Srpen 2011

Benedikt XVI. YOUCAT

31. srpna 2011 v 21:31 | Labradorka |  ZPV - Poučné


Niektorí ľudia mi vravia, že katechizmus dnešnú mládež nezaujíma; ale ja tomuto tvrdeniu neverím a som si istý, že mám pravdu. A nie je to pravda povrchná, ako o nej mnohí hovoria; mladí chcú vedieť, v čom skutočne spočíva život. Policajný román je neodolateľný, lebo nás vťahuje do údelu iných, ktorý by ale mohol byť aj tým naším; táto kniha je neodolateľná, lebo nám hovorí o našom vlastnom osude, a preto sa týka každého jedného z nás.

Preto vás vyzývam: študujte katechizmus!

Toto je moje prianie zo srdca.


Tento prídavok ku Katechizmu vám nebude lichotiť; neposkytuje jednoduché riešeni; požaduje nový život z vašej strany; predstavuje vám posolstvo evanjelia ako "vzácnu perlu" (Mt 13,45), pre ktorú treba obetovať čokoľvej. Preto vás prosím: študujte katechizmus vášnivo a vytrvalo! Venujte mu váš čas! Študujte ho v tichu svojej izby, čítajte ho v dvojici, ak ste priatelia, vytvorte skupiny a siete a vymieňajte si postrehy na internete. Za každých okolností ostante v dialógu o svojej viere!
Musíte poznať to, v čo veríte; musíte poznať svoju vieru s rovnakou presnosťou, ako poznáodborník na informatiku operačný systém počítača; musíte ju poznať ako hudobník pozná svoje dielo; áno, musíte byť hlboko zakorenení vo viere generácie vašich rodičov, aby ste mohli odhodlane odolávať výzvam a pokušeniam tejto doby. Potrebujete božskú pomoc, ak vaša viera vyschla ako kvapka rosy na slnku, ak nechcete podľahnúť pokušeniu konzumizmu, ak nechcete, aby sa vaša láska udusila v pornografii, ak nechcete zradiť slabých a obete zneužívania a násilia.
Youcat

Ak sa vášnivo venujete štúdiu katechizmu, chcel by som vám dať poslednú radu: všetci dobre viete, ako bolo spoločenstvo veriacich v poslednom čase ranené útokmi zla, prienikom hriechu do vnútra, ba priamo do srdca cirkvi. Neberte to ako zámienku, aby ste sa vyhli Bohu; vy sami ste Kristovým telom, cirkvou! Prinášajte neporušené svetlo vašej lásky do tejto cirkvi zakaždým, keď jej ľudia zatienia tvár. "V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi" (Rim 12,11).

Keď sa Izrael ocitol v najtemnejšom bode svojej histórie, Boh nepovolal dôležité či vážené osoby, ale mladíka menom Jeremiáš, ktorý sa cítil tou veľkou úlohou prigniavený: "I povedal som: ,Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som!´" (Jer 1,6). Ale Boh sa nedal pomýliť: "Ale Pán mi riekol: ,Nehovor: "Mladučký som," lebo pôjdeš všade, kam ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem.´" (Jer 1,7)

Žehnám Vám a modlím sa za vás všetkých každý deň.

Benedikt XVI.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

YouCat požehnal aj pápež Benedikt XVI

Pápež Benedikt XVI opäť dokázal, ako veľmi mu záleži na mladých. "Svätý Otec vedel o projekteYouCatod začiatku a celý čas ho podporoval. Príhovor, ktorý osobne napísal je toho dôkazom,"prezradil Lutz. V príhovore Benedikt XVI pozýva mladých, aby "vášnivo a vytrvalo"čítali Katechizmus Katolíckej cirkvi a pokračuje:"Tento prídavok ku Katechizmu vám nebude lichotiť. Neposkytuje jednoduché riešenia, požaduje nový život z vašej strany, predstavuje evanjeliové posolstvo ako"vzácnu perlu"(Mt 13,45), kvôli ktorej predáte hocičo".

Svätý Otec mladých pozýva k štúdiu a k hlbokému poznaniu týchto božskýchprávd, ktoré sa v Katechizme Katolíckej cirkvi skrývajú. "Venujte mu svoj čas. Študujte ho v tichu svojej izby, čítajte ho s niekým, ak ste priatelia utvorte skupiny a siete a vymieňajte si postrehy cez internet. Všemožne pokračujte v dialógu o svojej viere!"Katechizmus pre mladých bude aj v slovenčine

Medzi dvadsiatimi jazykovými verziami nebude chýbať ani slovenčina! Karmelitánske nakladateľstvo na Slovensku v súčasnosti pracuje na slovenskom preklade, aby bol YouCatpočas SDM11 prístupný aj v slovenčine. "Katechizmus pre mladých" by mal byť k dispozícií na našich knižných pultoch za celkom priateľnú cenu od 7 do 10 eur už v máji alebo v júni tohto roku.Rozšírené spytovanie svedomia ;)

20. srpna 2011 v 10:04 | Labradorka |  ZPV- modlitby
Ahojte priatelia, chcem sa s vami podelit o pekne spytovanie svedomia, ktore som nasla na stranke farnosti Bobrovec (http://www.farabobrovec.sk/index.php?open=31/35) . Nie je to to klasicke, co maju vsetci v knizkach...

SPYTOVANIE SVEDOMIA
Tvoja prvá otázka nesmie znieť: "Čo je zakázané?", ale musíš sa predovšetkým pýtať: "Ako má môj život vyzerať podľa Božej vôle? Čo odo mňa Boh čaká? Pre akú životnú úlohu ma Boh stvoril?" Spytovanie svedomia má nám predovšetkým pomôcť, aby sme si ujasnili zmysel svojho života, aby sme ho pred sebou zreteľne videli. Potom už ľahko rozoznáme, kde a v čom sa naša životná prax protiví tejto Božej vôli.

