej noci v Godrickovej úžľabine nezomrela len tvoja mama. Ja som prišla o sestru.
Harry: Máš nejakú? Mágiu?
Petúnia: Aká krutá otázka!

* v pôvodnej verzii scenára nechýba ani rozhovor so strýkom Vernonom a Dudleym, pomerne verný knižnej predlohe (túto scénu by sme mali vidieť na DVD)

* Harry mal pri tom, ako sa ponáhľal otvoriť dvere, prevrhnúť klietku s Hedvigou

* po príchode do Brlohu mal Remus povedať, že Georgovo ucho odťal Snape

* mali sme si vypočuť aj debatu o tom, kto ich zradil, počas ktorej by sa Hagrid priznal, že:
Hagrid: ... priznávam síce, že občas hovorím zo sna, ale iba po rarášovsky..., čo by trochu uvoľnilo atmosféru - zasmiali by sa všetci okrem Billa a Fleur, až vtedy Bill informoval o smrti Moodyho; Harry rozhodne prehlási, že verí všetkým v miestnosti
HP7

* Harry sa mal o svadbe Billa a Fleur dozvedieť počas svojho pokusu o útek z Brloha:
Ron: ...svadba...
Harry: Svadba?
Ron: Bill a Fleur. Mama ju plánuje celé mesiace. Je to asi to jediné, čo ju udržiava pri rozume. Zabila by ma, ak by som to zmeškal. Teba tiež. Aby som bol úprimný, radšej by som čelil Veď-Vieš-Komu, než jej...

* stavanie svadobného stanu tiež neprebiehalo tak hladko, ako sme videli vo filme - pri prvom pokuse sa pekne vztýčil, vzápätí sa rovnako pekne zrútil; pri neskoršom druhom pokuse sme mali vidieť stan z pohľadu pána Weasleyho - perfektný...
Arthur: Ako to vyzerá na vašej strane, chlapci?
stan z pohľadu Freda a Rona - pokrčený, nahnutý
Fred: Super!

* trochu dlhšou mala byť aj scéna Harryho a Ginny; tomu, čo sme videli, mal ešte viac-menej predchádzať rozhovor o tom, či sa trio vráti do Rokfortu a čo chystajú
Harry: Dumbledore nechcel, aby niekto vedel, čo vlastne robíme. Ak by som ti to povedal, zradil by som ho.

* príchod ministra mágie:
George: Čo tu robí minister mágie?
Ron: Netuším, no čosi mi hovorí, že neprišiel odovzdať nevestu ženíchovi.

* celé odovzdávanie dedičstva malo byť vernejšie knižnej predlohe - na začiatku výsluch o tom, ako si boli Ron a Hermiona blízki s Dumbledorom, na konci debata o Harryho lojalite Dumbledorovi

* mali sme si vychutnať bláznenie sa dvojičiek na tanečnom parkete - uchmatli Fleur Billovi, napokon tancovali oni dvaja spolu

* Hermiona mala mať čierne hodvábne šaty, avšak ani podľa pôvodného scenára nemala tancovať ani s Ronom, ani s Krumom

* mali sme vidieť, ako Hagrid ponúka koláč madam Olympe

* mali sme vidieť, ako Harry vidí Tonksovú s rukou na brušku a príjemne prekvapenú Molly, a keď si Harry začal obzerať Tonksovej bruško, mal sa za ním zjaviť Lupin
Lupin: Chceme, aby si bol krstným otcom.
Harry: Chceš povedať, že... ale to je fantastické! Ja... neviem, čo povedať...
Lupin: Povedz áno. (uškrnie sa, tľapne Harryho po pleci a vyjde zo stanu)

* rozhovor s Elphiasom Dogeom mal byť iný: Dumbledore mu posielal sovy, tie boli vystresované; spomínal najmä na školské roky, súčasné aktivity zahmlieval; Harryho si veľmi cenil

* Knigsleyho patronus mal mať pôvodnú knižnú podobu (rysa, nie 3D premietačku)

* po príchode tria na Grimmauldovo námesie č. 12 sa mal ozvať Moodyho hlas: Severus Snape?, až potom sa mal zjaviť prachový Dumbledore

* mali sme vidieť aj Voldemorta pátrajúceho po Gregorovičovi v nemeckej dedine (bez vraždy muklov)

* na schodoch si mal Harry prezerať prázdny portrét so zablatenou krajinkou v pozadí - tak dlho, aby sme si ho zapamätali (?)

* v Siriusovej izbe sme namiesto pokazeného bicykla a dračích mobilov mali vidieť fotografiu záškodníkov pri Zúrivej vŕbe

* kniha Batildy Bagshotovej mala byť na zemi - keď sa Harry po ňu zohol, našiel pokrčený papier s menom Lily Potterová vytlačeným v hlavičke - keď si ho začne čítať, mali sme počuť Lilin hlas

* celé pokračovanie scény malo byť presne podľa knižnej predlohy - Hermiona nájde Harryho, Ron zdola kričí, že je idiot...

* Ron zavolá Harryho a Hermionu, ukáže im pod oknami tri postavy - dvaja sú určite smrťožrúti, tretia sedí na lavičke, ťažko povedať, či k nim tiež patrí; potom im povie, že objavil ešte niečo a odvedie ich do Regulusovej izby, nápis na dverách je rovnaký ako v knihe
HP7

* Kreacher nemal byť v komore - už niekoľko scén predtým malo byť natočených "z jeho pohľadu", Harry zbadá jeho tieň a dovlečie ho do kuchyne za ucho

* na začiatku debaty, keď sa Kreacher zdráha odpovedať, mu Harry vykričí, že mu Sirius odkázal dom, a teda mu patrí aj Kreacher a musí ho poslúchať

* keď Kreacher vynadá Hermione do humusáčok, Ron ho mal zdrapiť za krk a triasť ním

* mali sme byť aj svedkami toho, ako smrťožrúti vtrhnú do domu Grangerovcov - namiesto Hermioniných rodičov však nájdu len obschnuté šálky čaju na stole v obývačke

* Mundungusa sme mali vidieť pri obchode s čarodejnicou, nie čarodejníkom

* smrťožrútov pod oknami na GN12 sme mali vidieť aj na začiatku ďalšej scény, v ktorej nebol žiaden klavír, Ron ladí rádio, Harry leží na chrbte a hrá sa so zlatou strelou a Hermiona vysvetľuje, ako majú zlaté strely pamäť na dotyk (trochu obšírnejšie ako sme napokon videli)

* prichádza Kreacher s Dobbym a Mundungusom
Dobby: Dobby vidieť Kreachera v Šikmej uličke a myslieť, že to zvláštne... Potom Kreacher rozprávať s Mundungusom a Dobby myslieť, že to veľmi zvláštne. A potom Kreacher spomenúť Harryho Pottera a Dobby pomyslieť, že to veľmi, veľmi zvláštne...

* keď Mundungus spomenul Moodyho smrť, Hermiona sa naňho vrhla, no Ron ju zadržal
HP7

* v kumbále s Mafaldou, Regom a Runcornom:
Ron: Poďme na to. Kto dostane koho?
Hermiona: Nuž, pokiaľ jeden z vás nechce sukňu...

* Ron a Hermiona našli preukazy so svojimi novými menami a predstavujú sa, Harry žiaden preukaz nenašiel
Harry/Runcorn: Ja som nikto.
Hermiona/Mafalda: Si niekto. Buď opatrný!

* stretávajú vychudnutého čarodejníka, ktorý Ronovi/Regovi zaželá veľa šťastia, idú za ním na záchody
Ron/Reg: Čo tým myslel, veľa šťastia?

