Březen 2012

Myšlienky a citáty svätých

24. března 2012 v 15:45 | Labradorka |  ZPV- na zamyslenie
ZDROJ: http://dominikkabodnarova.webnode.sk/citaty/citaty-svatych/

Kto nevie mlčať, toho nepriateľ ľahko premôže. (sv. Albert Veľký)

Keď čítame Sv. Písmo, Boh sa vracia poprehádzať sa v pozemskom raji. (sv. Ambrosius)

Sv. Písma neprikazujú nič okrem lásky. (sv. Augustín)

Miluj a potom môžeš konať, čo chceš. (sv. Augustín)

Byť kresťanom znamená: byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu. (sv. Augustín)

Mlčaním vytvárame základ pre slová. (sv. Bazil Veľký)

Zlo stojí nielen proti dobru, ale aj proti sebe samému. (sv. Bazil Veký)

Nikdy nezúfaj pred Božím milosrdenstvom. (sv. Benedikt z Nursie)

Všetka sila pochádza z mlčania. (sv. Bernard z Clairvaux)

Ak sa srdce nemodlí, potom sa jazyk márne namáha. (sv. Bernard zo Sieny)

Len toľko poznávame, koľko milujeme. Kto nemiluje, nič nevie. (sv. Bernard zo Sieny)

V najúchvatnejšej chvíli, keď kňaz hovorí 'Hore srdcia', mali by sme mať srdcia hore u Boha, a nie dolu na zemi, v myšlienkach na pozemské veci. Kňaz sa vtedy zo všetkých síl usiluje zavrhnúť všetky starosti o tento život a mať srdce v nebi u milos Boha. (sv. Cyril Jeruzalemský)
Kto nečíta písmo, nepozná Krista. (sv. Hieronym)
Buď miluje všetkých rovnako, alebo nikoho. (sv. Hieronym)
Spáchať nejakú mrzkosť, je smrťou duše, ale zúfať je zostúpiť do pekla. (sv. Izidor zo Sevilly)

welcome_home_hahlbohm_l
S ježišom žiť, za Ježiša umierať. (sv. Jakub)

Človek je tak stvorený, že ho dojíma, keď vidí, že ho niekto miluje a čoskoro on tiež miluje toho, kto ho prv miloval. Takto vzniká láska Božia v srdci človeka. Z poznanej lásky vzniká láska. (sv. Katarína Sienská)

Ak nedúfaš, nenájdeš to, čo presahuje tvoje nádeje. (sv. Klement Alexandríjsky)

Buďte stále veselé, pretože smútok je matkou vlažnosti. (sv. Mária Dominika Mazzarellová)

Pre nás svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí. (sv. Dominik Sávio)

Čím viac poznáme ľudí, tým menej ich milujeme. S Bohom je to naopak: Čím viac ho poznaáme, tým viac ho milujeme. (sv. Ján Mária Vianney)

Keby som bol jednou nohou v nebi a bolo by mi povedané, aby som šiel znovu na zem, aby som tam obrátil jedného hriešnika, vrátil by som sa. (sv. Ján Mária Vianney)


Ježišove slová na kríži

23. března 2012 v 21:04 | Labradorka |  ZPV- na zamyslenie

Ježišove slová na kríži


cross god


Všetko, čo Ježiš
na kríži povedal,
vyjadrovalo rôznym
spôsobom jeho lásku.


Slová, ktoré vtedy
vyslovil, dojímajú ľudí
ešte dnes.

cross jesus


"Láska k nepriateľom"
Otče odpusť im, lebo neviadia čo robia Lk, 23:34


Ako mohol Ježiš povedať, že tí ľudia nevedeli, čo robia?
Museli to do určitej miery vedieť, ale neuvedomovali si ohavnosť svojho skutku:
že zabíjali Božieho Syna.