Pri spytovaní svedomia nie je hlavnou vecou nájsť na sebe čo najviac chýb, ale si uvedomiť, v čom hlavne sa náš život odvracia od Božieho obrazu v nás, či správne odpovedáme na Božiu výzvu. Mnoho ľudí nemá jasnú predstavu, čo je hriech. Je to celkom osobné, slobodné rozhodnutie človeka proti božiemu poriadku a tým aj odmietnutie lásky Bohu, nie iba formálne prestúpenie prikázaní. Ťažký hriech je úplné, vedomé odmietnutie Boha. Našťastie k takej katastrofe - k ťažkému hriechu - nedochádza tak ľahko, predovšetkým nie u toho, kto sa úprimne snaží žiť podľa Božej lásky.
Ak ide o menšiu vec a najmä o nedostatočné vedomie alebo dobrovoľnosť, hovoríme o ľahkom, všednom hriechu. I v ňom však môže byť väčší alebo menší stupeň viny alebo mravného nebezpečia. Mnohými ľahkými hriechmi sa človek postupne stáva voči Bohu viac ľahostajným a to môže viesť nakoniec k odmietnutiu Boha. Ak sa človek nespamätá, zvrátené myslenie sa nakoniec prejaví činom, skutkom. Preto ani všedné hriechy neberieme na ľahkú váhu. Krivia charakter, sťažujú spolužitie ľudí a bránia duchovnému rastu.
Obrátenie človeka je teda proces, ktorý potrebuje čas a sústredenie. Preto je potrebné začať s prípravou zavčasu pred vlastnou spoveďou. Hlavným konajúcim tu nie je človek, ale Boh, s ktorým sa človek stretáva a k nemu sa navracia.

Prípravu na spoveď začni modlitbou, môžeš použiť aj tieto myšlienky:
Bože, Otče nebeský, ty si vševediaci a dokonale ma poznáš. Voláš ma, aby som skúmal svoj život pred tebou a poznal sa tak, ako ma ty poznáš a vidíš. Tvoj syn Ježiš Kristus mi svojím ľudským životom ukázal, ako mám žiť ja, ktorý nesiem meno kresťan. Osvieť svojím Duchom môj rozum, aby som sa poznal. Dotkni sa môjho srdca, aby som svoje hriechy ľutoval. Daruj mi statočnosť a pokoru, aby som sa úprimne vyznal. Pohni moju vôľu, aby som svoje predsavzatia dokázal uskutočniť. Daj mi nadšenie pre spravodlivosť a dobro.
Potom si pripomeň, kedy si naposledy pristúpil k tejto sviatosti a ako si ju vykonal. Ak si niečo vtedy zabudol alebo zamlčal niečo závažné, povedz to na začiatku spovede.

Táto pomôcka nemôže nahradiť osobné skúmanie vlastného svedomia, zamýšľanie nad stavom duše aj z tých hľadísk, ktoré tu nie sú zachytené. Otázky zrkadla iba radia a pripomínajú všeobecné zásady. Nie je tu vymenovanie iba bežných previnení, ale aj otázky kladné, ktoré ti chcú pomôcť nájsť cestu bližšie ku Kristovi.
Najskôr skúmaj svoje svedomie sám. Na doplnenie použi aj toto zrkadlo. U závažných hriechov si uvedom, za akých okolností a ako často si sa previnil.
Pri tom všetkom nezabudni na to najdôležitejšie: celý zákon, t.j. desatoro a všetky ostatné prikázania majú svoj základ v láske a sú do nej zahrnuté. Preto nech otázka po tvojej láske k Bohu a k blížnemu je stále a pri všetkom ústrednou otázkou tvojho spytovania.

1. Miluj Pána, svojho Boha celým svojím srdcom

1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.

Boh je láska. Miloval ma skôr, než som ho ja spoznal a chce, aby som ho i ja mal rád. Moja láska k nemu sa má prejavovať verným zachovávaním Božích prikázaní. Máš možnosť orientovať sa podľa pravdy, a nie podľa mienky druhých. Máš šancu vložiť svoju dôveru v Boha, a nie do prázdnych a falošných slov ľudí. Máš príležitosť merať svoju lásku láskou Božou, a tak čerpať silu a odvahu na zmysluplný život.
Nezapieral som svoju vieru? Nehanbil som sa hovoriť, konať, rozhodovať sa doma, v zamestnaní, na verejnosti v medziach učenia Cirkvi ako kresťan? Nebol som malomyseľný, zúfalý? Staral som sa o riadne vysvetlenie nejasností vo viere (čítaním, rozhovorom s kňazom)? Dbal som na ďalšie vzdelávanie v náboženstve? Usilujem sa o predstavu Boha, ktorá by zodpovedala môjmu veku a vzdelaniu? Poznám dobre učenie Cirkvi? Čítal som Písmo sväté? Neveril som v nejakú poveru, horoskopom? Bol môj život príkladom dobrého kresťana? Je viera najdôležitejšou smernicou môjho života? Je spása môj hlavný životný cieľ? Neurobil som si modlu z úspechu za každú cenu, zo seriálu, filmovej, športovej hviezdy, z alkoholu?