* Harry/Runcorn kladie nohu do záchoda, vzápätí ju vyťahuje a zisťuje, že je suchá

* kým stoja v átriu, čarodejník narazí do Harryho/Runcorna, rýchlo sa ospravedlní a vystrašene sa ponáhľa preč; rovnako vystrašene sa správa ďalší
Hermiona/Mafalda: Zdá sa, že si obľúbený!

* Ronovi/Regovi všetci želajú veľa šťastia

* vo výťahu Ron/Reg káže Harrymu/Runcornovi a Hermione/Mafalde pohľadať Umbridgeku, Hermiona/Mafalda spomína aj atmosferické kúzlo

* po Ronovom/Regovom vystúpení:
Hermiona/Mafalda: Nepáči sa mi, že tam dole bude sám.
Harry/Runcorn: Ron sem chodí od svojich dvoch rokov, to by si sa skôr mala trápiť kvôli nám.
Hermiona/Mafalda: Vieš, že máš fakt hrozné zuby?

* Harry/Runcorn na chodbe stretáva Percyho

* v Umbridgkinej pracovni si Harry/Runcorn, prezerá aj záznamy pána Weasleyho, kde sa píše, že ho sledujú

* medzi tými čarodejníkmi, čo skladajú brožúry, mala byť aj jedna červenovlasá čarodejnica, rozhovory podobné ako v knihe, a keď Harry/Runcorn vychádzal z kancelárie, mala naňho pozerať a on jej mal naznačovať, aby bola ticho, no ona naňho stále pozerala, až nato sa ten ich šéf otočil

* Harry/Runcorn si vo výťahu kontroluje zuby - sú fakt hrozné

* k Harrymu/Runcornovi a Ronovi/Regovi do výťahu nastupuje pán Weasley s Wakindou
Arthur (Ronovi/Regovi): Ak pre teba môžeme s Molly niečo urobiť... (potľapká ho po premočenom pleci)
Wakinda: ...U Yaxleyho znovu prší?
Arthur: Povedz mu, nech skúsi dáždnik.

* Harry/Runcorn varuje Arthura, že je sledovaný, on sa pýta, či to má byť vyhrážka

* Harry/Runcorn použije expecto patronum už v súdnej sieni, jeho jeleň ju obehne dookola

* keď sa zjaví skutočný Reg, Ron ešte pred odchodom cmukne Mary na líce

* na úteku z MM narazia v átriu na Percyho, Ron zastane, obaja na seba hľadia a Percy začne otvárať ústa
Ron: Strč sa! (tá istá fráza, čo povedal Harrymu v Ohnivej čaši, keď ležal v posteli a Harry sa ho pokúšal presvedčiť, že sa neprihlásil do Trojčarodejníckeho turnaja)

* pri odmiestňovaní z MM sme mali vidieť dvere na GN12 aj s klopadlom v tvare hada a fialový záblesk a mali sme počuť zmučený výkrik

* večer v stane:
Hermiona: Aké sú huby?
Harry (ksichtí sa): Skvelé!
Hermiona: Nechaj niečo aj Ronovi.
Harry (mrmle si popod nos): Tak to nebude problém.

* Harry vysvetľuje Dumbledorovu teóriu o horcruxoch - nie sú to obyčajné predmety: prsteň patril Riddlovmu starému otcovi, denník samotnému Tomovi, medailón jeho matke...

* keď Hermiona začne spomínať Vol..., Ron ju preruší a vysvetlí, že to je tabu a tak teraz stopujú ľudí - počul to na ministerstve

* Ron: Dokelu, čo je to za smrad?
Hermiona: Večera?
Ron: Ani za nič! Smrdí to ako niečo, čo by uvarila Ginny.
Hermiona: Čaj?
Ron prikývne, potom zbadá šatku, na ktorej má zavesenú ruku. Vidno na ňom, že ľutuje komentár o Hermioninom varení.

* debata o medailóne: tiká... akoby mal srdce... akoby žil... akoby on bol s nimi... preto ho zabijú...

* pri pálení zaklínadiel na horcrux Ron postrehol, že "hnevá sa", keď si ho Harry išiel zavesiť na krk, Hermiona navrhovala, aby ho odložili do jej kabelky

* po Harryho vízii s Gregorovičom Hermiona spomína, že Viktor a väčšina študentov z Durmstrangu mali prútiky od neho

* po tom, ako bol Harry prvýkrát donútený zložiť si medailón:
Hermiona: Je studený - aj keď si ho mal celé dni na tele.

* scéna so stodolou - mali sme vidieť, ako šprintujú, aby sa ukryli pred "letiacimi" smrťožrútmi (videli sme v ukážkach zo zákulisia), pričom malo byť počuť hlasné pískanie (ktoré vyplašilo množstvo netopierov)

* na pochode sme mali byť svedkami toho, ako je Ron hladný, a mala zaznieť aj debata o piatich výnimkách z Gumpovho zákona elementárnej transfigurácie
7 potters

* Harry: Čoskoro bude tma. Musíme si nájsť miesto na prespanie.
Hermiona: Dobrý plán.
Ron: Hej, skvelý. Moment! Nebol to včerajší plán? A predvčerajší... a pred-predvčerajší... a pred-pred-predvčerajší... Ísť. Spať. Ísť. Spať.

* nasledovať mala dosť zaujímavá výmena horcruxu medzi Ronom a Harrym: Harry sa naťahuje za horcruxom, Ron mu zablokuje ruku

* v zničenom kempe mali nájsť čarodejnícku hračku (nie je vysvetlené, akú)

* scéna s lapaním zajaca (má byť ako bonus na DVD, tak ju nejdem opisovať, hoci sa mi veľmi páčila) - skrátka, Ron a Harry naháňajú zajaca a potom záber na syčiacu panvicu, na ktorej sa škvaria... huby

* počas "veľkej hádky" mal Ron povedať aj to, že aj Hermiona povedala, že je sklamaná


* keď Hermiona spomenula, že aj Chrabromil sa narodil v Godrickovej úžľabine, Harry bol z toho prekvapený
Hermiona: Otvoril si niekedy Dejiny mágie?
Harry: Raz som ich hodil po Nevillovi, keď chrápal, vtedy sa mohli otvoriť.

* na cintoríne sme mali vidieť aj hrob Kendry a Ariany

* dom Potterovcov nemal byť až tak zničený

* u Bathildy:
Hermiona: Harry, nie som si týmto istá.
Harry: Hermiona, poznala Dumbledora. Možno má meč. Okrem toho, ledva siaha domácemu škriatkovi po kolená. Keby niečo, myslím, že by sme ju dokázali premôcť.
Hermiona: Je na nej niečo divné. A čo ten smrad.
Harry: Je šiši, pamätáš?

Zdroj:Priori-Incantatem.sk

Myslienka na den

8. ledna 2011 v 15:59 | Labradorka |  ZPV - Myšlienka na deň

Myslienka na den

    Prvý Jánov list 3, 22 - 4, 6

   "Lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete" (1 Jn 4,4).

Kto je "ten", čo je v nás? Duch Svätý! Či to vieš alebo nie, je s tebou od
tvojho krstu a chce učiniť veľké zmeny v tvojom živote. Táto jednoduchá pravda
našej viery nás môže naplniť obrovskou istotou.

Vo svete sú desivé ohrozenia. Môžeš sa stretávať s pokušením diabla a trápením jeho padlých duchov. Možno musíš bojovať s vlastnými hriešnymi náklonnosťami. Ale nezávisle od toho, koľko
náročných úloh je pred tebou, vôbec sa nemusíš báť. Patríš Bohu. Jeho Duch Svätý
nad tým všetkým zvíťazil!

