Březen 2011

40 dní pôstu pre mňa znamená...

8. března 2011 v 16:19 | Labradorka
40 dní pôstu pre mňa znamená...resp. pre tento blog znamená :

40 DNÍ BEZ AKÉHOKOĽVEK ČLÁNKU !!!

!!! Bez výnimky !!!

začíname od : 9. marca 2011

končíme : 25. apríl 2011

Moje predzavzatie nie je vyhladnúť na kôsť, ale ZRIEKNUŤ SA niečoho, čo rada robím, ale nie je to nijak užitočné a potom to za NIEKOHO OBETOVAŤ(napr. zrieknutia sa TV) v tomto prípade je to počítač. Je mi to ľúto lebo na tento blog chodí veľa ľudí, LENŽE MI TO ZABERÁ VEĽA TAK DRAHÉHO ČASU!!
Držte mi palce, 40 dní bez blogu, bez Harry Pottera a bez FACEBOOKU !!! 3 pre mňa obrovské predsavzatia !!!
MODLITE SA ZA MŇA NECH TO ZVLÁDNEM, a nech to pomôže ľudom za ktorých to obetujem....
PS: Nech je náštevnosť rovnaká aj počas dní pôstu..... ;)
Navstevnost za minuly tyden (28.2. 2011 - 6.3. 2011) je:

Pondeli: 133
Utery: 153
Streda: 155
Ctvrtek: 130
Patek: 128
Sobota: 113
Nedele: 200
Celkem: 1012

Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách.

V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou. Tento rok pripadá na 9. marca. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: "Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš", alebo "Kajajte sa a verte v evanjelium!".

Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deň sa praktizoval už od 8. storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v tento deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. V 10. a 11. storočí bol už tento obrad udomácnený v mnohých oblastiach západnej Európy. Koncil v Benevente v roku 1091 ho zaviedol pre celú Cirkev, pričom sypanie popola na hlavu sa nahradilo značením na čelo.

Gréckokatolíci (byzantského obradu), ktorí sa pridržiavajú gregoriánskeho kalendára, začínajú Veľký štyridsaťdňový pôst o dva dni skôr ako rímskokatolíci (latinského obradu). Svätá štyridsiatnica sa začína už v pondelok a trvá do piatku pred Lazárovou sobotou. Do štyridsiatich dní pôstu počítajú gréckokatolíci aj soboty a nedele (zatiaľ čo rímskokatolíci nedele nepočítajú). Pôst je obdobím, keď sa má veriaci usilovať o obrátenie, zmenu zmýšľania, má rozjímať nad svojím životom, plakať nad svojimi hriechmi. Na rozjímanie a sprítomnenie Kristovho spásonosného utrpenia je vyhradený až Veľký týždeň. Tieto skutočnosti sa odrážajú aj v bohoslužobnom živote byzantskej cirkvi - v stredy a piatky sa slúži liturgia vopred posvätených darov. Pri nej sa veriacim rozdeľujú vopred posvätené eucharistické dary; bohoslužba nemá anaforu (eucharistický kánon) ani premenenie svätých darov. Je to bohoslužba s najsilnejšie vyjadrenou eucharistickou úctou v byzantskom obrade. Zároveň, na rozdiel od liturgie sv. Jána Zlatoústeho či sv. Bazila Veľkého, obsahuje mnoho kajúcich prvkov - najmä hlbokých poklôn.

Z histórie:

V Učení Dvanástich apoštolov (Didascalia apostolorum) zo začiatku 3. storočia sa odporúča 1-2-dňový pôst (alebo 40-hodinový pôst) pred krstom a 2-3-dňový pôst pred Veľkou nocou. Z tohto krátkeho pôstu sa postupne vyvinul 40-dňový pôst, ktorý odporúča veriacim už na začiatku 4. storočia sv. Atanáz (296-373), biskup z Alexandrie i sv. Cyril Jeruzalemský (315-386). Číslo 40 malo posvätný význam: Ježiš Kristus sa postil 40 dní pred svojím verejným vystúpením (Mk 1,12; Mt 4, 1-11), 40 dní pokrývala voda zem počas potopy sveta, 40 dní sa postil Mojžiš na vrchu Sinaj, 40 dní putoval prorok Eliáš k jaskyni na vrchu Horeb, kam k nemu prišiel Boh a podobne.

Pôvodné pôstne pravidlá boli veľmi prísne: dovoľovali požívanie jedla len jedenkrát denne. Okrem toho boli sprísnené aj abstinenciou, t.j. úplným zdržiavaním sa požívania niektorých pokrmov ako mäso, ryby, mlieko a mliečne výrobky (maslo, syry). Terajšie predpisy týkajúce sa pôstu a postenia sa boli zavedené v roku 1966 apoštolskou konštitúciou Poenitemini.

Pôstne obdobie trvá v Rímskokatolíckej cirkvi od Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele. Zahŕňa šesť pôstnych nedieľ. Prvá pôstna nedeľa (tohto roku 13. marca) sa ešte donedávna nazývala Quadragesima (grécky tesserakostes, t.j. 40 dní pred Veľkou nocou).

Začiatkom 5. storočia sv. Maximus, turínsky biskup, zaviedol trojtýždňovú predpôstnu prípravu. Tri nedele pred pôstom sa volali: Septuagesima (70. deň pred Veľkou nocou - táto nedeľa bola u nás známa pod menom "Deviatnik"), Sexagesima (60. deň) a Quinquagesima (50. deň). Spolu so 40-dňovým pôstom tvorili 70-dňovú prípravu, symbolizujúcu 70 rokov babylonského zajatia. Pápež Gregor I. Veľký (590-604) vytvoril pre tieto dni osobitné prosebné modlitby. Pápež Alexander III. (1159-1181) nariadil, aby sa spev "Alleluja" - podobne ako v 40-dňovom pôstnom období - nahradili invokáciou Laus tibi Domine, Rex aeternae gloriae (Chvála Ti Kriste, Kráľ večnej slávy). V roku 1969 boli tieto liturgické zvláštnosti zrušené a všetky tri nedele boli preradené do cyklu nedieľ "cez rok".