2. Nevezmeš mena Božieho nadarmo


Kto má správnu predstavu o Bohu, ten k nemu a o ňom hovorí vždy s úctou. Nebudeš Boha zneužívať ani ako frázu, ani ako pohodlné výhovorky, lebo nie je lacnou hračkou, ktorá sa použije a potom odhodí.
Nerecitoval som naučené modlitby bezmyšlienkovite? Je pre mňa modlitba niečo dôležité, skutočným rozhovorom s Bohom? Nemodlil som sa iba zo zvyku a z povinnosti? Nezabúdal som na ranné a večerné modlitby? Modlil som sa za svojich rodičov, priateľov, spolupracovníkov, nepriateľov? Snažil som sa konať i svoju dennú prácu ako modlitbu s úmyslom, aby sa páčila nielen ľuďom, ale i Bohu? Prijal som dobré veci ako Boží dar a zlé ako skúšku vernosti a podiel na Kristovej krížovej ceste? Modlil som sa k Duchu svätému? Nehovoril som o Bohu a o veciach viery ľahkovážne a posmešne? Žijem v neustálom strachu pred nebezpečenstvami, osobnými a svetovými, akoby som už neveril v Božiu moc nad svetom? Nezabúdam pre svoju zdatnosť na Boha, takže ho už potrebujem len ako pomocníka v núdzi, keď si už neviem rady? Nevyslovoval som zbytočne meno Božie a svätých? Neklial som? Neprisahal som ľahkovážne alebo krivo? Uskutočňujem konštruktívnu kritiku Cirkvi? Skôr som ju potupil ako skutočne pomáhal?3. Spomni si, aby si deň sviatočný svätil
Budeš svätiť nedeľu. Máš možnosť odpočinúť si a zhromaždiť sily. Máš šancu pripomenúť si cieľ svojho života a neutekať pred sebou. Najdôležitejšiu príležitosť k stretnutiu s Kristom máme pri bohoslužbe: v jeho slove a vo sviatostnej hostine.
Je pre mňa nedeľa ťarchou, alebo darom? Úmyselne som nechodil na sv. omšu, alebo som stál vonku? Počas sv. omše som bol úmyselne nepozorný? Prichádzal som do kostola včas? Nevyhýbal som sa sv. prijímaniu z nedbalosti, z úzkostlivosti, zo zvyku, z hanby pred ľuďmi? Je pre mňa deň Pána časom, ktorý venujem rodine, deťom, návšteve rodičov, na budovanie dobrých vzťahov; dňom telesného a duševného zotavenia? Neporušil som nedeľný pokoj zbytočnou ťažkou prácou; prehnanými zábavami? Neodrádzal som svojimi rečami tých, ktorí sa aktívne zapájali pri bohoslužbách? Snažil som sa sám pomáhať pri bohoslužbe?

2. Miluj svojho blížneho ako seba samého

4. Cti svojho otca i svoju matku, aby si dlho žil a aby ti dobre bolo na zemi

"Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." (Mt 25, 40) ) Keď sa stretávaš s blížnym, stretávaš sa s Kristom. Zvláštne miesto medzi blížnymi zaujímajú rodičia a spolupracovníci. Máš zodpovednosť protestovať tam, kde sa zneužíva autorita, kde sa nedbá o božiu vôľu.
Všeobecné povinnosti: Pristupoval som k svojmu blížnemu ako k súperovi, ktorého mám prevýšiť, alebo ako k partnerovi, s ktorým si navzájom pomáhame dosiahnuť spásu? Snažil som sa pochopiť príčiny konania blížneho a tak mu porozumieť? Nechcel som odpustiť? Hovorím častejšie "ja" namiesto "my"? Využívam núdzu druhého na svoje obohatenie? Navštevoval som chorých a opustených? Odpovedal som na listy? Opúšťam nepríjemnú prácu, alebo ju nechávam druhým?
Vzťah k rodičom: Uznávam autoritu rodičov? Oceňujem ich námahu a som im vďačný? Usilujem sa im porozumieť a pomôcť? Mám pochopenie pre ich slabosti? Je správne, čo od nich vyžadujem? Bol som voči nim neláskavý, hnevlivý, drzý, hrubý, arogantný, neústupčivý? Zaujímal som sa o ich starosti? Uvedomoval som si, že starnú a majú právo na porozumenie a trpezlivosť? Modlil som sa za nich? Využíval som nadmieru peniaze svojich rodičov, alebo som ich ľahkomyseľne rozhadzoval? Dokázal som vo vzťahu k rodičom dávať a nielen brať? Aké mám vzťahy so súrodencami?
Vzťah k iným autoritám: Nekritizoval som bez lásky a zbytočne? Nebol som nespravodlivý k podriadeným? Išlo mi o vec, či o vybavenie osobných účtov?
Povinnosti manželov a rodičov: Urobil som si pre partnera a pre rodinu čas? Snažil som sa mu občas urobiť radosť drobnou pozornosťou? Pomáhal som podľa potreby v domácnosti? Snažil som sa, aby náš vzťah nezovšednel, láska neochladla? Nebol som pozornejší k druhým než k domácim? Venoval som denne potrebný čas svojim deťom (rozhovor, hra, pomoc v učení, náboženská výchova)? Snažil som sa mať záujem a porozumenie pre problémy svojich detí? Viem, s kým sa kamarátia? Bol som im príkladom v mravnom a náboženskom živote? Nebol som k nim príliš mäkký a neschvaľoval som ich zlé skutky? Viem im povedať aj NIE? Nebol som k nim naopak príliš tvrdý? Neriešili sme manželské alebo rodičovské spory pred deťmi? Modlil som sa za svoju rodinu? Neplietol som sa do rodinných záležitostí svojich detí?

