Čo je zmyslom môjho života? BOH ?

7. února 2011 v 19:03 | Labradorka |  ZPV- na zamyslenie
Otázka: Čo je zmyslom života?

Odpoveď:
  • Čo je zmyslom života? Ako môžem nájsť zmysel, naplnenie a uspokojenie v živote?
  • Mám potenciál dokázať niečo, čo má trvalú hodnotu?

Mnoho ľudí neprestáva uvažovať nad zmyslom života. Po rokoch sa pozerajú späť a uvažujú prečo ich vzťahy skrachovali, prečo sa cítia takí prázdni, aj keď možno dokázali všetko, čo si predsavzali.
 Jeden bejzbólový hráč, ktorý to dotiahol až do siene slávy dostal otázku, či je niečo, čo si želal, aby mu niekto povedal, keď začínal s bejzbólom. Odpovedal: "Keby mi tak niekto povedal vtedy, že keď dosiahnem vrchol, nič to vlastne nebude znamenať." Mnoho cieľov sa nakoniec ukáže ako prázdnych potom, čo sme premrhali roky na ich dosiahnutie.

V našej spoločnosti humanizmu sa ľudia ženú za rôznymi cieľmi mysliac si, že tie im dajú zmysel života. Niektoré takéto ciele sú: úspech v obchode, bohatstvo, dobré vzťahy, sex, zábava, dobročinnosť, atď. Ľudia sami priznávajú, že keď dosiahli svoje ciele - bohatstvo, vzťahy, rozkoš, stále pociťovali vnútornú prázdnotu - pocit prázdna, ktoré sa ničím nedá naplniť.

Autor biblickej knihy Kazateľ vyjadruje svoje pocity takto: "
Márnosť nad márnosť! Všetko je márnosť." Tento autor mal nezmerné bohatstvo, bol múdrejší ako ktorýkoľvek človek, čo kedy žil na zemi, stovky žien, palácov a záhrad, ktoré boli pýchou jeho kráľovstva, najlepšie jedlá a vína a každý možný druh zábavy. A v istej chvíli skonštatoval, že všetko, za čím sa jeho srdce hnalo, dosiahol.
Ale aj tak "život pod slnkom" (život prežívaný akoby existovalo len to, čo vidíme svojimi očami a vnímame svojimi zmyslami) je bez zmyslu! Prečo existuje takáto prázdnota? Lebo Boh nás stvoril pre niečo viac ako len pre skúsenosť tu a teraz. Šalamún hovorí o Bohu, "Vložil večnosť do srdca človeka..." V našich srdciach sme si vedomí toho, že musí byť ešte niečo viac ako len "tu a teraz".V Genesis, prvej knihe Biblie, sa dozvieme, že Boh stvoril človeka na svoj obraz (Genesis 1:26). To znamená, že my sa podobáme na Boha viac ako na čokoľvek iné (akúkoľvek inú formu života).

Tiež sa dočítame, že predtým ako človek upadol do hriechu a zem bola prekliata, platilo nasledovné:
(1) Boh učinil človeka, aby žil v spoločenstve (Genesis 2:18-25);
(2) Boh dal človeku prácu (Genesis 2:15);
(3) Boh mal s človekom obecenstvo (Genesis 3:8); a
(4) Boh zveril človeku vládu na celou zemou (Genesis 1:26). Čím sú tieto skutočnosti dôležité?

Verím, že všetko toto malo podľa Božieho plánu pridávať na plnosti života, ale všetky tieto veci (zvlášť obecenstvo človeka s Bohom) boli kruto zmarené hriechom človeka a následnou kliatbou zeme (Genesis 3).

V Zjavení, poslednej knihe Biblie, na konci mnohých udalostí konca dejín, Boh zjavuje, že zničí túto zem a nebo ako ho poznáme a nastolí večný poriadok tak, že storí nové nebo a novú zem. V tej chvíli úplne obnoví dokonalý vzťah s vykúpeným ľudstvom. Niektorí budú odsúdení ako nehodní a uvrhnutí do Ohnivého jazera (Zjavenie 20:11-15). A kliatba hriechu bude zrušená; nebude existovať hriech, žiaľ, choroby, smrť, atď. (Zjavenie 21:4). A veriaci zdedia všetky veci; Boh bude prebývať s nimi a oni budú Jeho synmi (Zjavenie 21:7). Takto sa uzatvára kruh Božieho stvorenia, ktorý nás utvoril, aby sme žili v spoločenstve s Ním; ale človek zhrešil, zničil toto spoločenstvo; Boh však znovu obnoví tento vzťah dokonale až naveky s tými, ktorí Ho budú hodní. Takže, ísť životom, aby sme dosiahli niečo alebo aj všetko, a potom zomrieť, aby sme naveky zostali oddelení od Boha by bolo horšie ako márnivé a zbytočné! Boh zabezpečil nielen cestu k večnej radosti (Lukáš 23:43), ale tiež cestu k pozemskému životu plnému uspokojenia a zmyslu.
Ako získať večnú radosť a "nebo na zemi"?