Zdroj: Archív TK KBS

Jeden príjemný príbeh o HLADANÍ LÁSKY

7. března 2011 v 15:49 | Labradorka |  ZPV- na zamyslenie
V jednej malo známej dedinke na severe jednej ďalekej krajiny býval chlapec, ktorý sa nijako nelíšil od ostatných chlapcov. Mal len jednu zvláštnu vlastnosť a tou bolo neustále posedávanie na okraji cesty. Nikto nevedel prečo tam sedáva, no nikto sa ho na to nespýtal. Všetci, čo okolo neho prechádzali sa niekam ponáhľali. Jeden sa ponáhľal domov k deťom, druhý utekal na pole, aby mu nezmoklo seno tretí bežal do práce. A tak to bolo so všetkými. Až jedného dna....
Chlapec opäť sedel na okraji cesty a z dlhej chvíle pozoroval včelu, ako zbiera z kvetov peľ. A vtedy jeho pozornosť upútalo mladé dievča, kráčajúce po ceste priamo k nemu. Pristúpilo bližšie a začalo si ho obzerať. Nuž si začal obzerať i on ju.

Bola veľmi pekná. Mala dlhé plavé vlasy asi po ramená a za jej ľavým uchom sa naňho usmievala žltá púpava. Len oblečená bola akosi zvláštne. Mala dlhé biele šaty, zdobené rôznymi čipkami a sem tam na nich kvitli malé sedmokrásky.
"Čo tu robíš?" - spýtalo sa dievča a pristúpilo ešte o dva kroky bližšie. "Prečo sa pýtaš? Ešte sa ma to nikto neopýtal tak prečo to zaujíma práve teba?" - vyzvedal sa chlapec.
"Všetci ľudia pracujú, len ty tu len tak nečinne posedávaš" - poznamenalo dieča. "Ja tu len tak neposedávam. Ja tu čakám" - ohradil sa chlapec.
"A na koho čakáš, ak sa smiem opýtať?" - nedala sa dievčina.
"Čakám na lásku" - priznal sa chlapec, "a ona nechodí a nechodí."
"A vieš vôbec, ako taká láska vyzerá?" - spýtalo záhadne dievča...
"Niečo som o nej čítal, ale celkom presne neviem. Myslím si, že je veľmi krásna a veľmi príjemná a ..."
"Radšej moc nemysli!" - prerušilo ho dievča. "Láska a rozum sa nemajú moc radi. Keď chceš hľadať lásku, musíš ju hľadať iným spôsobom, ako práve rozumom" - podotkla.
"A vieš aj akým spôsobom, keď si taká múdra?" - ohradil sa chlapec.
Dievčina neodpovedala, len pristúpila k nemu a ukazovákom sa mu dotkla hrude. "Srdce?" - nechápavo sa spýtal chlapec a pokračoval: "Srdce predsa len bije a bije a bije. Čo ono vie o láske?".
"Raz sa dočkáš - príde k tebe láska. Potom pocítiš v srdci niečo, čo si nikdy predtým necítil. Je to tajomna reč srdca, ktorou ti oznámi, že si našiel to, čo si hľadal. Počúvaj svoje srdce." - odpovedala.
"A prečo nehovorí nič teraz? Prečo stále mlčí?" - spýtal sa chlapec nechápavo krútiac hlavou.
"Srdce nie je ako rozum, ktorý rozprava aj keď nemá o čom. Srdce dokáže veľmi dlho mlčať. Ale keď začne spievať, je to ta najkrajšia pieseň, akú si kedy počul. Musíš byt trpezlivý." - dodala tajomne.
Chlapec teraz ticho sedel a v duchu premýšľal o slovách, ktoré práve počul.
"A prečo čakáš na lásku sám?" - opäť sa spýtala dievčina.
"A s kým mam čakať?" - prebral sa chlapec zo zamyslenia.
"Na lásku sú potrební dvaja. Nemôžeš nájsť lásku sám - sám nájdeš iba sebalásku a tá ešte nikoho neurobila šťastným..." - odpovedala presvedčivo dievčina.
"Tak, čo mám robiť? Kde ju mam hľadať?" - bezradne sa opýtal chlapec.
"Nehľadaj ju, ona si nájde teba" - odpovedalo dievča. A kým sa chlapec spamätal, dievča už odchádzalo po tej istej ceste odkiaľ prišlo.
"Počkaj!" - volal za ňou chlapec, "Kto vlastne si?"
"Tak dlho si ma čakal a teraz ma nepoznáš? Nebež za mnou, ja sa raz vrátim. Neboj sa!" - odpovedalo dievča a zrazu úplne zmizla z dohľadu jeho očí.
Ostal tam stáť ako prikovaný.

"To bola láska... Osobne..." - vírilo mu jediné v hlave a keby ste sa ho vtedy spýtali, ako sa volá, určite by vám nevedel odpovedať.
Chvíľu sa bezradne obzeral a vtedy si na zemi všimol niečo červené. Zodvihol to a zistil, že je to polovica malého srdiečka. Našiel ju presne na mieste, kde predtým stálo dievča.
Odvtedy ho už nikto nevidel stáť na kraji cesty. Stal sa z neho chlapec, ktorý nehľadal lásku úporným snažením svojho rozumu. Pracoval síce tak ako ostatní, kráčal ulicami domov z práce a znovu ďalší deň do práce tak ako hocikto iný, no to, čo nikto nevidel, bolo jeho otvorené srdce. Čakal... Polovica malého červeného srdca mu stále pripomínala slová samotnej Lásky, ktorá sa s ním pred rokmi rozprávala osobne.


Veril, že niekde chodí jeho milovaná - jeho druhá polovička. Že tak ako je jeho srdce neúplné, bude neúplné aj jej srdce. Veril, že keď sa stretnú, vtedy jeho srdce začne biť ako splašené, ako na poplach. Vtedy ich budú tieto dve polovice srdca k sebe priťahovať ako silné magnety - spojiť v dokonalú jednotu jediného srdca dve roztrhnuté polovice.
Možno by sa mu niekto vysmial, keby počul volanie jeho srdca. Ako dobre, že volanie nášho srdca počuje práve ten, kto mu má rozumieť, kto ho má takisto otvorené. Reč, ktorou sa takéto nájdené srdcia rozhovoria, je totiž jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia na svete - stačí len otvoriť uši svojho srdca. Hluchí srdcom reč srdca nepočujú a ak aj čosi počujú, nerozumejú jej.