5. Nezabiješ

Proti životu hreší nielen vrah, ale každý, kto sa hnevá, háda, ubližuje.
Nevystavoval som svoj život ľahkomyselne nebezpečenstvu? Netrápil som okolie svojou náladovosťou, mrzutosťou a pomstivosťou? Neporušoval som dopravné predpisy a neohrozoval som iných na ceste? Jazdil som príliš rýchlo? Riadil som auto opitý, alebo veľmi unavený? Poškodzoval som si zdravie nemiernosťou - alkoholom, cigaretami, kávou, drogami, jedlom, omamnými jedmi, prehnaným športovaním? Staral som sa o zdravie aj dostatočným odevom, odpočinkom, spánkom? Mám sklony k hrubosti a tvrdosti, neposilňoval som ich ešte viac čítaním a filmami? Bránia mi chyby alebo iné názory druhého človeka v tom, aby som si ho vážil? Existujú ľudia, ktorých nenávidím, alebo ktorými pohŕdam, či prajem zle? Viac riešim problémy iných než svoje? Nezaoberal som sa vražednými alebo sebavražednými myšlienkami? Nenútil som, alebo neradil som niekomu potrat, zabitie nevinného človeka? Súhlasil som s potratom, alebo vyhlasoval, že je to správne? Nezanedbal som povinnosť pripraviť chorých k prijatiu sviatosti nemocných? Zdieral som zamestnancov či podriadených? Úmyselne so porušoval zákony (štátne, pracovné, daňové...)? Neplnil som si povinnosti? Márnim čas zbytočnosťami? Dbám na čistotu a starostlivosť o telo? Som pri športe neférový a nekamarátsky?


6. Nezosmilníš

7. Nepokradneš


8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmuBoh je pravda. Bez úprimnosti a čestnosti nie je nikto ozajstným kresťanom, nie je možné ani normálne spolužitie ľudí. Dar reči máme využívať na dobro. Máš možnosť zastať sa druhých, aj keď majú iný názor ako ty.

Neklamal som (z túžby niečo získať, z ľahkomyseľnosti, zo zbabelosti, z nenávisti, zo škodoradostnosti)? Nesvedčil som nepravdivo o svojom blížnom? Mal som odvahu zastať sa pravdy? Nepretvaroval som sa? Dokázal som si uznať svoje chyby? Trvám neústupne na svojom názore? Hovorím o chybách druhých? Rozširoval som nepravdivé veci o druhých? Odvolal som svoje klamstvá? Napísal som anonymné listy? Udával som? Zosmiešnil som druhých? Dá sa na mňa spoľahnúť; na moje slovo, radu? Zachoval som zverené tajomstvo? Dodržal som sľub, dané slovo? Nezveličoval som chyby iných? Nelichotil som neúprimne? Nepodvádzal som? Neboli pre mňa úplatky a podplácanie jedinou možnosťou, ako si prilepšiť alebo niečo dosiahnuť? Úmyselne som zatajoval dôležité informácie? Oznámil som to, čo som bol povinný oznámiť?


10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je

Nebudeš si brať, čo ti nepatrí. Máš možnosť nepodvádzať druhých, aby sa ti lepšie darilo. Pravým vlastníkom všetkého je Boh, ľudia sú správcami a budú Pánovi skladať účty. Práca je tvorivá, činnosť je službou Bohu, blížnemu a spoločnosti, dáva životu náplň.
Majetok: Neukradol som niečo? Bral som pracovné prostriedky či materiál z práce? Vrátil som, alebo nahradil majetok nepoctivo získaný? Nežiadal som príliš vysokú cenu za svoju prácu? Vrátil som požičané knihy, CD, časopisy a iné veci, ktoré mi nepatria? Nepoškodil som cudzie veci alebo verejný majetok? Neprisvojoval som si neoprávnene veci, ktoré sú v spoločnom vlastníctve? Nebol som lakomý? Mám poriadok vo svojich veciach? Nezávidel som? Pamätal som na hmotné potreby farnosti? Môžem obhájiť svoje výdavky za potraviny, zábavu, luxus aj pred svojou rodinou i pred potrebami druhých ľudí?
Povolanie: Konal som poctivo svoju prácu, za ktorú som platený? Zabránil som škodám, ktorým som mohol zabrániť? Prial som spolupracovníkom spravodlivý zárobok? Snažil som sa o dobrú atmosféru v pracovnom spoločenstve? Nenadržoval som protekčne jedným na úkor druhých? Nechválil som sa tým, čo urobili iní? Hľadám vo svojej práci len zárobok, alebo aj službu ľuďom?


9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho

Celé ľudské telo je krásne božie dielo, je dobré. Pohlavné sily podnecujú v mladých ľuďoch životný elán, prebúdzajú a rozvíjajú citový život, vedú k nájdeniu životného partnera a k založeniu rodiny. Pudový život musí byť ovládaný duchom. To je boží zámer. Hriešne je to, čo je proti nemu.
Hovorím o láske tam, kde myslím na sex? Dokážem o tom hovoriť a myslieť bez zbytočných zábran, ale dobre a pekne? Nehrešil som neslušnými vtipmi a rečami? Vážim si partnera, alebo z neho robím predmet svojho sebectva? Vyhýbal som sa blízkej príležitosti k hriechu? Pozeral som nemravné časopisy, filmy a pornofilmy? Dopustil som sa sebaukájania? Mal som pohlavný styk so ženou (snúbenicou, priateľkou, manželkou iného alebo inou ženou)? Dopustil som manželskej nevery skutkom či myšlienkami alebo citmi? Neodmietal som deti zo sebeckých dôvodov? Používali sme v intímnom manželskom živote ochranné prostriedky proti počatiu, prerušovali sme manželský akt? Žijem v platnom manželstve pred cirkvou?