Napriek falošnému učeniu a lákavým pokušeniam dokážeš rozlíšiť, koho počúvať.Ako? Prostredníctvom Ducha Svätého! Chce nám pomôcť prekonať temné alebo búrlivé vody, v ktorých sa každý deň brodíme. Ten istý Duch Svätý nám zjaví Ježiša a odhalí tých duchov, ktorí sa nás snažia odvrátiť od neho. Môže nás naučiť, ako sa správať v jednotlivých situáciách, jednou otázkou, ktorú musíme mať na pamäti: "Je toto dielo na oslavu Ježiša a kladiem ho na prvé
miesto?"

nebo

Odpoveď na túto otázku ti pomôže rozlíšiť, kam máš ísť, keď stojíš pred náročným rozhodnutím alebo na teba dolieha pokušenie.Ak sa cítiš neistý, netráp
sa! Nezabudni, že dejiny sú plné príbehov, ako sa Duch Svätý prihovára Cirkvi, pomáha veriacim, aby rozlíšili dobro od zla v celej spleti morálnych a sociálnych otázok. Takže dokonca aj vtedy, ak si si nie istý, či počuješ Ducha Svätého vo svojom srdci, vždy môžeš počúvať jeho hlas v Cirkvi!

Čítaj cirkevné dokumenty, zvlášť tie, ktoré sa týkajú problémov, s ktorými sa stretávaš.
Porozprávaj sa so skúseným kňazom, duchovným vodcom. Potom počúvaj, ako sa ti
Duch snaží pomôcť nájsť súvis medzi tvojou konkrétnou situáciou a slovami
Cirkvi.Začni to skúšať hneď dnes.

V modlitbe pros Ducha Svätého, aby otvoril tvoje oči a ty aby si videl, ako Boh koná vo svete. Potom sa riaď jeho pokynmi vo svojich rozhodnutiach. Zistíš, že čím viac počúvaš, tým ľahšie ich dokážeš zachytiť!

   Duchu Svätý, svet okolo nás je naplnený rozporuplnými a konfliktnými
informáciami. Pomôž mi rozlíšiť, ktoré mám počúvať a ktoré nie!

Myslienka na den je prevzata z casopisu Slovo medzi nami

Pater Pio - zázrak 20. stor ?

8. ledna 2011 v 14:59 | Labradorka |  ZPV - Najvýznamnejší Svätý a iný

Pater Pio-zázrak v 20. storočia? ÁNO-stigmy, uzdravovania, predpovede budúcnosti, boj s démonmi!

(prosím prečítajte si celý článok, než začnete písať negatívne komentáre, ĎAKUJEM ! )Poznáte nejakého človeka, ktorý mával horúčky čítajúcich cez 48 stupňov Celzia, mal v rukách, nohách a boku édíry, do ktorých môžete strčiť prst?


Osobu, ktorá takmer neje a nikdy skoro nejedol a podľa vedcov by jeho denný príjem potravy nestačil na prežitie ani dojčatá? Takýto muž skutočne existoval, ide o talianskeho mnícha Otca Pia! Môžete o ňom zhliadnuť aj kratučký dokument na ČT ... link a ďalšie informácie ďalej ...

Teraz si možno myslíte, že ide o nejaké povedačky pavlačových drben, alebo schválne zveličená skazky fanatických katolíkov ... Utvorte si názor sami, osôb mníchovi som len zostal sedieť s otvorenými ústami! Ak zvonka sa väčšinou nenechám rozhodiť kdejakými poverami, tých sa nájde dennodenne mraky, ale po prečítaní nasledujúceho článku o podivnom františkánovi ale čítanie nebaví alebo vám moc nejde, jukněte na tohle videjko, stačí si okopčit link:
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10123417216-svetci-a-svedci/208562211000013-04.05.2008-16:15-pater-pio.htmlVo svete kresťanstva je to pomerne známa osoba, za ktorej chodievali pre radu nielen mnohí vysokí cirkevní predstavitelia, ale aj davy zvedavých turistov. Jeho život je opradený mnohými tajomnými, podivnými a dá sa povedať, že ohromujúcimi udalosťami.


Narodil sa v južnom Taliansku 25. mája 1887. Už v pätnástich rokoch vstúpil do kláštora. Po čase ho však zachvátila horúčka a veľmi ochorel. Bol preto zavolaný lekár-pri meraní teploty praskol teplomer, použili teda iný ... ten praskol tiež. Rozrušený doktor siahol po teplomera, ktorej sa merala teplota vo vodnom kúpeli a zistil, že chorý brat Pio má teplotu 48,5 stupňov Celzia! Tento úkaz sa však u Otca Pia vyskytoval potom stále, ale vedci preň nemajú vysvetlenie (v lekárskych kruhoch sa teploty nad 42 ° C označujú ako teploty agónie a sú znakom smrteľného zrútenia).

Otec Pio jedol tak málo, že by to k životu nestačilo ani ročnému dieťaťu. Na jedlo často zabúdal po celé dni. Pátrov osobný lekár, doktor Sale povedal, že denný kalorický príjem pátra Pia bol 500-600 kalórií (odborníci na výživu pokladajú 1300 kalórií denne za hranicu, pri ktorej človek ešte nezomrie od hladu).
Roku 1910 bol vysvätený na kňaza. Dňa 20. septembra 1918 sa u neho začala objavovať stigmy (rany Ježiša Krista). Keď sa vtedy modlil s rozopnutými rukami na chóre pred krížom, svätostánok zahorel zvláštnym svetlom. Kristus - v podobe nevysloviteľne krásneho mladého muža - sa znášal k otcovi Piovi. Keď precitol z tejto vízie, mal viditeľne vtlačené Kristove rany. Jeho spolubratia ho našli ležať na dlažbe chóru.


Odniesli ho do cely a spozorovali, že nielen na rukách ale aj na nohách a v ľavom boku má rany. Správa o tom sa rozletela po kraji. Zo všetkých strán sa začali hrnúť veriaci, aby videli Otca Pia a mohli s ním porozprávať. Odvtedy rany neprestali krvácať a nezmenili sa. Na nohách i na rukách majú priemer viac než 2 cm a prechádzajú z oboch strán, takže je možné v nich spojiť ukazovák s palcom. Rana v boku je 7 cm dlhá a 5 cm široká, tkanivá sú rozrušené až k srdcu.


Známy rímsky chirurg Dr Festa, poverený skúmaním rán pátra Pia (predtým voľnomyšlienkár), vydal po dôkladnom preskúmaní posudok:

"Rany tohto omilosteného kňaza, pripomínajúce strašné zranenia nášho Spasiteľa, nemožno vysvetliť prirodzeným spôsobom, lebo odporujú všetkým prirodzeným zákonom. Každá normálna rana sa buď zahojí, alebo zapáli. U Otca Pia nedochádza ani k tomu, ani k onomu. Zo stanoviska vedy je teda nemožné vysvetliť, že otvorená rana sa ani nezmenšuje, ani nezväčšuje. "

Aj keď sa zranené miesta na rukách pravidelne umývali dosť nekvalitným mydlom a obyčajnou vodou, k infekcii nedochádzalo.

Dr Festa operoval pátra Pia v kláštore bez uspania: raz na prietrž v oblasti slabiny a raz na cystu na krku vo veľkosti holubieho vajca.
Rana spôsobená operáciou sa bez komplikácií zahojila, ale stigmy krvácala ďalej. Rana v boku tak isto silne krvácala. Strata krvi za deň zodpovedala obsahu čajovej šálky.

Osobný lekár pátra Pia a starosta mesta San Giovanni Rotondo, doktor Giuseppe Sala: "Napriek tomu stratil krv, neobjavila sa u neho anémia."