Tak sa aj ty postav z okraja cesty svojho života a otvor naplno svoje srdce - otvor ho láske. Pretože ak sa pomaličky - krok za krokom nenaučíš viac a viac milovať, možno v tú rozhodnú chvíľu nebudeš mať srdce pripravené, a tvoje srdce nezačuje volanie iného srdca, pretože bude hluché - hluché neláskou. Nepremárni tú jedinú rozhodnú chvíľu svojho šťastia. Pripravuj sa na ňu poctivo už teraz...

Náš vodca / Die Welle film

6. března 2011 v 16:12 | Labradorka |  Rady -Tipy pre vás

Je možné, aby sa znovu zopakovala nadválda v Nemecku. ako za vlády A. Hitlera ??? Odpoveď znie áno!

FILM PODĽA SKUTOČNÝCH UDALOSTÍ
Experiment

Na jeseň roku 1967 vykonal vo svojej triede učiteľ dejepisu Ron Jones, na strednej škole Cubberley v kalifornskom Palo Alto experiment. Počas vyučovacej hodiny na tému národný socializmus položil jeden z jeho študentov otázku, ktorú nebol učiteľ schopný odpovedať.
"Ako mohli Nemci tvrdiť, že nič nevedeli o skaze Židov? Ako mohli dedinčania, železničiari, učitelia, lekári tvrdiť, že nič nevedeli o tých hrôzach v koncentračných táboroch? Ako mohli susedia, dokonca i priatelia židovských občanov hovoriť, že s tým nemali nič spoločného? "
Spontánne sa teda rozhodol urobiť pokus. Študenti boli na čas vystavení disciplíne, podrobení obmedzeniam a sformovaní do určitého spoločenstva. Toto spoločenstvo si dalo názov Tretia Vlna. K údivu učiteľa reagovali študenti s nadšením, keď po nich požadoval poslušnosť k autorite. Experiment, ktorý mal spočiatku trvať len jeden deň, uchvátil aj zvyšok školy. Inak zmýšľajúci boli vyčlenení, členovia sa vzájomne špehovali a študenti, ktorí sa odmietli pripojiť, boli zbití. Piaty deň musel Ron Jones experiment ukončiť.

Fenomén - "Extrémne poslušnosť autoritám"
obrazek

Dodnes sme svedkami bezbrehej poslušnosti autoritám, ako napríklad z časov Tretej Ríše, nedostatočne teoreticky objasnená. Týmto fenoménom sa zaoberal rad vedeckých prieskumov, ktoré sledovali od základu sociálnej psychológie správania jednotlivca v skupine.

Medzi pokusy, ktoré obzvlášť vzbudili rozruch, patrí Experiment zo Stanfordského väzenia uskutočnený v roku 1971 na Stanfordskej univerzite, kde bolo predmetom pozorovania ľudské správanie v podmienkach uväznenia. Milgram Experiment bol realizovaný roku 1962 pod vedením psychológa Stanley Milgrama, kde sa testovala pripravenosť priemernej osoby na autoritatívne príkazy a postupné vykonávanie príkazov i napriek priamemu odporu jej svedomia.

Dej filmu a ústredné témy

Náš vodca rozpráva príbeh učiteľa, ktorý chce vyskúšať, koľko autority a násilného súhlasu znesú študenti v jeho prednáškach. Namiesto odporu však prejavia študenti nečakané nadšenie - učiteľ ich zláka svojimi manipulatívnymi myšlienkami a vytvorí tak hnutie. Vlna je ako desivý, osamelý bežec. Zaplavia aj iné triedy, celú školu, a zanechá zreteľné stopy aj v mimoškolskom svete.

Východiskovým bodom je týždeň projektov: všetci sa tešia na zmenu školského dňa. Dynamický a obľúbený učiteľ gymnázia Rainer Wenger (občianska výchova a telocvik), dostáva proti svojej vôli projekt na tému autokracie. Jeho vysnívanú tému anarchie získava jeho kolega. Nielen Wenger, ale aj študenti reagujú sklamaním; už len myšlienka na nálev typu "nacionálny socializmus sa nesmie nikdy opakovať" všetkých nudí.

Wenger sa teda rozhodne pojať prednášky viac z praktického hľadiska. Zdôrazňuje svoju autoritu a požaduje od triedy podriadenosť a konformné jednanie. Študenti nasledujú jeho návrhy a požadujú, aby sa stal ich "vodcom". Dokonca vyvíjajú nečakanú kreativitu a motivujú sa navzájom. Pri tom všetkom ale netušia, ako dobre sú zmanipulovaní.

Tým, že sa tento film zakladá na skutočnosti, sú dopady tohto experimentu ešte pôsobivejšie. Náš vodca podrobuje človeka ťažkej skúške, ale zároveň ukazuje, že aj demokracia si dokáže obhájiť svoje miesto. Poskytuje mnoho tém na zamyslenie. Dáva podnety k diskusii.
Jeden týždeň ako jeden rok
Tretia zásada sa nazýva "Moc cez rokovania". Pretože na čo je spoločenstvo a dobré myšlienky, keď sa nevyužijú? A aké sú opäť výhody? Keď je Tím v ťažkostiach, ponáhľajú sa mu jeho spolužiaci na pomoc. Tím tak prvýkrát pocíti, ako mu je solidarita prospešná.
Vlna po

Fotka v novinách potom ukáže Rainerovi Wengerovi, čo mu už povedala do očí Karo: "Tú vec už dávno nemáte pod kontrolou." Napriek tomu Wenger odmieta prestať. Vlna si vytvorí nový pozdrav a je ešte agresívnejší. Bráni nečlenom vo vstupe do školy, v meste dochádza k stretu bielych košieľ s anarchistami.
Wenger kára svojich študentov kvôli článkom v novinách a vyzýva ich, aby napísali svoje životné skúsenosti z týždňa projektov. Situácia sa hrotí čím ďalej tým viac - zápas vo vodnom póle skončí bitkou, Wenger sa poháda so svojou ženou, Marco udrie Karo.
Na sobotu zvolá Wenger zhromaždenie členov Vlny. Vyzýva študentov, aby predviedli na pódium "zradcu" Marca, ktorý žiadal Wengera, aby všetko ukončil. Teraz konečne zatiahne učiteľ za záchranné lanko. Osopí sa na svojich zmätených študentov: "Prečo ste to urobili?" Žiak: "Pretože ste nám to povedal." Wenger: "Zabili by ste ho, keby som vám to povedal?"