"ZAKORENENÍ A POSTAVENÍ NA JEŹIŚOVI KRISTOVI A UPEVNENÍ VO VIERE" motto SDM 2011

19. srpna 2011 v 15:56 | Labradorka |  ZPV - Ostatné

"ZAKORENENÍ A POSTAVENÍ NA JEŹIŚOVI KRISTOVI A UPEVNENÍ VO VIERE" motto SDM 2011


Chcem vám poslať link na web stranku radiovaticana. Môžeme spolu sprevádzať Papeža v Madride, ktorý je v týchto dňoch s nami spojený a bude mať na mysli všetkých mladých ľudí, osobitne tých, ktorí prechádzajú skúškami najrôznejšieho druhu. Toľko mladých ľudí je dnes v Madride, Juchuuuu.......Chcel by som vás pozvať k modlitbe nech Duch Svätý naplní všetkých mladých, ktorí v týchto dňoch sprevádzajú Sv otca v madride a hľadajú odpovede na rôzne situácie, v ktorých sa nachádzajú a potrebujú vidieť ako ďalej.


https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=777e9238f4&view=att&th=131ddb3bd1e9629d&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_grhwpexe0&zw


Spravy o diani vo svete a u nas (naozaj pravdive)

19. srpna 2011 v 12:49 | Labradorka |  ZPV - Ostatné
ODKAZ:

článok, ktorý ma zaujal...

Lifenews.sk

V Bratislave, 15. augusta 2011

PODARILO SA!!
Pol roka sme tvrdo pracovali na tom, aby som Vám teraz mohol napísať túto správu:
Sovietsky príbeh ide na ŠKOLY!

25. júla sme úspešne uzavreli zbierku
"Dostaňme Sovietsky príbeh na školy"! - www.sovietskypribehs.sk

Za necelé 3 mesiace sa nám podarilo vyzbierať sumu - 20 370 EUR na zrealizovanie celej kampane!
Ďakujem všetkým dobrodincom, rodičom, učiteľom, všetkým, čo nás podporili či už finančne, morálne alebo modlitbami. Vďaka Vašej pomoci tak môžeme uskutočniť prvotnú myšlienku, ukázať pravdu o komunizme a nacizme mládeži na celom Slovensku. Každému veľká vďaka. Do mesiaca všetci, čo nás finančne podporili (asi 500 ľudí), obdržia DVD s filmom a plagátom.

Ak ste nestihli kampaň podporiť a máte záujem o DVD, tak si ho môžete objednať TU. Na sklade nám ostalo ešte pár kusov. Ak si ho objednáte teraz, k DVD dostanete aj plagát ZADARMO!

Ďalší krok je na riaditeľoch a pedagógoch.
Potrebujeme Vašu pomoc. Kampaň "Sovietsky príbeh na školy" je možné úspešne dokončiť iba s Vašou spoluprácou. Potrebujeme, aby ste DVD s materiálmi posunuli predmetovým komisiám na zaradenie do učebných osnov. Prosím, nenechajte film zapadnúť prachom. Ak máte ďalšie otázky, tak nám pokojne napíšte.

Pomôcky pre učiteľov sú na stiahnutie na webe!
Na webovej stránke www.sovietskypribeh.sk sme dali k dispozícii všetky didaktické pomôcky a testy, ktoré boli poslané na školy. Postupne budeme na web pridávať aj ďalšie nové materiály. Sú teda prístupné, môžte si ich teda kludne stiahnuť a preštudovať.
Napíšte nám
Dajte nám vedieť, či Vám balíčky v poriadku dorazili; aká bola odozva medzi študentami; koľko študentov film videlo. Všetko sú to pre nás cenné informácie, podľa ktorých vieme vyhodnotiť úspešnosť kampane.

Objednajte si film - pošleme ho ZADARMO!
Odteraz je možné objednať si film cez stránku www.sovietskypribeh.sk. Objednanie nič nestojí. Každý dostane DVD zadarmo ako súčasť našej misie šíriť pravdu o totalite. Kto si DVD s filmom objedná ešte dnes, dostane k nemu aj veľký plagát.

Som veľmi rád, že sa kampaň tak dobre vydarila. Teraz je to na riaditeľoch a pedagógoch. Majú dva týždne do začiatku školského roka, aby sa zoznámili s materiálmi ktoré im prídu. O výsledkoch kampane Vás budem velice rád informovať v ďalšich správach.

Dole posielam naše pravidelne spravodajstvo. Prosím ak môžete prispejte na beh našej redakcie. Vďaka.
Prajem slnečné leto,

Robert Mátéffy
predseda
Inštitút Leva XIII.
Email: r.mateffy@instituteofleoxiii.org
Č.ú.: 0633856183/0900
Naše stránky:
www.instituteofleoxiii.org
www.sovietskypribeh.sk
www.lifenews.sk

Rozdíly mezi ženou a mužem

15. srpna 2011 v 21:11 | Labradorka |  ☺FUN☻

Show J.Krause - rozdíly mezi ženou a mužem
Notoricky známe ale vždy pobaví.
:)

Ťažký závislák...

15. srpna 2011 v 21:08 | Labradorka |  ☺FUN☻

Tak tomuto sa hovorí závislosť. Bacha na to.

Múr nárekov..

15. srpna 2011 v 21:02 | Labradorka |  ☺FUN☻
Múr nárekov v


Jeruzaleme
….30371.jpgMúr nárekov na Slovensku... .
0743_ATT00004_jpg-550x0.jpg

Pravda, ktorá núti zamyslieť sa...

15. srpna 2011 v 20:58 | Labradorka |  ZPV- na zamyslenie
Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov. Vo svojom úvodnom prejave povedal:

"Nemôžeme kresťanom zabrániť, aby chodili do kostola. Nemôžeme im zabrániť, aby čítali Bibliu a poznávali pravdu. Dokonca im nemôžeme zabrániť ani v tom, aby si vytvorili dôverný vzťah so svojim Spasiteľom. Nechajme ich teda, nech si chodia do kostola."


"ALE pripravme ich o čas, aby nemali čas budovať si vzťah k Ježišovi Kristovi."


" Práve toto od vás chcem," povedal diabol:
"Zabráňte im v tom, aby boli v kontakte so svojim Spasiteľom a po celý deň udržiavali toto životodarné spojenie!"

"A ako to máme urobiť?" zvolali jeho démoni.