Otec Pio jedával málo. Dlhú dobu bol jeho denný kalorický príjem 100 kalórií.
Istá pani sa ho raz spýtala, či ho rany bolia. "Myslíš si, že mi ich dal Pán Boh na okrasu?" - Znela odpoveď. "Otec Pius, a ako vás bolí?"
"Ako keď vezmeš klinec, prorazíš si ním ruku a točíš ním!"Uzdravovanie

Ďalšie podivnú príhodu rozpráva dvaja manželia, učitelia, ktorí našli po návrate zo školy svoje dieťa doma v horúčke. Bez úspechu použili všetky obvyklé liečebné prostriedky. Bez výsledku. Po polnoci navrhol muž manželke, aby išla spať, že ráno budú vstávať do školy. Pani ostala spať u dieťaťa a muž sa uložil v izbe. Spomenul si, že nedávno čítal, že sa niekto modlil ku strážnym anjelom, aby šli za Otcom Piom-zvláštne, ale čítajte ďalej. Urobil to. Bolo 5 minút pred jednou hodinou. Vo tri sa šiel pozrieť na dieťa a zistil, že je úplne zdravé! Manželka mu povedala: "Nečuduj sa, ako som zaspala, prosila som svojho anjela strážneho, aby zašiel k otcovi Piovi." - Obaja teda urobili to isté. Muž išiel za niekoľko týždňov poďakovať otcovi Piovi. Otec Pio bol práve obklopený hlúčiku mužov. Keď si všimol prichádzajúceho učiteľa, privítal ho slovami: "Od vás človek nemá pokoj ani v noci. Poďakovať choď k svätostánku alebo k Panne Márii." Učiteľ sa ešte osmelil opýtať: "Otče, mohol by ste ešte povedať, ktorý anjel bol u vás skôr - môj alebo manželkina?" Otec Pio mu povedal so smiechom: "Tvoj bol u mňa 5 minút pred jednou a ten druhý o niečo neskôr."

UZDRAVENIE PRÍBUZNÉ JÁNA PAVLA II

Otec Pio bol tiež dlhoročným priateľom bývalého pápeža Jána Pavla II.
Ten bol ešte len kňazom Karolom Wojtyla, keď sa dozvedel o chrbticu Piovi, ktorý žil v San Giovanni Rotondo. K. Wojtyla napísal Páter Piovi list, v ktorom ho prosil o pomoc pri liečbe príbuznej. Pomohol jej. Takmer nevyliečiteľne chorá žena sa uzdravila a K. Wojtyla mu prišiel za to osobne poďakovať.

Hovoril cudzími jazykmi aj keď sa ich nikdy neučil. Páter Pio mal dar jazykov, to znamená, že skrze dar Ducha Svätého mohol hovoriť cudzími rečami, hoci sa ich nikdy neučil. Nikdy neštudoval gréčtinu ani francúzštinu, ale občas napísal svojmu duchovnému vodcovi v týchto jazykoch, a tiež v rôznych jazykoch spovedal cudzinca.

Cestoval po svete BEZ toho aby opustil KLÁŠTOR
Hoci Páter Pio od 13. mája 1918 nikdy neopustil mestečko San Giovani Rotondo, existujú dôkazy, že ho videli na mnohých miestach na celom svete (bilokácie). Páter alesia sa ho žartovne opýtal, kedy pôjde do Lúrd. Páter Pio mu odpovedal: "Nemusím jazdiť do Lúrd. Som tam každý večer. Panny Márie Lurdskej vidím každý večer."

STIGMATICKÁ KRV

Inou a zvláštnosťou bola vôňa, ktorá sprevádzala pátra Pia a vychádzala z jeho krvavých rán. Táto vôňa bola v protiklade s tým, že krv sa rozkladá najskôr, pričom páchne. Kapucín John A. Schug: "Mnoho ľudí (ich sú tisíce) hovorilo, že zacítili vôňu, ktorá bola nejakým spôsobom spätá s chrbticou Piom." Medzi tými, ktorí túto vôňu zacítili, boli kňazi, laici, ateisti aj ľudia zo zámoria. Keď zacítili vôňu, nie vždy si spomenuli na pátra Pia. Mnohí z nich ani nikdy nepočuli, že takýto úkaz sa s ním spája. Boli to napr vôňa ruží, kadidla, levandule, ľalií, fialiek, borovice a síry. Najmenej štyria lekári nám potvrdili tento jav.

Dr Romanelli: "Krv kvapkajúca zo stigma pátra Pia má charakteristickú vôňu, ktorú zacítia aj ľudia bez čuchu. Aj keď je krv zrazená alebo zaschnutá na nejakom odeve, ktorý mal na sebe, zostáva na ňom jeho vôňa."


Dr Festa: "Pri svojej prvej návšteve som mu vzal z boku kúsok plátna nasáklého krvou. Ľudia, ktorí išli so mnou v aute, zacítili neobyčajnú vôňu. Pritom nevedeli, že som vzal so sebou osobitné kúsok plátna. Zacítil to, hoci auto bolo v pohybe a vnútri cirkuloval vzduch. Tento jav je v protiklade ku všetkým prírodným a vedeckým zákonom. Zachádza až za hranice možností logickej diskusie. "


Dr Amanzio Duodo: "Dňa 15. februára 1950 som bol v rodine Battistu Bertolete. Istý priateľ nám rozprával o veľkej pokore pátra Pia, keď nás náhle a nečakane obklopila silná vôňa fialiek. Trvalo to asi pol hodiny, aj keď dvere a okná boli otvorené dokorán. Neskôr nás oviala silná a ostrá vôňa parfumu. "


Predpovede budúcnosti


Pani Mc Avoyová z Bronxu sa nikdy s Piom nestretla. Ťažko chorému bratovi prikladala na žalúdok kríž, ktorý požehnal Páter Pio. Sadla si a zacítila krásnu, sladkú vôňu (krušpán). Po zápale pľúc už 23 rokov nemala čuch. Táto vôňa bola však prenikavá a zdroj vôňa nikde v okolí nenašla.Medzi charizmy pátra Pia patrilo aj videnie do budúcnosti. Je napríklad známe, že pápežovi Pavlovi VI. predpovedal dva roky pred zvolením, že bude pápežom. Podobne predpovedal zvolenie za pápeža aj Jánovi Pavlovi II.


Roku 1959 pri vysviacke nového kostola v San Giovanni Rotondo k chrbtici Piovi pristúpila istá veľmi skľúčená pani z Neapola. Bola presvedčená, že vysvätení nového kostola je predzvesťou Chrbticový smrti.
"Nie," ubezpečoval ju, "umriem, až sa bude svätiť krypta."V nedeľu 22. septembra 1968 vysvätili kryptu. V pondelok o pol tretej ráno Páter Pio zomrel. Všetci prítomní vrátane doktora Saly videli, že Chrbtcové stigmy úplne zmizli. Nezostala po nich ani jazva. Po smrti ho doktor Sale prezliekol, pričom cítil vôňu pomarančových kvetov. V priebehu jednej hodiny po smrti vyfotografoval Páter Giacome jeho ruky, nohy a bok. Ostré zábery potvrdili, že sa mu po smrti rany vytratili z tela. Pokožku mal hladkú ako dieťa.


Zomrel v 81. roku svojho života. Jeho pohrebu sa zúčastnilo 160.000 ľudí. Pre svoje duchovné deti zanechal závet niekoľko dní pred svojou smrťou v slovách: "Milujte Pannu Máriu a vzbuzujte u druhých lásku k Nej!"


Po jeho smrti, v roku 1970, do San Giovanni Rotondo zavítali tri milióny návštevníkov. Vo Vatikáne skúmajú dokumentáciu o jeho živote, ktorá má 30 000 strán. (Páter Pio bol blahorečený v 2. mája 1999, svätorečený v 26. júna 2002.)