Projekt je ukončený. Tim však jeho rozhodnutie odmieta a snaží s pomocou násilia hnutie udržať. Nakoniec sa zo zúfalstva zastrelí. Zdesenie, hanba a pocit viny. Otrasený Rainer Wenger je zatknutý a polícia ho odvádza rozpačitým davom študentov, rodičov a učiteľov.

Sila autentickosti

Náš vodca vychádza z rozprávania o nebývalej udalosti z roku 1967. Film však dej viac zintenzívňuje a vytvára postavy s príkladným vývojovým potenciálom. Okrem iného odstraňuje časový odstup 40 rokov a vtedajšie udalosti zasadzuje do dnešnej doby. Náš vodca zámerne nepoužíva žiadne historické dokumenty pre odraz tejto časovej vzdialenosti a svoju dramaturgiu stavia na zážitkoch.

Druhá rovina autenticity filmu vystupuje skrz aktuálne dianie, téma mladých je zapracovalo kreatívne, ale zároveň nevtieravo. Jednotné oblečenie vyrieši denné mučivé otázky odievania a odstráni nátlak módnych značiek. Kto sa zapojí do hnutia, môže premôcť svoju tiesnivú frustráciu z bezvýznamnosti. Večierky, zábava a pivo v znamení triumfující Vlny. Kto potrebuje zvýšiť sebavedomie, prosím: vonkajší odpor sa ponúka ako športové pole pôsobnosti. Prekračovanie hraníc, výmeny názorov s autoritami a súperiace skupiny bitkárov. Všetky motívy, konflikty a akcie sú v živote týchto osôb hlboko zakorenené.

Vlna sa z pohľadu rôznych zúčastnených vyvíja odlišne. Diváci sprevádza aktérmi od začiatku do konca, môžu sa vcítiť do ich každodenných starostí, do ich vzťahov. V priebehu deja sú často paralelne nasadené rôzne ľudské reakcie, ako napríklad keď študenti doma referujú o týždennom projekte: Karo svojej matke, Rainer svojej manželke, Tim svojim rodičom. Zanietenie študentov pre experiment je citeľné, ale reakcie účastníkov rozhovoru sú už rozdielne. Zároveň majú diváci možnosť nahliadnuť do sociálnych prostredí, v ktorých študenti žijú a ktorých poznanie je dôležité pre ďalší vývoj experimentu
obrazek
Symboly

Scenérie Nášho vodcu sa môžu zdať na prvý pohľad priemerné - film však obsahuje niekoľko prvkov sa symbolickým charakterom, v ktorých sú abstraktné témy názorne hmatateľná. Prvý príklad: Červená farba. Karo si v deň "uniforiem" nevezme na seba bielu, ale červenú. Farebný kontrast tak značí konflikt, čo je okamžite jasné, ako vkročia do triedy. Karo je vyradená z kolektívu. Červená bola vždy farba odporu, červená je znamením ruky "zastavte Vlnu" a tiež farba, ktorá zasiahne Wengerovo auto. Červená, ako klasická výstražná farba, dáva tiež najavo, ako môže byť odpor nebezpečný. Červená je aj Vlna.

Druhý príklad symbolu: Školská tabuľa. Ako komunikačný prostriedok je výrazným symbolom. Aká irónia - na jednej tabuli energicky nahodenie Wengerova heslá o autokracii, na druhej krasopisne opísaná tabuľu Wielandových anarchistov. Tabuľa dokumentuje aj demokratické hlasovanie o názve hnutia. Wenger tabuľu využíva čoraz viac ako nástroj moci: ako Dosku desatora.

Všetko tu už raz bolo!

Náš vodca predstavuje hnutie dneška, bez väčších historických odkazov. Napriek tomu však obsahuje určité narážky na konkrétne udalosti alebo vzory, ktoré dej obohacujú o historickú paralelu. Situáciu na začiatku projektu komplikuje nejednotnosť, egoizmus a slabé vedenie (ako odraz Wiemarské republike). Biela košeľa, jednotný pozdrav, výbušná zmes sebalásky a agresivity pripomínajú uniformovanost a rituály nielen z dôb nacizmu. Keď Karo potajomky kopíruje svoje letáky a odvážne ich distribuuje v plaveckej hale, vnucuje sa spomienka na Posledné dni Sophie Schollovej. Vyradenie nečlenov a vstupné kontroly - už zostáva len krôčik k ideológii krv-a-krajiny podporujúce politické čistky vlasti.

Dej filmu a historický obraz sa vzájomne v týchto pripomienkach zosilňujú. Prítomnosť podstát pripomína osvedčenú silu trhaviny; scéna s divadelnou skúškou predstavuje horiacu zápalnú šnúru ... vidíte, môže sa to stať aj vám - niekto však musí ten zápalnú šnúru zapáliť.

obrazekSvedomie pod nátlakom


Ako dlho vydrží jedinec nátlak skupiny? Ako odoláme príkazom autorít, ktorými naše svedomie opovrhuje? Ako dlho budeme utekať pred nebezpečenstvom, než nás dostihne?

Poslušnosť autoritám preverí čas: Solomon Asch publikoval roku 1951 experimenty so skupinovým nátlakom. 1962 obsadil psychológ Stanley miligram svoje "žiakov" ako testovací osoby do skutočného drámy. Nemecký televízny dokument Abraham - ein Experiment v roku 1970 zachytil Milgramův pokus. Philip G. Zimbardo postavil v roku 1971 svoje skúšobné skupiny proti sebe ako väzňov a dozorcov. Na jeho experimente zo Stanfordského väzenia staval film Experiment (2001).

Výsledky týchto testov vyzerajú úděsná rovnako. Všetci účastníci testu sa nechali zmanipulovať, boli opojení vlastnou mocou a boli pripravení si navzájom ubližovať a ponižovať sa. Tieto laboratórne zistenia sú však vzdialené realite, čo sa ukázalo v súčasných udalostiach ako tie z väznice Abu Ghraib.

obrazek


Sloboda, rovnosť, bratstvo?