"Snažte sa, aby boli stále zaneprázdnení nedôležitými vecami a vymyslite si veľa možností, ako zamestnať ich myseľ," odpovedal diabol.

"Pokúšajte ich, aby utrácali, utrácali a utrácali a vypožičiavali si peniaze. Presvedčite ich ženy, aby chodili do práce a trávili tam mnoho času a muži, aby pracovali šesť až sedem dní v týždni, desať až dvanásť hodín denne, aby si mohli dovoliť žiť prázdny život. Zabráňte im tráviť čas s deťmi. Keď sa ich rodiny rozpadnú, nebude už v ich domovoch skoro úniku od pracovného stresu!

Pôsobte neustále na ich myseľ, aby nepočuli ten tichý, nenápadný hlas. Zlákajte ich, aby si na cestách neustále púšťali rádio alebo magnetofón, aby mali doma stále zapnuté televízory, DVD prehrávače a počítače, a dohliadnite na to, aby v každom obchode a reštaurácii stále vyhrávala svetská hudba. To úplne zamestná ich myseľ a preruší ich spojenie s Kristom."


"Dbajte, aby mali na stolíkoch pri káve množstvo časopisov a novín. Dvadsaťštyri hodín denne útočte na ich mozog správami. Pri šoférovaní ich vyrušujte billboardami."

"Naplňte ich e-mailové schránky hlúposťami, katalógmi tovarov, tipovaniami a všelijakými novinkami a ponukami zliav a výrobkov, služieb zdarma a falošnými nádejami."


"V novinách, časopisoch a v televízii stále ukazujte štíhle pekné modelky, aby ich muži začali veriť, že najdôležitejšia je vonkajšia krása a aby začali byť nespokojní so svojimi manželkami."

http://www.designmagazin.cz/foto/2009/03/projekt-bigmag-1.jpg


"Snažte sa, aby boli manželky príliš unavené, než aby mohli v noci milovať svojich mužov. Pridajte im k tomu i bolesti hlavy! Keď nedajú svojim manželom potrebnú lásku, začnú si ju hľadať inde. Toto ich rodiny rýchlo rozbije."


"Dajte im Santa Clausa, aby ste ich odviedli od vysvetlenia skutočného zmyslu Vianoc ich deťom. Dajte im veľkonočného zajačika, aby nehovorili o Jeho zmŕtvychvstaní a moci nad hriechom a smrťou."


"Veďte ich k tomu, aby boli nezriadení i pri odpočinku. Snažte sa, aby sa z rekreácií vracali vyčerpaní. Zamestnávajte ich, aby nemali čas ísť do prírody a premýšľať o Božom stvorení. Posielajte ich miesto toho do zábavných parkov, na športové akcie, hry, koncerty a do kina."


"Hlavne ich stále a stále zamestnávajte!"


"A keď sa zídu k duchovnému spoločenstvu, naveďte ich, aby viedli plané reči a klábosili, aby tak odišli domov so zlým svedomím."

"Naplňte ich život množstvom dobrých vecí, aby nemali čas čerpať silu od Ježiša. Tak budú skoro na všetko sami a kvôli týmto dobrým veciam obetujú svoje zdravie a rodinu."


'TO ZABERIE! Bude to fungovať'

'To bol ale plán!' prisvedčili ostatní diabli.

Démoni sa pustili horlivo do diela a snažili sa, aby boli kresťania stále viac a viac zamestnaní a uponáhľaní a stále pobiehali sem a tam. Aby mali málo času na svojho Boha a svoje rodiny. Aby nemali čas druhým povedať o tom, že Ježiš má moc zmeniť ich život.

Skutočná príčina finančnej krízy

15. srpna 2011 v 20:46 | Labradorka |  Rady -Tipy pre vás
Pozrite si stranku:
Dáva veľa odpovedí na to kde sme a kam smerujeme, a ako financny system (nespravodlivo)
funguje

Hillsong Australia v RK

10. srpna 2011 v 8:39 | Labradorka
Možno už niektorý z vás o tom počuli, že 14.9. bude v Ružomberku Hillsong Australia.
Ide o austrálsku chválovú kapelu, ktorej piesne možno spievame aj v slovenskom jazyku. Napr. pieseň Vládca spieva tiež Hillsong a mnohé iné.
Posielam vám link, kde si pozriete viac info:

Prvé oficiálne fotky z epilógu

9. srpna 2011 v 15:35 | Labradorka |  HP - novinky
Najočakávanejšie fotky z filmu Harry Potter a Dary Smrti 2 sú konečne tu! Americké noviny Los Angeles Times včera zverejnili prvé oficiálne fotky z epilógu, ktorý sa odohráva po devätnástich rokoch na Nástupišti 9 a 3/4, kde sa stretávajú niekdajší spolužiaci (nielen Potterovci, Weasleyovci ale aj Malfoyovci), aby sa rozlúčili so svojimi deťmi odchádzajúcimi na začiatku školského roka na Rokfortskú strednú školu čarodejnícku. Ide o scény, ktoré sa dodatočne prerábali koncom uplynulého decembra.


Harry so synom Albusom SeverusomHarry, Ginny a Al nastupujúci do 1. ročníkaHermiona, Ron a malý Hugo sa lúčia s RoseZáverečný záber - pohľad Huga, Rona, Hermiony, Harryho, Lily Luny a Ginny za Rokfortským expresom.

ZDROJ:

♥ jezis hovori 3 DUSI x ♥

9. srpna 2011 v 15:29 | Labradorka |  ZPV - Poučné


i
Ježiš tretíkrát hovorí k duši ale je hluchá a slepá

Začína sa utvrdzovať v zatrvrdlivosti. Vtedy sa začína namáhať vnútro Božieho milosrdenstva a bez žaidnej spolupráce duše jej Boh dáva svoju poslednú milosť. Ak ňou pohrdne, Boh ju už ponechá v stave, v ktorom sama chce byť naveky. Táto milosť vychádza z Ježišovho milosrdného Srdca, a svojím svetlom prekvapuje dušu.