Ježiš prosil svojho Otca, aby odpustil tým, ktorí sa naň vrhli a uskutočňovali
jeho ukrižovanie. Hovoril tak na ich obranu a dokázal tým najpresvedčivejším
možným spôsobom, že verí tomu, čo učil:
"Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých,
čo vás prenasledujú." (Matúš 5:44)

Teraz chce, aby sme aj my tak veľmi milovali, tak veľmi odpúšťali.
crucified jesus
"Láska khriešnikom"
Dnes budeš so mnou v raji Lk, 23:43


Ježiš povedal tieto slová kajúcemu zločincovi, ktorého ukrižovali vedľa neho.

Nasledujúci pravdivý príbeh ukazuje účinok týchto slov v našej dobe.
Dvojici v Mexiku ukradli peniaze v hotovosti, kreditné karty i dokumenty.
Niekoľko ich priateľov sa s nimi modlilo, aby vedeli prekonať traumu z toho,
že ich okradli a aby získali späť ukradnuté veci.
O týždeň dostali poštou tučnú obálku. Boli v nej všetky ich cennosti a krátky
list s podpisom: "Od kajúceho zlodeja." Našli v nej aj kresbu troch krížov.
Kríž vpravo bol zakrúžkovaný.

Ježišovo milosrdenstvo a odpustenie mení ľudí i dnes.

jesus cross
"Láska k rodine a priateľom"
žena hľa Tvoj Syn!
...Hľa Tvoja Matka

Ježiš povedal tieto slová svojej matke a Jánovi, najbližšiemu zo svojich
apoštolov, keď sa na nich pozeral z kríža.
On chápal prázdnotu, v akej ich zanechá koniec jeho pozemského
života. Vedel, že si môžu navzájom pomôcť túto prázdnotu vyplniť.
Ježiš ich tak veľmi miloval, že dokonca aj v tej pre neho najťažšej
hodine videl potreby svojich milovaných a niečo s tým urobil.

Ján sa potom staral o Máriu ako o svoju vlastnú matku a Mária milovala
Jána ako svojho vlastného syna.
jesus on the cross

"Ježiš potrebuje našu lásku"
...žíznim Jn, 19:28

Misionárky lásky vedú centrum pre postihnutých. Je to katolícka rehoľa,
ktorú založila Matka Tereza. Všimla som si u nich na stene veľký nápis:
"Žíznim" a spýtala som sa ich, prečo si vybrali práve tieto dve posledné
Ježišove slová.

Jedna sestra to vysvetlila: "Ten Kristov výkrik sa stal pre nás výzvou."
Matka Tereza krátko predtým, než odišla do večnosti pre nebeskú
odmenu, povedala: ,Jeho smäd je bez konca. On, Stvoriteľ všetkého,
vo prosí svoje stvorenie o lásku. Žízni po našej láske.
Nenachádza to "Žíznim" odozvu v našich dušiach?'"
jesus on the cross

"Láska k Bohu"
Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Mt, 27:46

"Najväčšiu agóniu na kríži nespôsobili Ježišovi naše hriechy, pretože vedel,
že sa nám odpustia a budeme spasení. Hlboko ho však zarmucovala myšlienka,
že ho opustil jeho Otec. Ježiš prežíval nielen ukrižovanie, nielen telesnú agóniu,
ale aj agóniu mysle a ducha s pocitom, že Boh ho skutočne opustil. Vďaka Bohu,
my nikdy nebudeme musieť prežívať takú opustenosť.
Zvolal: ,Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?' (Matúš 27:46).
Opustil ho Boh? Áno, na chvíľu, aby mohol zomrieť smrťou hriešnika, bez Boha.

"Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo (Prvý Petrov list 2:24).
Namiesto nás dobrovoľne podstúpil smrť: tak veľmi nás miluje!"
rubens jesus on the cross
"Láska k tebe a ku mne"
Je dokonané Jn, 19:30

Čo to vlastne dokonal?
V ten istý večer, keď Ježiš visel na kríži,
obetovali veľkonočného baránka.
Tak ako krv baránka zachránila Hebrejov v Egypte
od záhuby, Ježišova krv - najvyššia obeta pesachu -
nás zachraňuje od moci hriechu a smrti.

Smrťou na kríži Ježiš dokončil svoje dielo
a získal nám spásu!