Tri požiadavky, ktoré možno priradiť k obdobiu agitácie republikánskeho uvedomenia: sloboda, rovnosť, bratstvo. Napätie, ktoré sa skrýva za domnelú troj-jednotou týchto pojmov, sa dá vyčítať už z udalostí veľkej revolúcie. Napriek tomu tieto tri heslá určujú politické rozpravy o zásadných záležitostiach až dodnes - v demokratických rozhovoroch. Naproti tomu autokratický režim smeruje k cieľu všetky tieto požiadavky odstrániť. To mu však nebráni, aby tieto pojmy použil manipulatívne pre svoje účely.

Presne to sa stalo vo Wengerovom pokuse. Ako, to sa ukazuje najmä v súvislosti s trojčlenka Vlny - moc skrz disciplínu, moc skrz poslušnosť, moc skrz rokovania. Tá silne zdôrazňuje idey moci a stanovuje pozitíva. Mať moc je lepšie než byť bezmocný, veľa moci je lepšia ako málo. Nepýtajte sa, k čomu je moc dobrá, ale, ako ju človek získa. Všetci sa domnievajú, že sa budú na moci podieľať. Ale to je len zdanlivá domnienka, v skutočnosti to je naopak. Z pohľadu jednotlivca spočíva moc vo Vlne, vo vodcovi, v ostatných. Spoločenstvo určuje, čo sa stane, a jedinec sa má podriadiť. Karo, ktorá zostane voľná, je vyčlenená. Skupina s ňou najskôr zaobchádza odmietavo, potom agresívne.

Silné spoločenstvo, ktoré ďalej manipulátor udržuje, ide ruka v ruke s niečím, čo všetci chceme: rovnosť. Lebo táto rovnosť je v skutočnosti vynútená rovnorodosť a tá je odlišná od ľudského práva. To majú agitátori v úmysle. Wengerova rovnosť nie je zakúpená iba s nevoľníctvu, ale naviac is klamnou etiketou. Vo Vlne nie je skutočná rovnosť. Kto je rovný, rozhoduje o Vlne a určuje, kto do nej patrí. Kto sa postaví proti Vlne, príde o svoju rovnosť. Stane sa človekom druhej kategórie. A s tým tiež stratí svoje trojité republikánske právo. Kto sa zúčastní, môže od Vlny požadovať bratskú podporu. Bratsky jednajú členovia Vlny jedine so seberovnými.
Autokracie neznesie základné právo - slobodu, rovnosť alebo bratstvo. Autokracie znamená neobmedzenú vládu, ktorá sa stretáva s mocou.

Kam tá cesta vedie?
"Ale na Vlne nebolo úplne všetko zlé," tak protestuje jeden z žiakov pri rozhodnutí profesora hnutia zrušiť. Vlna najprv vzbudí pozornosť, pretože nemá žiadne definované ciele. Za cieľ je však považované, čo môže byť len prostriedkom: disciplína, spoločenstvo, konanie. Ale načo sa riadime disciplínou? Pre čo sa snažíme zomknúť? Čo máme mať vlastne na sebe? Ciele Vlny vyplývajú postupne z vývoja udalostí.

Žiaci v tom nevidia žiadne nebezpečenstvo, ale naopak kreatívne možnosti. Prvý úspech je priamo ožiari: čo je skôr tiesnilo, je teraz opúšťa. V triede náhle panuje uvoľnená nálada, všetci držia pospolu. Žiaci, ktorí boli z rôznych dôvodov outsidermi - Tim, Sinan, Jens - sú tiež vnútri. To všetko pôsobí povzbudivo, lákavo a sľubne.
Všetci náhle nasadzujú svoje sily pre spoločný cieľ. Alebo nie? Slovo Kam potom zostáva navzdory očakávaniu nevyjasnené. Vo finále, kde Rainer Wenger skúša kulminujúca bod svojho experimentu, hovorí o národných hodnotách a prospechu pre Nemecko. Nikto neprotestuje. Vládne všeobecné nadšenie - je to skupinový egoizmus alebo skryté ciele vodcu?

Postavenie už nie je žiadny problém, nikto už nepotrebuje bojovať za svoju pozíciu. Formality už tiež nie sú problém, drahé značkové veci sú zbytočné. Neprináša rovnosť úľavu? Ako už niekoľko projektov ukázalo, všetko to sú len ilúzia. Boje o postavení nie sú skutočne odstránené, ale len odsunuté na inú koľaj. Nátlak skupiny sa nezastaví pred žiadnou oblasťou života, prináša so sebou konflikty svedomia a utrpenia z lásky. Postihnutí sú študenti, rovnako ako učitelia. Vnútri spoločenstva je požadovaný výkon, členovia sa navzájom predháňajú, v športe, vo sprejovanie graffiti, v boji o územie, v zaťažkávacích skúškach.

Vo Vlne sa vzmáha podradenosť, nerovnosť a krutosť. Na záver zostáva len hromada črepov, presne ako za skutočného fašizmu. V tomto zmysle splnil Wengerov pokus svoj účel - účastníci kurzu s hrôzou zistili, odkiaľ pochádzali zvrátenosti základného práva.
obrazekO postavách

Marco

Spolu-surfer: Pripadá mu správne nastoliť disciplínu a spoločenstvo. Dokonca riskuje svoj vzťah s Karo, ktorá sa postaví proti Vlne. Marco potláča osobné pocity v prospech svojho tímu vodného póla. Užíva si nadšenie skupiny. Nakoniec sa obráti na správnu stranu, zachráni svoju dušu a svoju lásku.

Tim

Z outsidera hnacou silou: Tim musel odjakživa bojovať za uznanie. Vlnu vidí ako šancu svojho života stať sa súčasťou spoločenstva, byť dôležitý. S radosťou prijme svojho učiteľa ako osobného vodcu a vnúti sa mu ako jeho pravá ruka a bodyguard. Na konci sa však jeho sen rozplynie. Úplne frustrovaný sa uchyľuje k násiliu.