ZMYSEL ŽIVOTA ZNOVU ZÍSKANÝ SKRZE JEŽIŠA KRISTA

Ako sme naznačili vyššie, skutočný zmysel tohto aj budúceho života spočíva v obnovení nášho vzťahu s Bohom, ktorý bol narušený od čias úpadku Adama a Evy do hriechu. Dnes je tento vzťah s Bohom možný jedine skrze Jeho Syna Ježiša Krista (Skutky 4:12; Ján 14:6; Ján 1:12). Večný život získame keď sa kajáme zo svojich hriechov (už v nich nechceme zotrvávať, ale chceme, aby nás Kristus zmenil a spravil z nás nového človeka) a začneme sa spoliehať na Ježiša Krista ako Spasiteľa (viď otázku "Čo je to plán spasenia?" ohľadom ďalších informácií o tejto najdôležitejšej otázke).

Skutočný zmysel života nenájdeme len prijatím Ježiša ako Spasiteľa (aj keď to je úžasné). Skutočný zmysel života sa rysuje práve keď začneme Krista nasledovať ako Jeho učeníci, učíme sa od Neho, trávime čas s Ním a s Jeho slovom - Bibliou, prichádzame k Nemu na modlitbe, a kráčame v poslušnosti Jemu a Jeho prikázaniam. Ak si neveriaci (alebo si novým veriacim) možno si hovoríš: "To sa mi nezdá až take vzrušujúce alebo napĺňajúce!" Ale prosím, dočítaj toto do konca. Ježiš povedal nasledujúce výroky:

"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie pre svoju dušu. Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké" (Matúš 11:28-30). "Ja som prišiel, aby mali život a mali ho v plnosti" (Ján 10:10b). "Ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto chce zachrániť svoj život, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho" (Matúš 16:24-25).
"Radujte sa v PÁNOVI a On vám dá všetko, po čom vaše srdce túži" (Žalm 37:4).

Všetky tieto verše nám chcú povedať, že máme na výber.
Môžme ísť ďalej ako doteraz a riadiť si svoj život sami (s výsledkom, že náš život zostane prázdny) alebo sa môžeme rozhodnúť nasledovať Boha a Jeho vôľu pre naše životy celým svojím srdcom (čo bude mať za dôsledok plnohodnotný život so splnenými túžbami a spokojnosťou). Takto to je, lebo náš Stvoriteľ nás miluje a chce nám len to najlepšie (nemusí to byť nutne najľahší život, ale bude plnohodnotný).

Na záver sa chcem podeliť o podobenstvo od môjho priateľa kazateľa. Ak ste športovým fanúšikom a rozhodnete sa ísť na zápas, môžete za pár drobných získať miesto v posledných najvyšších radách štadióna alebo môžete hlbšie načrieť do peňaženky a takmer osobne sa zúčastniť diania. Je to podobné s kresťanským životom. Pozorovať Božie dielo Z PRVEJ RUKY nie je pre nedeľných kresťanov. Nezaplatili dostatočnú cenu. Byť pri tom, keď Boh pracuje je pre učeníka Kristovho, ktorý sa Ho rozhodol nasledovať celým svojím srdcom, a neženie sa už za svojími túžbami v živote, ale nasleduje Božie zámery s jeho životom. TÍTO zaplatili dostatočnú cenu (úplne sa vzdali Kristovi a Jeho vôli); žijú svoj život naplno; a môžu sa pozrieť sami sebe do očí, aj svojím blížnym a tiež aj svojmu Stvoriteľovi bez výčitiek! Zaplatil si už túto cenu? Si ochotný ju zaplatiť? Ak áno, nebudeš viac túžiť po zmysluplnom živote.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 lilo357 lilo357 | 7. února 2011 v 19:15 | Reagovat

moc zložité na mňa :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.