Mnoho pútnikov sa na vlastné oči presvedčilo o existencii jeho stigmy. Mnohokrát je fotografovali. Mnohokrát sa o nich písalo v rôznych časopisoch. Bolo o nich vydaných mnoho kníh v rôznych jazykoch. Stav a charakter stigma pátra Pia skúmali rôzni znalci a odborníci, medzi nimi Dr Romanelli, šéflékař z nemocnice v Barlet. Prípad je spoľahlivo dokázaný, overený a faktograficky dôkladne spracovaný.


PO STRETNUTÍ S NÍM sa obrátil I tí najzarytejší ateisti
V roku 1967 pátra Pia navštívilo asi pol druhého milióna ľudí.
Od rána do večera chceli s ním hovoriť laici, kňazi, biskupi, kardináli, lekári, politici ... Za 50 rokov nemal dovolenku ani jeden jediný deň. Obracal na vieru najskeptickejších a nejateističtější kritiky. Nikto by nevedel spočítať všetkých ľudí, ktoré tento múdry muž priviedol k viere.

Často sa tvrdí, že ľudia dychtia po zázrakoch.
Opak je pravdou. Popierajú , pretože nie sú ochotní zmeniť svoj život. Keby je uznali, museli by uznať ich Pôvodcu - Boha a jeho zákon.
Medzi nami žije aj veľa zatvrdnutých Tomáš, ktorí by neuverili ani vtedy, keby zostúpil z neba sám Ježiš Kristus a mohli by vložiť prsty do jeho rán.
Je však medzi nami aj veľa skutočných kresťanov, ktorí ku svojej viere nepotrebujú žiadne stigmy ani iné zázraky, lebo celý tento svet a život v ňom sú tým najväčším zázrakom, ktorý ich utvrdzuje vo viere.
Tak to by zatiaľ stačilo, aj tak by som povedal, že sa jedná o poriadnu dávku vecí na premýšľanie ... len by som ešte dodal, že Pater Pio prichádzal denne do styku s desiatkami, ba stovkami ľudí, ktorí mohli jeho rany vzhliadnuť či sa ich dotknúť (kvôli až prílišnej zvedavosti nosievali dokonca dlhé rukávy).

odporúčam pozrieť si aj film TU !!! Pre tých ktorý majú slabší žalúdok je tu aj animovaný film, ale aj ten určite na vás zapôsobí TU!!!1.Kapitola SVITANIE

6. ledna 2011 v 22:39 | Labradorka |  ♣Moje poviedky, básničky♣
(Skrátila som to. Vo worde je to na1 a pol A4. Pôvode to malo 3 A4 ale trochu som to okresala aby ste sa moc nenačítale, ale pochopili mylšienku. Dúfam že sa nájde aspoň jedna osôbka ktorá si začiatok môjho príbehu prečíta. Je to naozaj písané úprimne a  dala som to do toho všetko. Neviem sa úplne vyjadriť slovami, takže asi nebudete opísané pocity v kapitole prežívať tak ako ja. Ale posnažím sa to vylepšiť.)

AKTUALIZOVANÉ 2x

1. Kapitola

SVITANIE


Bola noc. Všade hrobové ticho a tma ako v rohu. Daniel pomaly kráčal lesom. Cítil veľký strach, nevedel či má kričať alebo radšej urobiť nejaké znamenie aby ho našli. Ale kto by ho išiel teraz uprostred noci zachraňovať ? Kto by mu pomohol ? Odpoveď znie: nikto. Bol úplne sám, ak nerátame lesnú zver. A k tomu všetkému bol veľmi vyčerpaný. Únava ho premohla a on udychčaný padá na kolená, hlavou opretý o strom. Bolo počuť len tichý plač... Potom započul šuchot. Rýchlo ho únava aj smútok opadli a postavil sa na nohy. Skôr ako urobil akýkoľvek pohyb vynoril sa svalnatý muž s nožom. Skričal a začal ho naháňať. Zjavne nebol úplne pri zmysloch a bol opitý. Danie začal ozlomkrky bežať. Kričal o pmoc ale jeho výkriky sa len ozývali lesom...

"Nieéé..." Daniel sa zobudil na svoj vlastný výkrik zo sna. Celý spotený odhrnul tmavo modrú perinu. Ešte párkrát zažmurkal a uistil že naozaj leží vo svojej izbe a je v bezpečí. Rané lúče slnka ho jemne šteklili po tvári a tak sa posadil. "To bol ale čudný sen! Úplne som mal pocit že som naozaj v tom lese a bojujem o život. I keď vôbec neviem ako tak rýchlo mohol prísť ten ozbrojený muž." Pousmial sa. "Vždy som mal šťastie na nereálne sny" Vstal a o odhrnul závesy aby dovolil slnku úplne vstúpiť do jeho izby. "Keby sa mi aspoň nesnívali stále len strašidelné sny. Kvôli nim mám celý deň zlú náladu." Jeho posledné slová sa ešte ozývali v izbe a potom zabuchol za sebou dvere. Už nechcel byť v tej izbe kde sa mu sníval tak hrôzostrašný sen.

"Dobré ránko Dan" Usmiala sa naňho jeho mladšia sestra. "Mama ešte stále nie je doma, tak som raňajky urobila ja." Ďalej už nepokračovala, uvidela bratovu ustarostenú tvár a hneď zosmutnela. Otvorila ústa aby sa ho niečo spýtala ale on jej nedal priestor. "Ema nechcem o tom hovoriť. Vážne. Nevšímaj si moju blbú náladu. Som vďačný za raňajky ale vôbec nemám chuť. Chcel by som vedieť kde sa mama tak potuluje, keď ju teraz tak potrebujeme. Ale to teraz naozaj nechcem rozoberať. Musím sa ísť prejsť a vyčistiť si hlavu. Ahoj...." Rýchkllo dopovedal vetu, lebo chcel čo najrýchlejšie vypadnúť z domu.

http://www.tachov.cz/?page=obrazek&gal=kozak-david
 (ilustračný obrázok)

Dan si rýchlo obliekol bundu a ani sa poriadne neobul a už mal ruku na kľučke. Zavrel za sebou dcere. Ovial ho studený jarný vietor. Nadýchol sa plným dychom a užíval si ten čistý jarný vzduch. Toto ročné obdobie mu najviac vyhovovalo. Zostal stáť za dverami a nachvíľu si oprel hlavu o dvere. Zavrel oči a ešte raz si v mysli prešiel celý sen. Zase ho naplnil ten veľký strach, ktorý pociťoval v lese. Pocítil bolesť v srdci a on otvoril oči. "Cítim sa taký slabý. Vždy keď mám strach bolí ma srdce. Je to normálne?" Na túto otázku mu žiaľ nik neodpovedal. Bolo skoro ráno a ešte nik sa neprechádzal po ulici. Išiel smerom k parku. Možno tam nájde odpoveď na svoje otázky. Cestu mu spriemnilo čvirikanie vtáčikov, čo mu aspoň trošku zlepšilo náladu. Sadol si na prvú lavičku. Zrazu mu napadlo že sa mu lepšie bude premýšľať keď sa bude dívať na oblohu, ktorá bola dnes  bezoblačná. Tak si na lavičku ľahol. Ruky si prekrížil cez prsia aby mu bolo teplejšie a premýšľal. "Keby si bol tak teraz pri mne. Moc mi chývaš"