Rainer Wenger

Vodca Vlny: Predobraz angažovaných a študentmi obľúbených učiteľov. Experimentuje s autoritatívnym štýlom, svoj kurz vedie úspešne. Postupne zisťuje, že sa mu vedúca úloha páči. Experiment mu však prerastie cez hlavu a katastrofe už nedokáže zabrániť. Končí ako zúfalý, osamelý vinník.

Karo

Odporkyňa Vlny: Vzoprie sa. Najskôr začína nesúhlasom, potom odhodlaním, keď rozpozná hroziace nebezpečenstvo. Karo sa dištancuje od svojho priateľa, prívrženca hnutia, Marca. Od skupiny je viac a viac izolovaná, znáša však stále vzrastajúce odvety, bráni slabých, organizuje nebojácne a rozvážne odpor a zostáva vzpriamená až do konca.

Sinan

Uznáva Vlnu ako šancu a prospěchářsky ju odporúča. Nový súlad zvyšuje jeho postavenie, už nestojí na okraji. Sinan zastupuje ostatných, angažuje sa v spoločenstve, ako je potreba - nie moc, ani málo. Ako plnoprávny člen skupiny oslavuje športové úspechy, vnútri je uznávaný a na konci patrí k ohromeným porazeným.

Lisa

Z dievčatá na vydaj k prívrženkyňa hnutia: Na začiatku stojí v tieni svojej kamarátky Karo. Zúčastní sa, pretože hnutie zvýši jej postavenie. Vlna jej ponúkne okrem toho príležitosť zblížiť sa Marcom, ktorého tajne miluje, keď on odvrhne Karo. Ale táto nádej sa vytratí a Lisa zostáva nakoniec znovu sklamaná.

Dennis

Vynesený až na chrbát Vlny: Ako režisér divadelnej skupiny sa na začiatku Dennis ťažko presadzuje. Unesený novým duchom disciplíny si praští päsťou do stola a vyžaduje poslušnosť - a má úspech. Dennis si užíva svoje novo nadobudnuté autority ako subkomandant v hierarchii Vlny.

Anke Wengerová

Hlas rozumu: Tiež úspešná učiteľka, ale od prírody rozvážna. Od začiatku kritizuje manželov nebezpečný experiment, pokúša sa ho zabrzdiť. Vidí však, že sa jej to nedarí, a zdesená sa obracia proti nemu. Na konci udalostí sa tí dvaja úplne odcudzia.

Jens

Spolujazdec: Syn zo zámožnej rodiny - vážený, závistlivý a zároveň samotársky. Jens vidí vo Vlne šancu, ako svoje postavenie prinajmenšom domnele znížiť a byť ako ostatní. Ochotne sa angažuje, využíva svoje privilégiá ako vstupenky do nového spoločenstva.

Kevin

Von a dovnútra: Kevin je rebel a prospechár. Opustí kurz, keď po ňom učiteľ vyžaduje rovnaké chovanie ako od ostatných. Ľutuje však svojho kroku, akonáhle Vlna vstupuje v móde. Hoci to jeho hrdosť nechce z počiatku dovoliť, neskôr sa znovu k Vlne pripojí.

Otázky na zamyslenie, diskusiu

- Keď sa hnutie Vlny premiestni na akékoľvek miesto na svete, aký účinok to bude mať na divákov? Čo keď to bude vaša krajina, vaše rodné mesto?

- Ako sa v priebehu deja vyvíja hlavné postavy filmu? (Karo, Marco, Tim, Dennis, Kevin, Sinan, Lisa, Bomber, Rainer Wenger).

- S akými mediálnymi prostriedkami robia Rainer žiaci propagandu Vlne? (Internetové stránky, samolepky, tričká, plagáty, tetovanie, klobúky, pohľadnice ...)

- Aké následky má Vlna na divadelné skúšky a na hru vodného póla?

- Je záver filmu logický a akceptovateľný?

- Prečo nikto nepredvídal Timov amok?

- Kedy prekročil Rainer Wenger hranice svojich kompetencií?

- Je disciplína rovnaká ako diktatúra?

- Znamená školská uniforma začiatok autokracie?

- Čo robilo Vlnu tak príťažlivou?

- Koľko násilia v dnešnej dobe akceptujeme?

- Kedy začne byť niektoré spoločenstiev nebezpečné?

- Kto, okrem Tima a Rainera Wengera, najviac prehral?

- Dennis hovorí: "Nie všetko bolo na Vlne zlé!" Čo tým myslel?

- Nechajú sa chlapci rýchlejšie zlákať autokratickú štruktúrou než dievčatá?

Zdroj:

http://www.sms.cz/film/nas_vudce


Vtip o študentovi a učitelovi :D

6. března 2011 v 15:39 | Labradorka |  ☺FUN☻
Vtip:

Jeden študent si chcel v univerzitnej jedálni sadnúť na voľné miesto vedľa profesora, ale ten mu na to odvrkol: "Labuť nemôže sedieť pri svini."

"No dobre, tak ja teda odletím" odpovedal študent.
Profesora odpoveď urazila natoľko, ze sa rozhodol študenta potopiť na skúške, a tak mu dal najtažšie otázky. Avšak študent na každú jednu otázku v teste odpovedal výborne, a tak profesor s túžbou študenta potopiť, položil mu poslednú rozhodujúcu otázku: "Ideš po ceste a najdeš dve vrecia, jedno plné zlata, v druhom rozum. Ktoré si vyberieš?"
"Vrece so zlatom predsa," odpovie začudovane študent.
"Ha, no ja by som bral druhé vrece," potešene reaguje profesor.
"No vidíte pan profesor, každý si vyberie to, čo mu chýba," chytro odpovie študent. Profesor od zúrivosti schytí študentov test a vpíše: "debil".

Študent bez toho, aby sa pozrel do testu čo mu tam profesor napísal, sa poďakuje a odíde. O chviľu sa však vráti s testom v ruke a hovorí profesorovi:

"Nehnevajte sa pán profesor, podpísali ste sa mi, ale známku ste mi nenapisali."