Duša začína chápať Božie úsilie, ale obrátenie sa k Bohu, závisí od nej. Vie, že táto milosť je pre ňu posledná, a ak prejaví aspoň jeden záchvev dobrej vôle, hoci najmenší, Božie milosrdenstvo dokončí ostatné. Štastná duša, ktorá využije túto milosť.

Ježiš : Vedz " duša, že všetky tvoje hriechy nezranili moje srdce tak bolestne , ako táto tvoja nedôvera. Po toľkom úsilí mojej lásky a milosrdenstva nedôveruješ mojej dobrote ."

Duša : Ó, Pane , Ty sám ma zachráň, lebo hyniem, buď mojím Spasiteľom. Ó, Pane, ostané nie som schopná vypovedať, moje úbohé srdce je celé rozorvané, ale Ty Pane ...... Ježiš nedovolí duši dokončiť tieti slová , ale zdvíha ju zo zeme, z priepastí úbohosti a v jednom okamihu ju privádza do príbytku svojho srdca. Všetky hriechy v okamihu zmizli, oheň lásky ich zničil.

Zknihy - Denníček - Božie milosrdentvo v mojej duši. str. 527
Ave Maria


Sv. František Salesky
- ohováranie


Kto ohovára aj ten kto ohováranie počúva, majú v sebe diabla. Jeden ho na jazyku a druhý na uchu !

Včerajší deň nemôže rozhodovať o dnešnom, ani dnešní o včerajšom. jedine súdny deň buude súdiť nad všetkými dňami nášho života.
O nikom nemôžeme s istotou povedať, že je zlý, lebo vždy môžme mýliť.

Keď už musíme rozprávať o blížnom, môžeme nanajvýš povedať, že ten alebo onen vykonal zlý skutok, že žil v hriechu, ba ešte i dnes vedie hriešní život: z včerajšieho dňa nesmieme uzatvárať na dnešný deň, ani z dnešného na včerajší, tým menej na zajtrajší. Musíme dať veľký pozor aby sme neoohovárali blížného: tiež musíme davať pozor aby sme neupadli do opačnej krajnosti, ktorí schvaľujú a vychvaľujú chyby a hriechy blížného. Keď vieš o ohováranom niečo dobrého, povedz to !

Keď vieš, že je dakto zlomyselným ohováračom. Nehovor že je úprimným, priamym človekom. nebespečné dôverné známosti a návštevy nevolaj nevinnosťou. Bezočivosť slobodou, ani hriešnú lásku priatelstvom. Nikdy nesmieš Filotea chváliť iných hriech. Zlé musíme vždy, a nemilosrdne pomenovať zlým, čo je karhania hodné karhať, lebo zaiste to bude slúžiť sláve Božej.

Aby sme mohli karhať chyby blížnich dobre a spasitelne, je potrebné, aby to vyžadovalo dobro toho koho karháme a toho pred kým karháme. Ak takéto veci rázne a ortvorene nepokarhám, ale ích budem azda zastávať, pohorším slabé duše a ľahko sa môže stať, že ony sa budú správaťpodobne.
Spása ích duše žiadá, aby som túto vec hneď na mieste.

O verejných , všeobecne známych hriešnikoch a falošních veriacich ( budú mať výzor nábožnosti ale skutkami to budú popierať a takýchto sa chráň Druhý list Timotejovi - kapitola 3 ,5 ) môžme voľne rozprávať, ale i to nech sa deje vždy duchu Božom, nie škodoradostne. Výnimkou sú len zaťatí nepriatelia Cirkvi, rozkolníci a ich zástancovia.

Týchto treba čo najostrejšie pranierovať, aby ich každý poznal. Je príkazom lásky i krikom zaplašiť a odohnať vlka, keď prepadol ovce. Keď posudzujú blížneho, pochybuj o jeho vine ! Filotea 358

p

ú

http://mariaem.ic.cz

Moj blog a prázdniny

3. srpna 2011 v 20:24 | Labradorka |  Diary
Do rubriky Diary som už dávno nič nepridala a zíva to tam prázdnotou. Chcem to napraviť ;) Možno sa pýtate prečo chodím menej často na blog... je to aj tým že som zrušila affs a tak niesom na nikoho naviazaná. Ale možno aj preto že sa poprvýkrát cez prázdniny nenudím.


A TAK MOJE PRÁZDNINY NIE SÚ PRÁZDNE DNI !!!


Väčšina kamarátov zo školy alebo po známosti, bratranci a sesternice sa sťažujú že nemajú čo robiť cez tieto prázdniny. že možno ani nechcú byť stále za tým facebookom, ale nudia sa. Tak sa radšej pofľakujú po meste v nádeji že nájdu dačo kde sa zabavia. A keď sa niekto príliš nudí môže z toho vzniknúť veľa zlých vlastností a skúseností.


Ja som vďačná za svoju "zborovú rodinu" (mládežnícky zbor), ktorá cez prázdniny zorganizuje veľa zaujímavých výletov ako je turistika, chata alebo len taká opekačka ;) No na prvom mieste mám svoju rodinu. Máme veľký rodinný dom a psa, takže sa nenudím. A s mojimi troma sestrami sa dá veľmi dobre zabaviť a tak utužovať vzájomné vzťahy. No ak aj napriek týmto dvom mojim rodinkám mam voľný čas, venujem ho kamarátom. Napr. s bývalou spolužiačkou na kúpalisku alebo s kamarátom jazdenie na koni.
Má to aj svoje negatíva, nebojte. Poriadna svalovica na týždeň a podliatiny na nohách ... Ale tie zážitky sú navždy a letné prázdniny LEN raz do roka. Netreba sa vyhovárať na počasie, stačí keď všetko vložíme do Božích rúk a nebudeme sa zbytočne snažiť vyriešiť všetko samy. Treba si niekedy nechať poradiť od rodičov, kamarátov. A nebrať všetko tragicky.