O malú chvílu mu po líci stekala slza. Už je to skoro rok od smrti jeho otca. Lenže nepredpokladal že čim dlhšie sú od seba odlúčený tým je to horšie. Stále viac sa zamýšlal nad tým ako rýchlo musel jeho milovaný otec odísť. Pól roka ešte strávil v nemocnici  ale boj s rakovinou prehral. Už to vypadalo nájdejne, ale niečo stalo a jeho srdce to proste nezvládlo. Lekári vraveli že zlyhali všetky orgány ale on neveril. On mal veľkú nádej. Stále mu opakoval že to všetko dobre dopadne. Lenže on mu klamal...
Pohreb a všetky tieto veci dopadli rýchlo. Moc si to nepamätal a vtedy poriadne neuvedomoval. Bol to veľký šok. Po toľkých rokoch trápeniach mu Boh pridelil ešte aj toto. Tento rok v dúfal v lepšiu budúcnosť. Lenže jeho nádej bola veľmi malá. Ako si znovu pripomínal tieto udalosti vlna sĺz sa zdvojnásobila. Aj po toľkom čase bola táto téma preňho veľmi chúlostivá . O svojich pocitoch nikomu nehovoril, možno aj preto sa s tým stále nevie vyrovnať. Doma predstiera že je všetko v poriadku a to ho ubíja. Potom si uvedomil že on tu sám leží na lavičke a plače. 
"Ach, nesmiem plakať! Čo by si pomysleli keby ma teraz videli moji kamaráti. Že revem ako baba. To nie" Daniela mužská hrdosť ho presvedčila zastaviť prúd spomienok. Vstal z lavičky a pomalým krokom sa vybral naspäť domov. Studený vietor mu prefúkol bundu. Tak si šál ešte tuhšie zaviazal a s rukami vo vreckách kráčal cez úzky chodníček na miesto ktoré nazýval svojim domovom. Slnko už nepokrývalo len koruny stromov ale už sa lúče kĺzali aj po chodníku po ktorom kráčal. Začal sa deň....

♥Chatové HRY :D ked je nuda a je vás veľa....

6. ledna 2011 v 19:39 | Labradorka |  MP - rady

Nudíte sa? Je vás viac ako 15 ? Ste velké spoločenstvo ? Potrebujete sa zabaviť?
Tu máte pár tipov na hry ;)

Hmota

Všetci sa postavia do kruhu. Sklonia hlavu a zavrú oči. Dobrovoľník nenápadne vyberá jedného hráča ktorý bude hmota. Dobrovoľník povie že hmota je vybraná. Ostatný nevedia kto je Kto lebo majú zavreté oči.
So zavretými očami sa navzájom pýtajú : "Si človek" ? Hráč ktorý bol vybratý na otázku neodpovie a ten čo sa ho pýtal sa tiež stane hmotou. Vyhráva ten ktorý zostane človekom (čiže sa nestretne s hmotou) Dúfam že ste pochopili ☺

Lentilky

Vyberú sa dva družstvá.  Pred prvým a posledným súťažiacim oboch družstvách sú misky. V prvej misky sú lentilky. Rovnaký počet v každej miske. Každý ma so sebou slamky. Úlohou je nasať lentilku cez slamku a preniesť ju do druhej prázdnej misky. Keď vám lentilka spadne z toho istého miesta ju opäť slamkou nasajete a pokúsite sa znovu ju dať do misky. Vyhráva družstvo ktoré prvé prenesie všetky lentilky.

Čokoláda

Vyberú sa dva družstvá. Jedno aj druhé družstvo má pri sebe kocku. Každé družstvo má svoj vlastný stôl na ktorom je čokoláda, vidlička, nožík, zimné rukavice čiapka a šál. úlohou každého je hodiť na kocke šestku a tak môžete na seba nasadiť šál, čiapku, rukavice a nožíkom a vidličkou jesť po jednej tabličke čokolády. Ako náhle hodí šestku ďalší hráč tohto družstva musí okamžite prestať. Vyhráva to družstvo, ktoré ako prvé zje čokoládu ;) 

Bunka

Všetci sa znovu dajú do kruhu. Každý hráč je na začiatku bunka. Musíte sa stať z bunky na sliepku (rukami napodobňujete sliepku) potom sa stanete opicou (jedna ruka sa búcha po hlave, druhá sa hladká po bruchu) a z opice ste človekom. Ten čo sa stane ako prvý človekom vyhráva. Z bunky sa vyvíjate TAK ŽE SI STRIHNETE (kameň, papier nožnice), ten čo vyhrá postupuje z bunky na sliepku atď. a ten čo prehrá sa zníži na nižšiu úroveň, napr. z opice na sliepku. Každý musí napodobňovať čo je aby vedeli s kým si môžu strihnúť. STRIHÁTE SI LEN SO SVOJIM DRUHOM (opica s opicou)  

ZVIERATKÁ

Ste dve družstvá lenže nehráte proti sebe. Prvá družstvo stojí tesne v kruhu a druhé družstvo si čupne ku každému ku nohám (sú zvieratka). Jeden je bez svojho zvieratka. A tak si k sebe chce pritiahnuť iné zvieratko tak že naňho žmurkne. Ten čo stojí nad ním si ho stráži tak že sa pozerá na jeho hlavu, ale nie na toho kto žmurká. Ako náhle vidí že mu chce utiecť rýchlo ho chytí. Keď nestihne zostane on sám a zase znovu žmurkne na ďalšie zvieratko. Lenže každý si to svoje stráži. Je to veľká sranda pozerať ako čupiaci pokúšajú uniknúť a tí čo ich strážia rýchlo pritiahnuť k sebe ;) najlepšie hrá v zime vonku.

PLACHTA

Sú dve družstvá. Sú od seba oddelené plachtou ktorú držia dvaja dobrovoľníci. Pred plachtou vždy sedí jeden človek - z oboch strán, ostatný sedia okolo neho. Keď sa dá plachta dá dole na jeden-dva-tri rýchlo povedia meno toho kto sedí oproti nemu. Ten čo povie prvý vyhráva a zostáva v družstve, ten čo prehrá odchádza úplne. Kým je plachta vystretá sa hráči postupne menia ako chcú. Aby tí na druhej strane nevedeli kto je vpredu. Výrava ten čo povie všetky mená ako prvý ;)


LEVY A KENGURY

Keď sú napríklad 30 hráči vyberú sa z nich 5 a tí sú levami. Ostatný sú kengurami. Kengurám sa dá pár sekúnd aby zdrhli a potom sa rozbehnú levy za kengurami. Ako náhle ich chytia stanú sa tiež levami a naháňajú tiež kengury. Vyhráva ten čo zostane posledný kengurou.

DOVERA

Všetci sa chytia za ruky. Aj keď ich je 50, čim viac tým väčšia sranda. Zavrú oči okrem toho prvého. Ten je zodpovedný za všetkých a vedie ich rôznymi kľukami, rôznym smerom. Vtip je v tom že nesmú otvoriť oči. Takže keď idete rôznymi smermi zdá sa vám že do niečoho narazíte....celá hra je založená na dôvere!!!

PRUŽINKY
Najviac 10 hráčov. je to veľmi jednoduché. Každý povie jedno písmenko slova PRUŽINKY. Ten čo povie posledné písmenko Y tak naskakuje ako pružinky a ostatný znovu hovoria slovo pružinky. Keď sú už všetci pružinky, celé sa to opakuje lenže NAOPAK ten čo povie Y už prestane naskakovať. Celá hra musí prebiehať veľmi rýchlo ;)

Lavičky

Táto hra je len pre jedného hráča. Preňho je to veľký zážitok. Hráčovi sa zaviažu oči. Jeden dobrovoľník ho vedie do izby aby niekde nezakopol a povie mu aby vystúpil na lavičku. Má zavreté oči a nič nevidí. Nevidí že pred lavičkou sú matrace a oproti lavičke  dvaja svalnatý chlapi ktorú ju zdvihnú keď na ňu vystúpi. Dobrovoľník hráčovi povie že nech sa chytí jeho hlavy a oni ho vyzdvihnú až k stropu. Nech si dá pozor aby si hlavu nebuchol o strop. Vtip je v tom že hráča zdvihnú len o 30 centimetrov. Dobrovoľník si pomaly čupne kým sa ho chytá hlavy aby to lepšie vyznelo že je poriadne vysoko. Potom hráč musí skočiť. Strach nie je potrebný lebo sú tam matrace ;)
http://lesk.cas.sk/clanok/80078/zapisky-mimozemstana-diel-siedmy.html
 PRI TYCHTO HRÁCH MUSÍTE VŠETCI SPOLUPRACOVAŤ !!! POVZBUDZOVAť SVOJE DRUŽSTVO, TLIESKAŤ, VÝSKAť, PROSTE SI UŽIVAŤ HRU , POTOM TO BUDE VEĽKY ZÁŽITOK !