"Odmena Lásky"
Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha Lk 23:46

Ježišu, pomôž nám, aby sme ti zverili
svoje životy a aby sme žili tebe na radosť,
tak ako ty si zveril svoj život Otcovi a žil si
jemu na radosť. Aký to potom bude
radostný deň, keď ťa uvidíme z tváre
do tváre a za odmenu vojdeme
do večného života lásky k tebe a k Otcovi!
Grékokatolícka cirkev

20. března 2012 v 17:43 | Labradorka |  ZPV - Ostatné
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1XirRvbdFTQ

"Táto krátka modlitba v sebe obsahuje celú pravdu evanjelia:
1. najskôr vyznávame, že Ježiš Kristus je Pán a chválime ho ako pravého Boha
v 2. časti uznávame svoju hriešnosť a prosíme o odpustenie, čím zároveň vyznávame vieru v Božie milosrdenstvo a všemohúcnosť:) "

NECHAŤ ŽIŤ JE SPRÁVNA VOĽBA!

19. března 2012 v 19:35 | Labradorka |  ZPV - Ostatné
ZDROJ: http://www.laura-mladez.sk/clanok/nechat-zit-je-spravna-volba

Fórum života tento rok odštartuje už 12. ročník celoslovenskej kampane Deň počatého dieťaťa. Okrem iného je 25. marec aj "Dňom zápasu za ľudské práva." Taktiež v tento deň si pripomíname aj odchod prvého židovského transportu zo Slovenska do koncentračného tábora v Osvienčime a tiež oslavujeme aj slávnosť Zvestovania Pána.
Ako tvrdia organizátori: "Cieľom kampane nie je iba šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, ale aj zdvihnúť verejne hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochrany detí a dať možnosť verejne prejaviť postoj za život."

Podpor aj TY úctu k životu nosením bielej stužky v čase od 19.-25. marca!
Viac info na: http://www.25marec.sk/ a http://www.forumzivota.sk/


TÝŽDEN POČATÉHO DIEŤAŤA

18. března 2012 v 19:10 | Labradorka

25. marec - Deň počatého dieťaťa (Pýtate sa prečo práve 25. marec? Pre nás kresťanov to znamená deň keď Nepoškrveného počatie Panny Márie)

V pondelok 12. 3. 2012 sa začína mediálna časť kampane za právo na život pre počaté deti
Nechať žiť je správna voľba!
V týchto dňoch žije celé Slovensko predčasnými voľbami do NR SR. Avšak ľudia sa musia rozhodovať denno denne v najrozličnejších otázkach, ktoré im prináša život. Jenou z tých najzávážnejších môže byť aj otázka neplánovaného tehotenstva. Každý deň zomrie na Slovensku pri umelom potrate priemerne 35 detí! Je to veľká tragédia nielen pre deti, ale tiež ich rodičov i celú spoločnosť. "Nechať žiť je správna voľba!" - toto je odkaz kampane na ochranu práv počatých detí, ktorú Fórum života spúšťa od pondelka 12. 3. 2012. Kampaň vyvrcholí 25. marca na Deň počatého dieťaťa.
Kampaň Fóra života
Ide o pravidelnú celoslovenskú kampaň 43 mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. Jej cieľom je šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, zdvihnúť verejne hlas na obranu ich práva na život, šíriť argumenty v prospech ochrany detí a mobilizovať spoločnosť k pomoci pre ich rodičov a rodiny. Tento rok prebieha 12. ročník kampane.
Biela stužka
Počas týždňa od 18. do 25. marca budú dobrovoľníci v zapojených mestách rozdávať letáky a biele stužky a uskutočnia sa viaceré diskusie, prednášky a ďalšie aktivity po celom Slovensku. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve. Biela stužka je symbol detskej nevinnostia a bezbrannosti a jej nositeľ sa hlási k rešpektovaniu práva na život od počatia.
25. marec
Centrálnym dňom kampane je 25. marec, ktorý je na Slovensku vyhlásený za pamätný Deň zápasu za ľudské práva. Na tento deň pripadá aj smutné výročie odchodu prvého židovského transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Osvienčim. Kresťania na celom svete zasa oslavujú v tento deň slávnosť Zvestovania Pána, teda spomienku na počatie Ježiša Krista. Z týchto dôvodov Fórum života v roku 2005 vyhlásilo 25. marec za Deň počatého dieťaťa a pripomína si ho každoročne verejnoprospešnou kampaňou.