Všetko čo sa udeje v tvojom živote MÁ ZMYSEL, ale ty máš slobodnú vôľu a môžeš sa rozhodnúť čo urobíš. Ale keď sa budeš modliť a necháš plynúť veci tak ako idú a nebudeš sa zbytočne nad nimi trápiť ale radšej ich vyriešiš tak na KONCI zistíš že tie Božie plány sú pre teba najvýhodnejšie :) Veď On nám chce len a len dobre.


A nezabudni na úsmev. ÚPRIMNÝ ÚSMEV JE LIEK NA BOLESŤ;)

Pár noviniek ohľadne môjho blogu:

-možno ste postrehli nový design, ktorý je tu je už dlhšiu doba, ale newa :)
-odporúčam vám vypočuť si pesničku v záhlaví
-nových článkov je síce pomenej ale odporúčam prečítať, poprípadne zahlasovať do anketky pod ním (nie vo všetkých je anketa)
A EŠTE VEĽKÁ VĎAKA ZA NÁŠTEVNOSŤ
a za milé komentíky, ktoré ma vždy povzbudia k písaniu nových a čoraz lepších článkov na blog aj keď nemám veľa voľného času

Navstevnost za minuly tyden (25.7. 2011 - 31.7. 2011) je:
Pondeli: 201
Utery: 137
Streda: 141
Ctvrtek: 135
Patek: 113
Sobota: 152
Nedele: 163
Celkem: 1042

Navstevnost za minuly tyden (18.7. 2011 - 24.7. 2011) je:
Pondeli: 125
Utery: 122
Streda: 138
Ctvrtek: 171
Patek: 128
Sobota: 136
Nedele: 144
Celkem: 964

Každý deň sa tu prestrieda okolo 100 ľudí. To ma veľmi teší. Preto sa nebojte napísať komentík, rada poradím alebo oplatim koment na vašom blogu ;)

UŽÍVAJTE SI PRÁZDNINY :)

HLAVNE SPRÁVNE A NAPLNO!


Dioxiny

3. srpna 2011 v 19:43 | Labradorka |  Rady - Može vám zachrániť život
Voda vo fľaškách vo vašom aute je veľmi nebezpečná a to nie je všetko . Čítajte ďalej!
Sheryl Crow povedala, že to zapríčinilo jej rakovinu prsníka.
Bolo to určené, ako najbežnejšia príčina vysokej úrovne dioxínu v tkanive rakoviny prsníka.
Onkológ Sheryl Crowovej jej povedal : ženy by nemali piť fľaškovanú vodu, ktorá bola ponechaná v aute. Teplo reaguje s chemikáliami z plastu fľašky, čím sa uvoľňuje dioxín do vody. Dioxín je jed, stále viac nachádzaný v tkanive rakoviny prsníka.

Buďte prosím opatrní a nepite fľaškovanú vodu, ktorá bola ponechaná v aute. Odovzdajte to všetkým ženám ktoré poznáte. Táto informácia je práve taká, ktorú by sme mali poznať, pretože nás môže zachrániť!
Používajte namiesto plastu nádoby z antikóru, alebo fľašky zo skla!
DAJTE PROSIM VEDIEŤ KAŽDEMU, KTO MA ŽENU / PRIATEĽKU / DCERU!
Táto informácia obieha taktiež v Zdravotnom Stredisku Walter Reed Army.
Žiadne plastické nádoby do mikrovlnných rúr.
Žiadne plastové fľašky na vodu v mrazníkoch.
Žiadne plastické obaly do mikrovlnných rúr.
Chemikália zapríčiňuje rakovinu, zvlášť rakovinu prsníka. Dioxíny sú veľmi jedovaté pre bunky v našich telách.
Nemrazte plastové fľašky s vodou v nich, pretože sa tým uvolňujú dioxíny z plastu.
Nedávno dávali v TV programe manažéra Wellness Programu pri nemocnici Castle Hospital, kde vysvetľoval toto riziko pre zdravie. Rozprával o dioxínoch a o tom, aké sú pre nás škodlivé. Povedal, že by sme nemali ohrievať potraviny v mikrovlnných rúrach s použitím plastových nádob.... Toto platí zvlášť pre potraviny obsahujúce tuk.
Povedal, že kombinácia tuku, vysokej teploty a plastu uvolňuje dioxín do potraviny.
Namiesto toho odporúča používať na ohrev potravín sklo, ako je žiaruvzdorný Pyrex alebo keramické nádoby. Výsledok dosiahneme rovnaký, ale bez dioxínu . Takže také veci, ako TV večere, instantné polievky atď. by mali byť vyňaté z ich obalov a ohrievané v niečom inom.

Papier nie je škodlivý, ale neviete čo sa nachádza v tom papieri. Je bezpečnejšie používat' žiaruvzdorné sklo, akým je Pyrex, atď.
Pripomenul nám, že ešte nedávno niektoré reštaurácie typu rýchleho občerstvenia zamenili polystyrénové nádoby za papierové. Ten problém s dioxínom bol jedným z dôvodov...
Taktiež vyzdvihol, že plastické obaly, akou je Priliehajúca fólia sú práve tak nebezpečné, keď sa ňou obalia potraviny, ktoré sa majú ohriať v mikrovlnnej rúre. Keď je potravina pečená, vysoká teplota spôsobuje, že jedovaté zložky sa v skutočnosti vytavia z plastového obalu a vtekajú do potraviny.
Namiesto toho zakryte potravinu papierovým obrúskom.