Prosinec 2014

ČISTOTA – POCIT DOMOVA

5. prosince 2014 v 20:00 | Labradorka
Kam môžem ujsť pred tvojím duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou?
Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.
I keby som si pripäl krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom
mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica.
(Ž 139, 7-10)
Drahý priateľ,
uţ si niekedy klopal na dvere, keď ti bola zima, alebo si bol hladný po láske a túţil si po
prijatí? Čakal si, ţe budeš počuť kroky, otočenie kľúča v zámku, aby sa práve "tieto" dvere
otvorili? Hľadal si ten moment prekvapenia milovaných očí, úsmev na privítanie, ktorý
hovorí: "Poď ďalej... teším sa, že si prišiel... cíť sa tu ako doma."

Chcem ti povedať, ţe ten sen o domove a o prijatí sníva uţ dieťa v matkinom lone.
Túţi byť chcené, milované, veď ho čaká ţivot. V celom detstve aj v dospievaní hľadá
a nachádza (alebo nenachádza) tie oči, úsmev, pohladenie. Múdrosť života hovorí:
Chráňme deťom detstvo a mladým chráňme domov. Čím je človek starší, tým viac sa
vracia myšlienkami do detstva. Šťastné detstvo buduje osobnosti.

Som veľmi rád, ţe ti môžem písať tento list ako tvoj starší priateľ, ktorému naozaj
na tebe záleží. Si krásny mladý človek. Či si chlapec alebo dievča, určite túžiš byť
prijímaný a milovaný taký, aký si. Túžiš po svete lásky, v ktorom sa aj ty nachádzaš,
nechceš v ňom chýbať. Aké je príťažlivé byť vzácny v očiach iných.

Trápiš sa niekedya bojíš sa, či budeš šťastný? Zápasíš so sebaprijatím? Nie si sám. Každý hľadá domov.
Domov pre svoje srdce. To "teplo domova", kde je radosť, pokoj a trvalé šťastie. Po tomto
túži srdce mladého človeka. Objaviť pocit domova sám v sebe.

Vedieť, že si správny človek, že máš srdce na svojom, čiže na "správnom" mieste.
Uvedomujem si, ţe veľa mladých má dnes problém nájsť vnútorný pokoj a zažívať
pocit bezpečia a lásky. Ak dovolíš, ukážem ti, ako nájsť domov v sebe:


Iba kto "má" seba, môže dať seba ako dar. Ak chceš darovať srdce z lásky, musíš ho mať,a to pripravené, slobodné a čisté. Pripravené na to, aby si bol vo svojom srdci doma, keďniekto zaklope. Slobodné od všetkých závislostí, ktoré by mu mohli ubližovať. Čisté akovzácny diamant. Iba vtedy, ak si čistý, máš pocit domova v sebe.

Každý z nás je nositeľomdomova. Čisté srdce je domov pre lásku. Vytvoriť domov vie iba ten, kto nosí domov
v sebe. Domov v sebe má ten, kto zažil domov v rodine, v Cirkvi, vo vzťahoch... Chráňme
si tento domov ako bezpečie pre seba i pre vzťahy, ako hlboký vnútorný pokoj a čistú
radosť zovživota. Domov je miestom pre lásku. Ak ti chýbal domov v tvojej rodine a zostal
si citovo sám, hladný po láske a zranený, vedz, ţe môžeš byť uzdravený. Boh ti dáva
milosť čistej lásky ako cestu k novému domovu.


Pozývam ťa do školy lásky. Dobré základy pre tvoj dom vytvoríme modlitbou, čítaním Božieho slova a sviatostným životom.

Postavme steny domu úprimnými, čistými priateľstvami, v ktorých sú vzájomná úcta a dôvera ako veľké okná, cez ktoré vchádza dodomu veľa slnka.