Pochody za život
Kampaň vyvrcholí tento rok dvomi pochodmi za život, ktoré sa uskutočnia 25. marca v Bratislave a v Košiciach. V Bratislave sa program začne sv. omšou o 17,00 v Katedrále sv. Martina, sv. omšu celebruje bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. O 18,00 sa účastníci presunú na Hviezdoslavove námestie. Samotný pochod sa začne o 18,30 pri pamätníku sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí a jeho trasa povedie cez mesto k pamätníku nenarodených pri Modrom kostolíku. Pochod organizuje Fórum života v spolupráci s ďalšími podporujúcimi organizáciami a spoločenstvami.
V Košiciach sa program začne 25. 3. 2012 sv. omšou o 15,00 v Katedrále sv. Alžbety, sv. omšu celebruje košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. O 16. 00 odštartuje od katedrály pochod k budove Ústavného súdu SR. Pochod organizuje občianske združenie Deti sv. Alžbety s podporou Fóra života a ďalších spoločenstiev.

Konferencia Vyber si život o úcte k životu
Súčasťou kampane je už tradične aj konferencia Vyber si život, ktorú organizuje Fórum života v spolupráci s členskou organizáciou Áno pre život a Fakultou Misijnej práce a tropického zdravotníctva VŠZaSP sv. Alžbety.
Tento rok sa konferencia uskutoční 23. a 24. marca v Rajeckých Tepliciach a pôjde už o jej XIV. ročník. Tento ročník bude zameraný na tému Ľudská dôstojnosť, staroba a zomieranie. Na konferencii vystúpia okrem iných zakladateľka hospicového hnutia v ČR Marie Svatošová, europoslakyňa Anna Záborská či bioetik Jozef Glasa. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke http://konferencia.forumzivota.sk/.

Projekty konkrétnej pomoci
Počas kampane budú prezentované projekty konkrétnej pomoci Fóra života: poradňa Alexis (www.alexisporadna.sk) a projekt Zachráňme životy (www.zachranmezivoty.sk). Počas vyše dvoch rokov fungovania poradne Alexis bolo emailom, telefonicky alebo osobne riešených 237 prípadov. Vďaka projektu Zachráňme životy sa narodilo 49 detí a bolo riesenych 856 pripadov. Darcovia prispeli na pomoc tehotným ženám v núdzi sumou vyše 111 tis. Eur, ktorá bola v plnej výške (100 % z darov) použitá na konkrétnu pomoc.

Podpora kampane
Kampaň môžu darcovia podporiť na čísle účtu 0422874576/0900.
Viac informácií
Všetky dôležité informácie sú uvedené aj na domovskej stránke kampane www.25marec.sk. Kampaň je možné sledovať aj na stránke Fóra života na socálnej sieti Facebook. Záujemcovia o zapojenie sa do kampane môžu kontaktovať kanceláriu Fóra života: 0903 533 946, kancelaria@forumzivota.sk.


Duchovná kytica - darček pre blížnych

13. března 2012 v 17:04 | Labradorka |  MP - radyKeďže je tu pôstne obdobie, nemali by sme zabudnúť aký je to dôležitý a požehnaný čas... Postenie nám nemá vziať z našich pier úsmev a radosť zo srdca J

Snažíme sa čítať sv. Písmo a tým viac spoznávať Boha. Keďže mnohí z nás si dali cez predsavzatia bez televízie, počítača máme viac času na modlitbu. Modlitba je rovnako dôležitá ako každý dobrý skutok a odriekanie. Treba sa modliť za seba ale aj za blížnych. A tým myslím aj tých ktorí nám ublížili alebo nás oklamali. Pretože Pán Ježiš povedal MILUJTE SVOJICH NEPRIATEĽOV.

A tak vás chcem povzbudiť ku duchovnej kytici. Pomodlíte sa za svojich blížnych jednoduché modlitby a zapíšete si ich počet (stačí aj približný;) Myslím že každý by sa potešil z TAKÉHO DUCHOVNÉHO DARČEKA.