Don't give up! Nevzdávajte sa! :)

6. ledna 2011 v 17:19 | Labradorka |  ZPV - na povzbudenie
Jedna krásna pesnička s ešte úžasnejším textom !!"You Are Loved (Don't Give Up)"

Don't give up
It's just the weight of the world
When your heart's heavy
I...I will lift it for you

Don't give up
Because you want to be heard
If silence keeps you
I...I will break it for you

Everybody wants to be understood
Well I can hear you
Everybody wants to be loved
Don't give up
Because you are loved

Don't give up
It's just the hurt that you hide
When you're lost inside
I...I'll be there to find you

Don't give up
Because you want to burn bright
If darkness blinds you
I...I will shine to guide you

Everybody wants to be understood
Well I can hear you
Everybody wants to be loved
Don't give up
Because you are loved

You are loved
Don't give up
It's just the weight of the world
Don't give up
Every one needs to be loved
You are loved
Text přidala baru

Preklad

"Jste milováni (nevzdávejte to)"
Nevzdávejte se,
je to jen tíha světa,
když je vaše srdce těžké,
já... já ho pro vás pozvednu.

Nevzdávejte se,
protože chcete být slyšet,
když se vás bude držet ticho,
já... já ho kvůli vám přeruším.

Každý se chce vyjádřit,
nuže, já vás slyším.
Každý chce být milován,
tak se nevzdávejte,
protože vy jste milováni.

Nevzdávejte se,
je to jen bolest, kterou skrýváte,
když se uvnitř sebe ztratíte,
já... já vás najdu.

Nevzdávejte se,
protože chcete jasně plát,
jestliže vás temnota oslepí,
já... já vám budu svítit na cestu.

Každý se chce vyjádřit,
nuže já vás slyším.
Každý potřebuje být milován.
Nevzdávejte se,
protože vy jste milováni.

Vy jste milováni
nevzdávejte se,
je to jen tíha světa,
nevzdávejte se,
každý potřebuje být milován.
Vy jste milováni.


Blahoslavený Pier Giorgio Frassati (1901 - 1925)

6. ledna 2011 v 17:00 | Labradorka |  ZPV - Najvýznamnejší Svätý a iný

Blahoslavený Pier Giorgio Frassati (1901 - 1925)"Život bez viery, bez dedičstva, ktoré by bolo možné brániť, bez stáleho zápasu o pravdu, to nie je život, no samotné živorenie. "
Sviatok: 4. júlaBlahoslavený Pier Giorgio Frassati je milovaný mladými ľuďmi z celého sveta vďaka svojej dynamickej osobnosti a láske k blížnym v Kristovi. Laik, ktorý sa dožil iba 24 rokov, je so svojou láskou k športu, priateľom a chudobným ideálnym vzorom Austrálčanom. Po jeho pohrebe sa objavili stovky rodín, ktoré svedčili o jeho osobných záväzkoch k nim. Jeho chápanie sociálnej spravodlivosti z pohľadu študentauniverzity z neho robí hrdinu pre mladých pútnikov.

Pier Giorgio Frassati sa narodil v Turíne, Taliansku na Bielu sobotu 6. apríla 1901. Už odmalička bol známy pre svoj hlboký duchovný život, ktorý sa prejavoval v mnohých dobrých skutkoch voči jeho blížnym.

Rozpráva sa veľa anekdot o štedrosti, ktorú Pier Giorgio ako mladý chlapec dával najavo, ao jeho chápanie cnosti štedrosti: od darovanie svojich topánok chlapcovi, ktorý prišiel k nim domov bosý až po návrat domov pešo, keď venoval svoje peniaze na vlak chudobným.

Ako Pier Giorgio dospieval a blížil sa k dokončeniu školy, jeho štedrosť len rástla. Keď mal končiť štúdia, jeho otec mu ponúkol dostať auto, alebo príslušný finančný obnos. Peter si vybral peniaze. S ich pomocou získal izbu pre staršiu ženu, ktorá bola vnútorne presídlené zo svojho bytu, poskytol lôžko chorému tuberkulózou a podporoval tri deti choré a smútiaci vdovy.

Keď mu v roku 1918 bolo 17 rokov, pridal sa Pier k spoločenstvo sv. Vincenta z Pauly a veľkú časť svojho voľného času venoval službe chorým a potrebným.

Pier bol okrem svojich štúdií a práce pre chudobné tiež veľmi zapáleným sociálnym aktivistom. V roku 1919 sa pridal ku katolíckej študentské federácii a ľudovej strane, politickej organizácii, ktorá presadzovala učenie

Katolíckej cirkvi. Pier venoval svoj čas tomu, aby vznikol a fungoval katolícky denník Moment, ktorý sa zakladal na princípoch encykliky pápeža Leva XIII. - Rerum novarum.

Vďaka svojej otvorenosti vo veciach viery ovplyvnil duchovný život veľkého množstva svojich spolužiakov a mnoho z nich sa zúčastnilo pravidelných každoročných jezuitských duchovných obnov. V roku 1922 vstúpil Pier do tretieho rádu dominikánov a vybral si meno Girolamo, podľa svojho osobného hrdinu, dominikánskeho kazateľa a reformátora florentskej renesancie.

Na konci júna roku 1925 ochorel Pier Giorgio detskú obrnu, ktorou sa podľa doktorov nakazil od chorých, o ktoré sa staral. Jeho choroba bola už v príliš pokročilom štádiu a Pier Giorgio zomrel 4. júla 1925 vo veku 24 rokov.

http://www.frassati.sk/view.php?cisloclanku=2010060007
(Svátý može aj fajčiť ;) všetci si myslíme že byť svätý, je byť nejaký mních čo sa len modlí. Ale to je veľký omyl. Len očný klam XD )

Ulice mesta sa naplnili tisíckami smútiacich - väčšina z nich boli chudobní a potrební, ktorým tak nesebecky slúžil. Títo ľudia zaslali petíciu Turínskému arcibiskupovi, aby začal kanonizačný proces. Ten bol otvorený

v roku 1932 a Pier bol vyhlásený za blahoslaveného 20. mája 1990.

Dynamika a zmysel pre dobrodružstvo a zábavu blahoslaveného Piera Giorgia pritiahla skrze jeho vieru veľké množstvo ľudí k Ježišovi Kristovi. Ukázal, že život v službe druhým môže byť zábavný a pokojný.


Pútnici do Sydney sa k nemu môžu modliť, aby spoznali svoje povolanie v Kristovi.

Blahoslavený Piere Giorgio Frassati, svedkovi spravodlivosti a štedrosti --oroduj za nás.


Svätá tínedžerka - Chiara Luce Badano ☺

6. ledna 2011 v 16:40 | Labradorka |  ZPV - Najvýznamnejší Svätý a iný

Krásná, svätá, normálna: Chiara Luce Badano


aj tínedžeri môžu byť sväty a Chiara je tomu príkladom. Nechodila do kláštora ale užívala si života, športovala, chodila so svojimi priatelmi von - aj tak ju vyhlásili za svätú ☺ Nech je nám príkladom..."Krásny strom dáva dobré ovocie," mohli by sme parafrázovať známy verš Písma. "Dobro" a "krása" totiž v biblickom uvažovania takmer splývajú.

