Říjen 2012


Godzone KIOBK tour 2012

30. října 2012 v 10:48 | Labradorka |  ZPV - Ostatné
Godzone KIOBK tour 2012

Tento rok sa opäť chystá Godzone turné do 6 miest Slovenska. Celé tour bude hovoriť o generácii KIOBK: Ktorej Ide O Božie KráľovstvoTermín: 12.11.2012 - 17.11.2012Miesto konania: Košice, Poprad, Ružomberok, Považská Bystrica, Trnava, Banská Bystrica,

a aj video :
Generácia KIOBK
KTOREJ IDE O BOŽIE KRAĽOVSTVO

Chceme byť zlomení naším Kráľom, vykročiť z pohodlia našej
priemernosti, dať sa k dispozícii a šíriť novú kultúru Kráľovstva.
sme odhodlaní prevziať zodpovednosť, prinášať zmenu,
ísť a hlásať :"Priblížilo sa Božie kráľovstvo !"

Chceme robiť ťažké veci dennodenne
na kolenách bojovať za stratených.
Milovať hriešnikov, dodávať silu slabým,
prinášať svetlo tmám. Uchopiť autoritu,
ktorú nám vydobyl Kristus, a brať späť to,
čo nám patrí. Generácia mladých ľudí,
ktorí poznajú svoju hodnotu a kráčajú vierou.

Túžime byť JEDNOTNI a plniť moci Ducha Svätého.
Nejde nám o projekty, aktivity, duchovné
výkony alebo imidž - chceme bojovať
za srdce svojho Kráľa


Povstáva GENERÁCIA, KTOREJ IDE O BOŹIE KRÁĽOVSTVO v každej oblasti nášho života !


Ako vieš, že je niekto "ten pravý"? (by Jeff Bethke) slovak subtitles

30. října 2012 v 10:45 | Labradorka |  ZPV - Poučné

Veľmi pravdivé video. Odporúčam pozrieť ;)
a aspoň jedna myšlienka z neho:
"...pravda je však taká, že to nie je o tom nájsť toho pravého, je to o tom snažiť sa byť pravým pre niekoho..."


Otázka v názve videa je možno tá najčastejšia týkajúca sa vzťahov. Myslím, že táto otázka sa pokladá s mylnými očakávaniami. Keď prestaneme hľadať toho pravého a začneme my byť "tými pravými", začneme cestu radosti. Veľa krát ti srdce šepká, že hľadanie toho pravého nás uspokojí- nie, iba ak tak v Ježišovi. Iba on nás dostatočne uspokojí životom. Keď to pochopíš, aj tvoje vzťahy sa začnú meniť a rozvíjať.

Phil Bosmans - Osamelosť

30. října 2012 v 10:28 | Labradorka |  ZPV- na zamyslenie

Phil Bosmans - Osamelosť

Môžeš byť sám, a pritom nebyť osamelý.
Osamelosť je vnútorné utrpenie, ktoré
nemožno vyliečiť tým, že navonok dáme ľudí
dokopy. V panelákoch, supermarketoch,
dopravných prostriedkoch sú masy ľudí pokope.
A pritom práve tam osamelosť dolieha na
človeka ešte ťaživejšie. Hlavnou príčinou
osamelosti, ktorou dnes toľkí trpia, je
vnútorná prázdnota.

Plný život je možný len v bezpečí a pravej láske.
So srdcom zapredaným materiálnym veciam
prestávame byť schopní takejto lásky. Bojíme
sa ticha. Bojíme sa obrátiť k najhlbšej podstate
a ku konečnému cieľu života. Hľadáme únik
v otupenosti, v temnote. Už nikde sa necítime
doma. Všade ostávame stáť vonku, v chlade.
Ak sa obrátime k Bohu ako k milujúcej matke,
k dobrotivému otcovi, v ktorého srdci je vpísané
naše meno, môže sa stať zázrak.

Preto sme sa narodili:
byť v bezpečí
a bezpečie aj ponúkať.

"Ostaň so mnou; neboj sa! Veď kto číha na môj život, číha aj na tvoj život, u mňa si v bezpečí!"
1Sam 22,23

ZDROJ : Phil Bosmans


Phil Bosmans- Pravá miera

8. října 2012 v 19:21 | Labradorka |  ZPV- na zamyslenie

Pravá miera srdca sa nazýva: láska.

Rozum nenachádza cestu k pokoju, ak je srdce
plné nedôvery a egoizmu. Ľudia sa nemajú radi,
a preto sa ani nedohodnú. Dosiahnu jediné:
labilnú rovnováhu mocenských záujmov,
postavenej na vzájomnej nedôvere. Pokoj, radosť,
šťastie vo svete - to nie sú obchody rozumu, to
je vec srdca. Ak srdce človeka nie je zdravé, nie
je vlastne v poriadku nič. Preto prvoradou
úlohou ľudí je:
Starať sa o srdce!

Tento svet potrebuje
predovšetkým srdce.
Moje srdce!Viac než rozumom myslíš srdcom. Ľudí i veci
vidíš srdcom. Všetko vidíš srdcom. Do toho,
čo sa tvojmu srdcu páči, sa vložíš celou mysľou
a všetkými silami. Myšlienky, svetonázory,
politika: tvoje srdce si vyberá, za čo budeš
bojovať. Srdce rozum osvecuje i zatemňuje.
ZDROJ : Phil Bosmans

Antoine de Saint-Exupéry


Naše poslanie VIDEO

7. října 2012 v 8:42 | Labradorka |  ZPV - Ostatné

Veľmi, stručne a jasne....zaujimavo podané posolstvo Cirkvi a teda aj nas :)

Myšlienky Ježiš Kristus

7. října 2012 v 7:45 | Labradorka |  ZPV- na zamyslenie

V rímskych katakombách sa nachádza starokresťanský tajný znak, ktorý bol vyznaním Ježiša Krista - slovo ICHTHYS (=gréc. ryba). Keď sa grécke slovo rozdelí na jednotlivé hlásky, ukážu sa začiatočné písmená piatich gréckych slov Iesous, CHristos, THeou(=Boží), hYos (=Syn) a Sóter (=Spasiteľ).


"O Kristovi hovor len vtedy, keď sa ťa pýtajú. Avšak ži tak, aby sa ťa na Krista pýtali!" Paul Claudel (francúzsky básnik a dramatik)

"Ľudia nekritizujú Krista. Kritizujú kresťanov, pretože sa mu nepodobajú." Francois Mauriac (francúzsky spisovateľ

Slovo sa stalo telom, aby sme tak poznali Božiu lásku: "Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život" (1 Jn 4, 9). "Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život" (Jn 3, 16).


"Boh je taký veľký, že sa dokáže stať malým. Boh je taký mocný, že sa dokáže stať bezbranným a prichádza k nám ako bezmocné dieťa, aby sme ho mohli milovať." Benedikt XVI.