Pavol Hudák kňaz

5. března 2011 v 18:39 | Labradorka

Pavol Hudák

Dnes, som mala tú možnot zúčastniť sa na prednáške Otca Pavla o vzťahoch v rodinách, partnerov, ale hlavne aká je to to tá pravá láska. It´s hard ti find true love!
Veľmi ma oslovila a preto sa s vami chcem podeliť o ukažky z prednášok, možno aj vám veľmi pomôžu a nájdete odpovede na veľa otázok ;)
CD1_Rodina Spoločenstvo_Láskymp3
CD2_Milovať_A_Byť_Milovanýmp3
CD3_Telesná_A_Citová_Sexualitamp3
CD4_Tri_Etapy_Láskymp3
Púť radosti - Láska - dar nebamp3
Púť radosti - Klúče od kráľovstva 1mp3
Púť radosti - Klúče od kráľovstva 2mp3
Púť radosti - Láska znamená TYmp3
Púť radosti - Múdrosť láskymp3
Púť radosti - Záleží mi na tebemp3
Active Image
Odkiaľ sa berie šťastie? Človek bol stvorený pre lásku, preto potrebuje milovať a byť milovaný. Keďže tieto túžby sú hlboko zakorenené v ľudskom srdci, iba ich napĺňanie môže urobiť človeka šťastný. Každá nevera seba sa človeku vypomstí, preto nebuďme prekvapení, keď je k nám život neláskavý. Pátrajme po príčinách nedorozumení, rozpadu vzťahu a hľadajme riešenie. Budúcnosť si môžeme naplánovať jasne a múdro iba vtedy, ak poznáme cestu, ktorá nás doviedla k súčasnosti.
Na stránkach www.zaostri.sk vám predstavujeme prednášky rímskokatolíckeho kňaza Mgr. Pavla Hudáka zo série Prečo láska stroskotáva. Tieto prednášky pôvodne odzneli v roku 2001 v bratislavskom UPC a neskôr boli vydané na CD1-4.
Nahrávky sú vo formáte mp3 a majú veľkosť 1-20MB. Môžete si ich prehrať priamo z týchto stránok, alebokliknite pravým tlačítkom myši a uložte nahrávku na diskstiahnuť do vášho počítača. Takýmto spôsobom si môžete postupne stiahnuť celé CD.
Milovať a byť milovaný

Fakty o mede a škorici.

4. března 2011 v 16:59 | Labradorka |  Rady - životný štýl
Fakty o mede a škorici.

Je zistené, že zmes medu a škorici lieči väčšinu chorôb . Med sa vyrába vo väčšine krajín sveta. Dnešní vedci ho odporúčajú ako veľmi účinný liek na všetky druhy chorôb. Med môže byť užívaný bez akýchkoľvek vedľajších účinkov na všetky druhy chorôb.

Vedci zistili, že hoci je med sladký, ak sa berie v správnych dávkach ako liek, nemôže ublížiť ani diabetickým pacientom. Týždenník World News, vychádzajúci v Kanade, vo svojom vydaní datovanom 17 januára uverejnil nasledujúci zoznam chorôb, ktoré môžu byť liečené medom a škoricou ako výsledok štúdií západných vedcov.

Choroby srdca: Zmiešajte med a mletú škoricu a mažte na chlieb namiesto džemu alebo marmelády a jedzte pravidelne k raňajkám. Znižuje to hladinu cholesterolu v krvi a cievach a chráni pacientov pred infarktom. Ti, ktorí už infarkt prekonali a budú jesť toto denne, budú sa držať míle ďaleko od ďalšieho infarktu. Pravidelné raňajky tohto druhu uľavujú pri zadýchate a posilňujú srdcový tep. V Amerike a Kanade, rôzne domy s opatrovateľskou starostlivosťou liečia takto svojich pacientov, ktorí sú vo veku, kedy cievy a žily strácajú svoju pružnosť a môžu sa upchávať. Med a škorice vracajú cievam a žilám ich pružnosť.

Artritída: Pacienti trpiaci artritídou môžu denne, ráno a večer, jednu šálku horúcej vody s 2 lyžičkami medu a 1malou lyžičkou škorice. Berú - Ak to pravidelne môže sa vyliečiť dokonca i chronická artritída. Podľa výsledkov prieskumu robeného na univerzite v Copenhavenu sa zistilo, že z 200 pacientov liečených 1 lyžicou medu a lyžičkou škorica pred raňajkami, 73 chorých bolo úplne zbavené bolesti a do mesiaca chorí, ktorí sa nemohli pohybovať, začali chodiť bez bolestí.

Infekcie močového mechúra: Rozpustiť 2 lyžice medu a 1 lyžičku škorice v pohári vlažnej vody a vypiť. Tým sa odstráni infekcie mechúra a močových ciest.

Bolesti zubov: Zmiešajte 1 lyžicu škorice a 5 lyžíc medu. Aplikujte 3x na boľavý zub a bolesť prestane.

Cholesterol: 2 lyžice medu a 3 čajové lyžičky škorice zmiešané s 2dcl horúcej vody, ktoré podávali pacientom s vysokou hladinou cholesterolu dokázali znížiť hladinu cholesterolu o 10% do 2 hodín. Podáva - ak sa 3x denne je vyliečený i pacient s chronicky vysokou hladinou cholesterolu. Podľa informácií spomínaného časopisu i samotný pravý med, je - ak sa užíva denne, zabraňuje zvyšovaniu cholesterolu.

Nachladnutie: Tí, ktorí trpia na časté nachladnutie, by mali užívať 3x denne 1 lyžicu vlažného medu s ¼ lyžičky škorice po dobu 3 dní. Tím sa vylieči nachladnutie, chronický kašeľ a prečistí priedušky.

Problémy so žalúdkom: Med sa škoricou úspešne lieči bolesti žalúdka a chráni žalúdok od vzniku žalúdočných vredov.

Plynatosť: Podľa štúdií uskutočnených v Indii a Japonsku med a škorica zabraňujú tvoreniu nadbytočných plynov pri trávení.

Posilnenie imunitného systému: Každodenné užívanie medu a škorice posilňuje imunitný systém a chráni telo pred vírusmi a baktériami a bráni útokom vírusových infekcií. Vedci zistili, že med obsahuje obrovské množstvo železa a vitamínov. Pravidelné užívanie medu posilňuje biele krvinky v ich boji s vírusmi a baktériami.

Ťažký žalúdok: 1 lyžička škorice a 2 lyžice medu pred jedlom zabraňuje zvýšeniu kyslosti žalúdka aj u najťažších jedál.