Vítaná je akékoľvek modlitba
Sv. omša
Ruženec
Korunka (Ruženec k Božiemu milosrdenstvu)
Desiatok
Dobrý skutok
Obeta (zrieknutie sa niečoho, čo mám rád)
Strelná modlitba ....

+Nech vás žehná Pán
http://www.metrolic.com/praying-good-for-health-152553/


Slovo medzi nami

7. března 2012 v 10:47 | Labradorka |  ZPV- na zamyslenie
Meditácia na text - Matúš 20, 17 - 28
Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: "Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych."
Žiadosť matky Zebedejových synov - Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: "Čo chceš?" Vravela mu: "Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici." Ježiš odpovedal: "Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?" Oni mu vraveli: "Môžeme." On im povedal: "Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec."
Predstavení majú slúžiť - Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: "Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých."
"Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť" (Mt 20, 28).

Vidíte to absolútne nepochopenie podstaty? Ježiš zveruje apoštolom jedinečnú správu v dejinách ľudstva - zomrie a vstane z mŕtvych za všetkých hriešnikov, a Jakub s Jánom majú tú drzosť, že reagujú žiadosťou o ctihodné a slávne miesta po Ježišovom boku. Prekvapuje len to, že Ježiš si, ľudsky povedané, od sklamania a znechutenia nebúchal hlavou o stenu! Ani ostatní apoštoli sa nevyfarbili lepšie. Boli síce "rozhorčení", no možno iba preto, že práve im niečo také nenapadlo skôr!
Ježiš, najtrpezlivejší učiteľ všetkých čias, využil Jakubovu a Jánovu nevhodnú požiadavku, aby im objasnil všetko o sebe, ako aj to, čo očakáva od nich. Jasne im vysvetlil, že kto chce byť spomedzi nich najväčší, musí byť najmenší, a kto chce byť prvý, musí byť posledný. Tým, že Ježiš pozval Jakuba a Jána piť z jeho kalicha obetujúcej sa lásky, vyzval ich zároveň zomrieť starému spôsobu života a začať nový život v službe evanjeliu.
Ježiš nám dnes ponúka to isté: stať sa najmenšími, aby sme sa stali najväčšími služobníkmi Pána. Chceš mať dobré miesto v nebi? Potom začni tým, že zaujmeš to najponíženejšie miesto na zemi. Staň sa služobníkom vo svojej domácnosti. Snaž sa radšej dávať, ako prijímať, a radšej milovať, ako byť milovaný. Ponúkni sa vo svojom voľnom čase robiť niečo dobrovoľne pre svoju farnosť alebo spoločenstvo. Ak uvidíš ešte iné možnosti, ochotne ich využi.
Popros Ducha Svätého, aby ti ukázal, ako si osvojiť srdce služobníka. Ak už také niečo robíš, ak už slúžiš, ber to ako príležitosť ešte viac upevniť tento postoj vo svojom srdci. Ježiš požehná každé tvoje úsilie. Vyzdvihne ťa a naplní svojou láskou a milosťou!

Pane Ježišu, zmeň moje srdce tak, aby sa väčšmi podobalo tvojmu. Chcem radšej slúžiť, než dať sa obsluhovať, a radšej milovať, než byť milovaný. Daj mi stať sa posledným, aby si sa ty a tvoje evanjelium stali prvými v mojom živote.

Důležité upozornění, vydané Červeným křížem a záchrannými organizacemi:

7. března 2012 v 10:34 | Labradorka |  Rady - Može vám zachrániť život
Důležité upozornění, vydané Červeným křížem a záchrannými
organizacemi:
Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod má většina
zraněných u sebe mobilní telefon.
U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by
měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat.
Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal do svého
adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě,pod
jednotnou zkratku.
Mezinárodně uznávaná zkratka je:
ICE
= In Case of Emergency.(pro případ záchrany)
Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě
nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí.
Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1,ICE2,ICE3 atd.
Pošlete prosím toto hlášení všem kamarádům a známým, aby tato zkratka
nalezla celosvětové uplatnění.