Položme strechu na domček tvojho čistého srdca, v ktorom sa môže
každý cítiť prijatý a milovaný. Strecha dáva pocit bezpečia a chráni teplo domova.

Skutočný domov sme schopní vytvoriť iba s Božou pomocou, pretože On
nám najlepšie rozumie a stvoril nás pre seba. Aj keď sa "stratíme", u Otca máme dvere
domu stále otvorené. Presne tak to vyjadril žalmista:

"Kam môžem ujsť pred tvojím
duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; ak
zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som si pripäl krídla zorničky a ocitol sa na
najvzdialenejšom mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja
pravica." (Ž 139, 7-10)


Drahý priateľ, nájdi cestu k Bohu a nájdeš cestu k sebe. Nájdi seba
a budeš vedieť milovať. Domov je nebo na zemi. Boh stvoril prvých ľudí ako
čistých, ktorí mali domov v sebe, veď boli v raji.

Prvotná jednota muţa a ţeny sa narušila hriechom a boli vyhnaní z raja. Vlastným hriechom neposlušnosti stratili domov v Bohuaj v sebe. Vyhnaní z raja sústavne hľadali stratený domov. Aţ Kristovou smrťou na kríži
sme boli zbavení vyhnanstva a jeho milosrdenstvom sme opäť našli domov, ten stratený
raj.

Nečisté vzťahy sú proti láske, spôsobujú stratu sebaúcty i vzájomnej
úcty. Telo je lákavé a v konzumných vzťahoch je predmetom rozkoše. Túžbou po tele
hľadá človek radosť strateného raja. Nečistotou však znesvätí to, čo je sväté. Pošpinením
čistého je opäť vyhnaný z raja. Nečisté vzťahy spôsobujú pocit, že človeku chýba srdce, že
je kdesi mimo. Prečo? Pretože je závislé od niekoho, kto si ho možno ani neváži, ani
nezaslúži.

Je nečistotou a strachom zo samoty pripútané k telu iného. Má pocit, že srdce v
sebe nemá, ţe nie je v sebe doma. Znakom toho je nepokoj, smútok, pocit neistoty, strach
z budúcnosti, strach z vyhnanstva bez možnosti návratu. Vstúpil do zakliateho kráľovstva
blúdenia a samoty, kde vládne diabol.

Smútok vyvolá pád a pád vyvolá smútok. Ak si vo
vyhnanstve nečistých vzťahov zlyhal, začni odznova. Pros Boha o milosť nového života,
aby si sa znova narodil ako kráľovské dieťa. Keď si prijal pravdu o sebe, oľutoval svoje
zlyhanie, poučil sa z vlastných chýb a rozhodol sa pre znovuzrodenie, môžeš byť šťastný
ako každý iný.
Most, ktorý spája milujúcich ľudí má dva piliere: jeden voláme úcta a druhý dôvera.
Sebaúcta a sebadôvera. Vzájomná úcta a vzájomná dôvera. Úcta buduje dôveru.
Zneuctenie poškodzuje dôveru. Nečistota vo vzťahu zraňuje a narúša piliere, o ktoré sa
most lásky potrebuje opierať. Prosím ťa, maj úctu k svojmu srdcu aj k svojmu telu, aby si
ťa aj iní vážili a mali ťa úprimne radi. Najkrajším darom, aký môžeš darovať, je tvoje čisté,
milujúce srdce. Buď verný svojmu srdcu a budeš šťastný, pretože budeš verný Bohu, sebe,
aj milovanej osobe.

Buď pripravený otvoriť, keď niekto zaklope. Kamkoľvek
vstúpiš - nech vidia, ţe si správnym človekom. Nech sa tvoje čisté srdce stáva domovom
poskytujúcim bezpečie a teplo lásky.

otec Pavol Hudák
Zdroj: http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/documents/9420928/9576746/%C4%8CISTOTA+-+Pocit+domova_komplet.pdf/f60aba62-8ad5-491a-8722-5ce42db84345