Dnes chcem v niekoľkých riadkoch vyjadriť svoj obdiv k jednej obyčajné, a predsa súčasne výnimočné talianskej dievčine, ktorá sa volá Chiara. Chira bádania. Zrnko, ktoré padlo do dobrej pôdy a odovzdalo mu svoj život, prinieslo až nečakane hojné plody ...

Byť svätý znamená vyžarovať do sveta prostoupeného temnotou pochybnosti a straty orientácie niečo zo svetla Božej lásky, nehy a múdrosti. Alebo lepšie povedané: znamená to stať sa dokonale priestupným, ako okno v katedrále, pre lúče Božie žiara.

Chiara sa stala plamienkom žiariacim veľkou intenzitou. Toto nadprirodzené, duchovné svetlo vychádzajúce z vnútra narozdiel od svetla prirodzeného neoslňuje, neoslepuje. Je príjemné pre oči. Napĺňa vás izbou. A radosťou. Stačí byť s ňou. A viete, že ste boli obdarovaní.

Chiara bola normálna talianska dievča. Ale jej úsmev a lesk očí o nej prezrádzal, že je Bohom milovaná a že je si tejto lásky vedomá. Dostalo sa jej veľa lásky a veľa lásky dokázala rozdať. Jej srdce dozrelo v ohni utrpenia. Počas dvoch rokov ťažkej chorobe sa stala nevestou ozdobenú pre svojho Ženícha. Keď v osemnástich rokoch zomrela, obliekli ju podľa jej želania do svadobných šiat. Ľuďom po tvári stekali slzy, ale napriek tomu rozlúčka s ňou pripomínalo svadobné radosť. Dokonca tak, že jedno dieťa sa svojej maninky pýtalo, kedy už prinesú tie svadobné koláčiky.

Chiara Badań bola vymodlené dieťa. Narodila sa svojim rodičom po desiatich rokoch čakania. Jej narodenie bolo Božím darom, dôkazom, že nádej existuje. Nemala ďalšie súrodenca. Vyrastala obklopená láskou v rodine, ktorá žila hlboký vzťah s Bohom. V Chiare samotnej sa už čoskoro zapálila veľká horlivosť pre evanjelium.


V deviatich rokoch spoznala Hnutia fokoláre, ktorého spiritualita jednoty ju uchvátila a veľmi inšpirovala. Zvlášť rozhodujúce pre ňu bol jeden moment: blízkosť Ježišu opustenému, osamocenému. Vo svojich dvanástich rokoch napísala: "Tento rok som si predsavzala vidieť opusteného Ježiša ako svojho ženícha a prijať ho s radosťou a hlavne s najväčšou možnou láskou."

Dospievajúci dievčatká toho v zápale nadšenia veľa napovedajú. Pre Chiara sa tieto slová stala jej životným programom. Bola pre ňu Božími svadobnými šatami, do ktorých v priebehu nasledujúcich rokov dorástla.

Chira neodišla do kláštora. Páčili sa jej chlapci, aj keď vždy si dokázala udržať určitý odstup, zachovať svoje zásady. Mala niekoľko dobrých priateľov aj medzi svojimi mužskými rovesníkmi. Chcela tancovala a športovala (mala rada tenis), ale aj zašla do blízkej kaviarne porozprávať sa s kamarátmi. Dotýkala sa jej ťažká situácia ľudí žijúcich v chudobe na africkom kontinente. Srdce mala plné plánov.

Bolo jej asi 17 rokov, keď jej lekári zistili veľmi agresívny a bolestivú formu rakoviny kosti, v tej dobe nevyliečiteľnou. Chiara to prijala ako prejav Božej vôle: "Pane, ak chceš to ty, chcem to aj ja." Raz napísala: "Toto utrpenie mi Ježiš zoslal v pravý čas, poslal mi je, aby som ho znovu našla." A od tohto okamihu sa začala pripravovať na príchod svojho Ženícha. Absolvovala veľa kôl chemoterapie. Stratila vlasy, ochrnula na nohy. Aj keď prežívala veľké bolesti, rozhodla sa, že nechce užívať morfium, aby zostala pri plním vedomie.

Jej úsmev ako by vďaka jej choroby získal na pôsobivosti. Na jej izba prichádzali ako lekári, tak jej mnohí priatelia z fokoláre a jej bydliska, a dokonca aj miestny biskup. A bez ohľadu na svoje vyznanie, vieru alebo neveru, máme od nich svedectvo o tom, ako je stretnutie s Chiaro obohatilo a premenilo. Bolo pre nich veľkým znamením Božej prítomnosti.

Chiara samotná sa cítila obklopená Božie pozornú starostlivosťou. Raz povedala: "Keby sme boli vždy pripravení na všetko, koľko znamenia by nám Boh posielal! Pochopila som, ako často Boh prejde tesne okolo nás, a my si to ani nevšimneme."

Jej zdravotný stav sa začal veľmi zhoršovať. A v nedeľu 7. októbra 1990 vo štyri hodiny ráno nastal čas jej svadby. Jej posledné slová boli smerovaná jej mamičke: " Buď šťastná, pretože ja som šťastná..."

V hnutia fokoláre býva zvykom, že jeho členovia v určitý čas dostávajú nové meno. Chiara dostala druhé meno "Luce", svetlo. A toto svetlo stále svieti ...

Chiara prejavila svoju lásku k Bohu i ľuďom až do krajnosti: rozhodla sa po svojej smrti darovať svoje očné rohovky tým, ktorým umožní znova vidieť ...

http://www.flickr.com/photos/movimento-dei-focolari/4196742269/


Na jej pohrebe v Sassellu sa zišlo na dvetisíc ľudí. Z nariadenia starostu zostali ten deň zatvorené všetky obchody. Dojatý biskup Maritano pri kázni na pohrebe povedal: "Toto je plod kresťanskej rodiny, kresťanského spoločenstva, výsledok Hnutia, ktoré žije vo vzájomnej láske a má Ježiša vo svojom strede." Na návrh toho istého biskupa sa začal diecézny proces beatifikácie Chiara "Luke" bádania. Tohto roku bola 25. septembra v Ríme na pútnickom mieste Divino Amore za prítomnosti svojich rodičov skutočne blahorečenia.

Jej život je stále zdrojom inšpirácie pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v najrôznejších ťažkých situáciách. Sú to desiatky, možno stovky svedectvo. Jeden muž po vypočutí jej životného príbehu upustil od svojho rozhodnutia spáchať samovraždu. Iný, dvadsaťosemročný rehoľník, píše, že mu Chiara svojím príkladom pomohla prekonať krízu povolania. Mladá žena sa rozhodla neísť na potrat, keď sa zoznámila so statočnosťou Chiara. To je len niekoľko príkladov.

Zdá sa mi, že svätosť spočíva v určitom odddaném, vytrvalom a vernom nasledovaní svojho povolania, ktoré v sebe človek objaví. Je to zvláštne citlivosť voči tým najjemnejším náznakom Božej vôle. Svätý človek je ako kov, ktorý reaguje na magnetizmus Božieho pôsobenia: dokonale sa ako strelka kompasu nasmeruje k pólu. A toto rozhodnutie pre Boha sa akoby rozlieva do okolia: keď jeden jediný človek nájde a nasleduje Božiu vôľu, svoje osobné povolanie, začínajú sa "usporadúvať" podľa siločiar Božej milosti aj životy tých, ktorí žijú v jeho či jej blízkosti.

Svätosť neodolateľne, nevyhnutne, razantne, a predsa bez náznaku násilia, proměňuej svet. Ten už nikdy nebude rovnaký.


Chváľte Pána za príklad Chiara. Chváľte Pána, ktorý je Dobro, Krása a Svetlo. Chváľte ho, pretože je hoden všetkej chvály!