Chrípka: Vedci v Španielsku zistili, že med obsahuje prírodné látky, ktoré zabíjajú kmene chrípky a chráni pred ňou pacientmi.

Dlhovekosť: Čaj vyrobený z medu a škorice, ak je braný pravidelné, zabraňuje ťažkostiam dlhého veku. Vezmite 4 lyžice medu, 1 lyžicu škorice a uvarte ako čaj spolu s 3 šálkami vody a uvarte ako čaj. Pite ¼ šálky 3x denne. To udržuje kožu čerstvú a hebkú až do vysokého veku. Dĺžka života stále narastá aj 100 roční ľudia môžu byť svieži, ako v 20 rokoch.

Pupienky: 3 lyžice medu a 1 lyžička škorice sa zmieša v pastu. Ta sa aplikuje na pupienky pred spaním a ráno sa zmyje teplou vodou. Keď to robíte denne pupienky do týždňa zmizne is koreňmi.

Kožné infekcie: Aplikácia medu a škorice na postihnuté miesta lieči ekzémy i pásový opar a všetky typy kožných infekcií.

Chudnutie: Každý deň ráno, 1 / 2 hodiny pred raňajkami na lačný žalúdok a večer pred spaním vypite šálku medu so škoricou. Pravidelné užívanie zníži váhu aj u mimoriadne obéznych osôb. Pravidelné užívanie zabraňuje usadzovaniu tuku aj pri požívaní mimoriadne tučných jedál.

Rakovina: Nedávne výskumy vykonávané v Japonsku a Austrálii preukázali, že aj pokročilá rakovina kostí, žalúdka a čriev môže byť s úspechom vyliečená. Pacienti trpiaci týmito druhmi rakoviny by mali užívať lyžicu medu a lyžicu škorice mesiac 3x denne.

Chronická únava: Nedávne štúdie ukazujú, že cukor obsiahnutý v mede najviac pomáha pri regenerácii telesných síl. Pacienti-seniori užívajúci med a škoricu v pomere 1 ku 1 sú čulejší a ohybnejší. Dr Milton, ktorý tieto výskumy robil hovorí, že 1 lyžica medu a malá lyžička škorice zmiešané s vodou a brané niekoľkokrát denne a hlavne okolo 3 hodiny popoludní, kedy začína klesať telesná vitalita obnoví do týždňa vitalitu tela.

Zápach z úst: Ľudia v Južnej Afrike už oddávna prvé čo ráno urobia jr to, že kloktajú 1 lyžicu medu a lyžicu škorice zmiešané s horúcou vodou. Ich dych tak zostáva čerstvý po celý deň.

Záverom: Čo povedať na záver? Myslím. že Vám to určite neublíži a že je najlepšie to vyskúšať .Čo myslíte? Pamätáte, keď sme boli deti? Krajec chleba pomazaný čerstvým maslom a posypaný škoricou patril medzi obľúbené pochúťky. Asi na tom niečo je!

RUŠIM AFFS!

4. března 2011 v 15:49 | Labradorka |  Blog
RUŠIM AFFS!

Jemi ľuto ale v poslednej čase moje affs dosť zanedbávam, týmto sa blogerkám ospravedlnujem, ale keďže naozaj nemám čas, nedá sa s tým nič robiť.

Ďakujem za všetko a dúfam že niekedy na môj blog, po určitom čase mrknete ;) Ak ak nie, tak aspoň vám prajem vysokú náštevnosť a veľa komentov ♥


Poučenie od motýľa

3. března 2011 v 15:42 | Labradorka |  ZPV - na povzbudenie
Poučenie od motýľa
Jedného dňa sa v zámotku objavil malý otvor;


človek sedel a niekoľko hodín pozoroval motýľa, ako sa usilovne snaží pretlačiť telo týmto malým otvorom von.

Potom sa zdalo, ako by bol stále na jednom mieste.

Zdalo sa, že sa dostal tak ďaleko, ako mohol a že sa už ďalej dostať nemôže.

Človek sa teda rozhodol motýľovi pomôcť: vzal nožnice a zámotok rozstrihol.

Motýľ sa z neho potom ľahko dostal.

Mal však scvrknuté telo, bol drobný a mal krčí krídla.

Človek pokračoval v pozorovaní, pretože čakal, že sa krídla každú chvíľu roztvoria, zväčšia a rozšíria, aby bola schopná niesť telo motýľa a aby bola pevná.

Nič z toho sa nestalo! Motýľ v skutočnosti strávil zvyšok života lezením sa scvrknutým telom a scvrknutými krídlami. Nikdy nebol schopný lietať.

Človek vo svojej láskavosti a dobrom úmysle nepochopil, že obmedzujúce zámotok a zápas nutný k tomu, aby sa motýľ dostal cez drobný otvor, je spôsob, akým príroda vytláča tekutinu z tela motýľa do jeho krídel, aby bol schopný lietať, až sa raz zo zámotku oslobodí.
Niekedy sú zápasy presne tým, čo v živote potrebujeme.

Ak by nám bolo umožnené ísť životom bez prekážok, tak by nám to mohlo uškodiť. Neboli by sme tak silní, ako by sme mohli byť. Nikdy by sme neboli schopní lietať.

Chcel som silu ......
a dostal som ťažkosti, aby ma posilnili.

Chcel som múdrosť ...
a dostal som problémy, aby som ich riešil.

Chcel som blahobyt ...
a dostal som mozog a silu, aby som mohol pracovať.

Chcel som
odvahu ....
a dostal som prekážky, aby som je prekonával.

Chcel som
lásku .....
a dostal som utrápených ľudí, aby som im pomáhal.

Chcel som
výhody ............
a dostal som príležitosti.

"Nedostal som nič z toho, čo som chcel ......, ale dostal som všetko, čo som potreboval. "


Ži život bez strachu, postav sa všetkým prekážkam a vedz, že si schopný ich prekonať.

Nápadité ;) Baby dream

2. března 2011 v 20:27 | Labradorka |  ☺FUN☻
Hlavne pre dievčatá :)

Vzdy ked toto babatko zaspi, jeho mama okolo neho vytvori rozne pozadie z rozpravok a odfoti ho. A tak sa preslavila vo svojej krajine - Finsku. 

 


Letí do  říši snu ♥